Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

 • Gadi
 • 3
 • 66
 • 38
 • 25
 • 35
 • 31
 • 25
 • 36
 • 21
 • 26
 • 21
 • 75
 • 117
 • 48
 • 26
 • 43
 • 25
 • 26
 • 23
 • 21
 • 17
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • Vairāk
 • Procesuālās stadijas
 • 27
 • 7
 • 4
 • 466
 • 265
 • 5
 • Vairāk
 • Tiesvedības rezultāts
 • 358
 • 107
 • 210
 • Vairāk
 • Procesa veids
 • 392
 • 86
 • 84
 • 212
 • Vairāk
Atrastie rezultāti: 774
Drukāt
Lieta Nr. 2002-11-01
Par Saeimas vēlēšanu likuma 38. panta pirmās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 6. un 91. pantam.
Apvienota
Linards Strelēvics
28.06.2002.
-
-
-

-

Par Saeimas vēlēšanu likuma 38. panta pirmās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 6. un 91. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2002-08-01

Apvienotā lieta: 2002-08-01

Lieta Nr. 2002-10-04
Par 1999. gada 7. jūlija Ministru kabineta rīkojuma Nr. 321 "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" pamatkapitāla grozīšanu" daļā par ēkas Rīgā, Kaļķu ielā 24 iekļaušanu VAS "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" pamatkapitālā atbilstību likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 74. panta pirmajai, trešajai un ceturtajai daļai un pārejas noteikumu 3. un 13. punktam
Izskatīta
7.Saeimas deputāti: K.Leiškalns, V.Birkavs, M.Zīle, E.Baldzēns, J.Gaigals, J.Kiršteins, J.Bunkšs, J.Pliners, P.Apinis, V.Kezika, G.Dambergs, G.Freimanis, M.Lujāns, P.Maksimovs, O.Tolmačovs, V.Balodis, V.Lauskis, I.Stirāns, I.Ūdre, J.Urbanovičs, J.Leja, L.Muciņš, I.Geige un A.Seiksts
11.11.2002.

12.11.2002.

Par 1999. gada 7. jūlija Ministru kabineta rīkojuma Nr. 321 "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" pamatkapitāla grozīšanu" daļā par ēkas Rīgā, Kaļķu ielā 24 iekļaušanu VAS "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" pamatkapitālā atbilstību likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 74. panta pirmajai, trešajai un ceturtajai daļai un pārejas noteikumu 3. un 13. punktam

Lietas saīsinātais nosaukums: Ieguldījumi valsts akciju sabiedrībā

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1999. gada 7. jūlija rīkojumu nr.321 "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" pamatkapitāla grozīšanu" daļā par ēkas Rīgā, Kaļķu ielā 24 iekļaušanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" pamatkapitālā par neatbilstošu likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 74. panta pirmajai, trešajai un ceturtajai daļai un pārejas noteikumu 3. punktam un par spēkā neesošu no rīkojuma izdošanas brīža.

Lieta Nr. 2002-09-01
Par Satversmes tiesas likuma 19.2 panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam
Izskatīta
Valters Poķis
26.11.2002.

27.11.2002.

Par Satversmes tiesas likuma 19.2 panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Konstitucionālās sūdzības iesniegšana

Satversmes tiesa atzina Satversmes tiesas likuma 19.2 panta ceturto daļu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam.

Lieta Nr. 2002-08-01
Par Saeimas vēlēšanu likuma 38. panta pirmās daļas otrā teikuma atbilstību Satversmes 6., 8., 91. un 116. pantam
Izskatīta
Ilmārs Ančāns, Linards Strelēvics un Andris Rubins
23.09.2002.

24.09.2002.

Par Saeimas vēlēšanu likuma 38. panta pirmās daļas otrā teikuma atbilstību Satversmes 6., 8., 91. un 116. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Saeimas vēlēšanu barjera

Satversmes tiesa atzina Saeimas vēlēšanu likuma 38. panta pirmās daļas otro teikumu par atbilstošu Satversmes 6., 8., 91. un 116. pantam.

Lieta Nr. 2002-07-01
Par Reliģisko organizāciju likuma 6. panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 99. pantam
Izskatīta
Rīgas dievturu draudze "Austra"
11.11.2002.

13.11.2002.

Par Reliģisko organizāciju likuma 6. panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 99. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā nr. 2002-07-01 "Par Reliģisko organizāciju likuma 6. panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 99. pantam".

Lieta Nr. 2002-06-01
Par likuma "Par tiesu varu" 49. panta otrās daļas atbilstību Satversmes 1. un 83. pantam
Izskatīta
Antons Zīle
04.02.2003.

05.02.2003.

Par likuma "Par tiesu varu" 49. panta otrās daļas atbilstību Satversmes 1. un 83. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Augstākās tiesas plēnuma lēmumi

Satversmes tiesa atzina likuma "Par tiesu varu" 49. panta otro daļu (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2002. gada 3. decembrim) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. un 83. pantam un attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzēju Antonu Zīli par spēkā neesošu no 2000. gada 12. oktobra.

Lieta Nr. 2002-05-010306
Par likuma "Par akcīzes nodokli" 4. panta 3. punkta un 10. panta piektās daļas, kā arī Ministru kabineta 2000. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 349 "Muitas procedūras – ievešana uz laiku – izpildes kārtība" 24. punkta daļā par transportlīdzeklim piemērojamiem muitas maksājumiem atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 105. pantam, 1990. gada 26. jūnija Stambulas konvencijas par pagaidu ievešanu 2. panta otrajai daļai un šīs konvencijas C pielikuma 7. pantam un 9. panta otrajai daļai, kā arī 1973. gada 18. maija Kioto konvencijas par muitas procedūru vienkāršošanu un harmonizēšanu F3 pielikuma 30. un 34. standartam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
21.10.2002.

23.10.2002.

Par likuma "Par akcīzes nodokli" 4. panta 3. punkta un 10. panta piektās daļas, kā arī Ministru kabineta 2000. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 349 "Muitas procedūras – ievešana uz laiku – izpildes kārtība" 24. punkta daļā par transportlīdzeklim piemērojamiem muitas maksājumiem atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 105. pantam, 1990. gada 26. jūnija Stambulas konvencijas par pagaidu ievešanu 2. panta otrajai daļai un šīs konvencijas C pielikuma 7. pantam un 9. panta otrajai daļai, kā arī 1973. gada 18. maija Kioto konvencijas par muitas procedūru vienkāršošanu un harmonizēšanu F3 pielikuma 30. un 34. standartam

Lietas saīsinātais nosaukums: Muitas procedūra

1. Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā daļā par likuma ""Par akcīzes nodokli"" 4. panta 3. punkta un 10. panta piektās daļas, kā arī Ministru kabineta 2000. gada 10. oktobra noteikumu nr. 349 ""Muitas procedūras – ievešana uz laiku – izpildes kārtība"" 24. punkta daļā par transportlīdzeklim piemērojamiem muitas maksājumiem atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 105. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par akcīzes nodokli"" 4. panta 3. punktu un 10. panta piekto daļu un Ministru kabineta 2000. gada 10. oktobra noteikumu nr. 349 ""Muitas procedūras – ievešana uz laiku – izpildes kārtība"" 24. punktu daļā par transportlīdzeklim piemērojamiem muitas maksājumiem par atbilstošu 1990. gada 26. jūnija Stambulas konvencijas par pagaidu ievešanu 2. panta otrajai daļai un šīs konvencijas C pielikuma 7. pantam un 9. panta otrajai daļai, kā arī 1973. gada 18. maija Kioto konvencijas par muitas procedūru vienkāršošanu un harmonizēšanu F3 pielikuma 30. un 34. standartam.

Lieta Nr. 2002-04-03
Par "Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumu" 59.1.6., 66. un 68. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 95. un 111. pantam
Izskatīta
Valdis Strautnieks un Kaspars Zandbergs
22.10.2002.

24.10.2002.

Par "Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumu" 59.1.6., 66. un 68. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 95. un 111. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Soda izolatori

1. Satversmes tiesa atzina Ieslodzījuma vietu pārvaldes ar 2001. gada 9. maija pavēli Nr. 63 apstiprināto ""Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumu"" 64. un 66. punktu par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 64., 89. un 111. pantam un spēkā neesošiem no sprieduma publicēšanas dienas.
2. Satversmes tiesa atzina Ieslodzījuma vietu pārvaldes ar 2001. gada 9. maija pavēli Nr. 63 apstiprināto ""Izmeklēšanas cietumu iekšējas kārtības noteikumu"" 68. punktu un 6. pielikumu par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 64. un 89. pantam un spēkā neesošiem no sprieduma publicēšanas dienas.
3. Satversmes tiesa atzina Ieslodzījuma vietu pārvaldes ar 2001. gada 9. maija pavēli Nr. 63 apstiprinātos ""Izmeklēšanas cietumu iekšējas kārtības noteikumus"" pārējā daļā par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam un spēkā neesošiem no 2003. gada 1. maija.

Lieta Nr. 2002-03-03
Par Ministru kabineta 1995. gada 18. jūlija noteikumu Nr. 210 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi" 49. punkta pirmās daļas atbilstību likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 18. panta sešpadsmitajai daļai un Satversmes 105. pantam.
Izskatīta
Erna Brigita Silasproģe
17.04.2002.

23.04.2002.

Par Ministru kabineta 1995. gada 18. jūlija noteikumu Nr. 210 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi" 49. punkta pirmās daļas atbilstību likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 18. panta sešpadsmitajai daļai un Satversmes 105. pantam.

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību.

Lieta Nr. 2002-02-0106
Par Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 280. panta pirmās daļas 4. punkta daļā, kas nosaka, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 92. pantam, kā arī 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantam
Apvienota
Tatjana Šnevele
15.02.2002.
-
-
-

-

Par Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 280. panta pirmās daļas 4. punkta daļā, kas nosaka, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 92. pantam, kā arī 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantam

Apvienotās lietas Nr. 2001-17-0106

Apvienotā lieta: 2001-17-0106

Lieta Nr. 2002-01-03
Par Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 349 "Grozījumi Ministru kabineta 1995. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 291 "Suņu un kaķu turēšanas noteikumi"" atbilstību Satversmes 105. pantam un Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta 3. punktam
Izskatīta
Diāna Branceviča, Margarita Grišanova, Jūlija Opikova, Olga Pavlova un Gaļina Vodņeva
20.05.2002.

21.05.2002.

Par Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 349 "Grozījumi Ministru kabineta 1995. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 291 "Suņu un kaķu turēšanas noteikumi"" atbilstību Satversmes 105. pantam un Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta 3. punktam

Lietas saīsinātais nosaukums: Suņu īpašnieki

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumus nr. 349 ""Grozījumi Ministru kabineta 1995. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 291 ""Suņu un kaķu turēšanas noteikumi"""" par neatbilstošiem Satversmes 105. pantam un Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta 3. punktam un spēkā neesošiem no sprieduma publicēšanas dienas.

Lieta Nr. 2001-17-0106
Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta otrās daļas un 280. panta pirmās daļas 4. punkta daļā, kas nosaka, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 92. pantam, kā arī 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantam
Izskatīta
Vlads Vaitonis un Tatjana Šnevele
20.06.2002.

26.06.2002.

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta otrās daļas un 280. panta pirmās daļas 4. punkta daļā, kas nosaka, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 92. pantam, kā arī 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pārsūdzība administratīvo pārkāpumu lietās

1. Satversmes tiesa atzina Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturto daļu un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta otro daļu un 280. panta normas, kas nosaka, ka tiesas spriedums par administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu ir galīgs, par neatbilstošām Latvijas Republikas Satversmes 89. un 92. pantam un par spēkā neesošām no sprieduma publicēšanas dienas.
2. Attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzēju V.Vaitoni Satversmes tiesa atzina par spēkā neesošu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta otro daļu no 2001. gada 27. jūlija.
3. Attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzēju T.Šneveli Satversmes tiesa atzina par spēkā neesošu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 280. panta pirmās daļas 4. punkta normu, kas noteic, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturto daļu no 2001. gada 18. septembra.

Lieta Nr. 2001-16-01
Par Prokuratūras likumā (33. panta pirmā daļa), Latvijas Republikas advokatūras likumā (14. panta 3. punkts) un Notariāta likumā (9. panta 3. punkts) ietvertās prasības par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes atzinuma nepieciešamību atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
04.06.2002.

05.06.2002.

Par Prokuratūras likumā (33. panta pirmā daļa), Latvijas Republikas advokatūras likumā (14. panta 3. punkts) un Notariāta likumā (9. panta 3. punkts) ietvertās prasības par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes atzinuma nepieciešamību atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Augstskolu diplomu atzīšana

Satversmes tiesa atzina Prokuratūras likuma 33. panta pirmajā daļā, Latvijas Republikas advokatūras likuma 14. panta 3. punktā un Notariāta likuma 9. panta 3. punktā ietverto normu ""… Latvijas Universitātē vai kādā citā augstskolā, kura pēc Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes atzinuma pielīdzināma Latvijas Universitātei"" par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106. pantam un par spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas.

2001-16-01_Stenogramma
Lieta Nr. 2001-15-03
Par Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumu Nr. 73 "Brīvības atņemšanas iestāžu iekšējās kārtības noteikumi" daļā par pārtikas sūtījumu un pienesumu aizliegumu atbilstību Latvijas Sodu izpildes kodeksa 47. panta pirmajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam
Izskatīta
Boriss Klopcovs
12.06.2002.

13.06.2002.

Par Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumu Nr. 73 "Brīvības atņemšanas iestāžu iekšējās kārtības noteikumi" daļā par pārtikas sūtījumu un pienesumu aizliegumu atbilstību Latvijas Sodu izpildes kodeksa 47. panta pirmajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pienesumi ieslodzījuma vietās

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumus Nr. 73 "Brīvības atņemšanas iestāžu iekšējās kārtības noteikumi" daļā par pārtikas sūtījumu un pienesumu aizliegumu par neatbilstošiem Latvijas Sodu izpildes kodeksa 47. panta pirmajai daļai un spēkā neesošiem no sprieduma publicēšanas dienas.

Lieta Nr. 2001-14-01
Par likuma "Par valsts pensijām" Pārejas noteikumu 26. punkta atbilstību Satversmes 91. un 109. pantam.
Apvienota
Viktors Purmalis
10.10.2001.
-
-
-

-

Par likuma "Par valsts pensijām" Pārejas noteikumu 26. punkta atbilstību Satversmes 91. un 109. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2001-12-01

Apvienotā lieta: 2001-12-01

Lieta Nr. 2001-13-01
Par likuma "Par valsts pensijām" Pārejas noteikumu 26. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam.
Apvienota
Valdis Eglītis
25.09.2001.
-
-
-

-

Par likuma "Par valsts pensijām" Pārejas noteikumu 26. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2001-12-01

Apvienotā lieta: 2001-12-01

Lieta Nr. 2001-12-01
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26. punkta atbilstību Satversmes 91. un 109. pantam
Izskatīta
Mārtiņš Draudiņš, Valdis Eglītis un Viktors Purmalis
19.03.2002.

20.03.2002.

Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26. punkta atbilstību Satversmes 91. un 109. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vecuma pensija (strādājošie pensionāri)

Satversmes tiesa atzina likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26. punktu par neatbilstošu Satversmes 1. pantam un spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas.

2001-12-01_Stenogramma
Lieta Nr. 2001-11-0106
Par likuma "Par nodarbinātību" 6. panta pirmajā daļā ietvertās prasības par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas nepieciešamību bezdarbnieka statusa iegūšanai atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
25.02.2002.

27.02.2002.

Par likuma "Par nodarbinātību" 6. panta pirmajā daļā ietvertās prasības par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas nepieciešamību bezdarbnieka statusa iegūšanai atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Bezdarbnieka statuss ārvalstniekiem

Satversmes tiesa atzina likuma "Par nodarbinātību" 6. panta pirmajā daļā ietverto prasību par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas nepieciešamību bezdarbnieka statusa iegūšanai attiecībā uz termiņuzturēšanās atļauju saņēmušo Latvijas pilsoņa, nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārvalstnieka vai bezvalstnieka laulāto par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam un par spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas.

Lieta Nr. 2001-10-01
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 390.-392.2 panta un 1997. gada 20. februāra likuma "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā" pārejas noteikumu 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
05.03.2002.

06.03.2002.

Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 390.-392.2 panta un 1997. gada 20. februāra likuma "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā" pārejas noteikumu 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Jaunatklāti apstākļi kriminālprocesā

Satversmes tiesa atzina, ka Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 390.–392.2 pants un 1997. gada 20. februāra likuma "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā" pārejas noteikumu 3. punkts atbilst Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

2001-10-01_Stenogramma
Lieta Nr. 2001-09-01
Par Ministru kabineta 2001. gada 27. februāra noteikumu Nr. 92 "Cukurbiešu piegādes apjomu noteikšanas kārtība cukurbiešu audzētājiem" 2.1. punkta daļā par cukurbiešu piegādes apjoma noteikšanu, pamatojoties uz cukurbiešu audzētājam 2000. gadā noteikto cukurbiešu piegādes apjomu, atbilstību Satversmes 91. pantam
Izskatīta
Zemnieku saimniecība "Kantuļi"
21.01.2002.

23.01.2002.

Par Ministru kabineta 2001. gada 27. februāra noteikumu Nr. 92 "Cukurbiešu piegādes apjomu noteikšanas kārtība cukurbiešu audzētājiem" 2.1. punkta daļā par cukurbiešu piegādes apjoma noteikšanu, pamatojoties uz cukurbiešu audzētājam 2000. gadā noteikto cukurbiešu piegādes apjomu, atbilstību Satversmes 91. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: MK tiesības izdot normatīvos tiesību aktus

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2001. gada 27. februāra noteikumu nr. 92 "Cukurbiešu piegādes apjomu noteikšanas kārtība cukurbiešu audzētājiem" 2. punkta 1. apakšpunktu daļā par cukurbiešu piegādes apjoma noteikšanu, pamatojoties uz cukurbiešu audzētājam 2000. gadā noteikto cukurbiešu piegādes apjomu, par neatbilstošu Satversmes 1. pantam un likuma "Par cukuru" 3. panta trešajai daļai un spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas.