Ierosināta vēl viena lieta par administratīvi teritoriālo reformu

22.11.2008.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2007. gada 4. septembra noteikumu Nr. 596 „Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” Pielikuma II nodaļas 95. punkta vārdu „Dekšāres pagasts” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. Pantam”. Lieta ierosinātas pēc Ineses Urkas konstitucionālās sūdzības.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 101. pantā noteiktas tiesības piedalīties valsts un pašvaldību darbībā.

Ministru kabinets ir uzaicināts līdz 2008. gada 30. decembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2008-44-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2008-44-03