Grāmatu krātuve

Satversmes tiesā ir specializēta grāmatu krātuve. Tā tiek izmantota zinātniskai pētniecībai, nodrošinot Satversmes tiesas tiesnešus un darbiniekus ar darbam nepieciešamajiem informācijas resursiem.

Grāmatu krātuvē ir dažādu tiesību nozaru juridiskā literatūra.

Krātuvē ir ap 2300 grāmatu vienību – monogrāfijas, pētnieciskie darbi, konferenču materiāli, spriedumu krājumi.

Ir pieejami arī juridiska rakstura periodiskie izdevumi: žurnāli “Jurista Vārds”, kā arī visi žurnāla “Likums un tiesības” (1999. – 2009.) izdevumi, kuru komplekts uzskatāms par bibliogrāfisku retumu.

Tiesas grāmatu krātuvē glabājas arī ārvalstu konstitucionālo tiesu biļeteni, spriedumu krājumi un vēstneši no Lietuvas, Vācijas Federācijas, Bosnijas un Hercegovinas, Bulgārijas, Dienvidkorejas, Francijas, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Gruzijas, Ukrainas un citu valstu konstitucionālajām tiesām.

Kopš 2014. gadā tiesa abonē ārvalstu žurnālu konstitucionālajās tiesībās “International Journal of Constitutional Law” (izdevējs: Oxford Journals) un Vienna Journal on International Constitutional Law (izdevējs: Verlag Österreich).

Papildus juridiskai literatūrai ir pieejama literatūra arī citās zinātņu nozarēs: politikā, vēsturē, ekonomikā, kultūrā un filozofijā.

Krātuvē ir pieejams arī presē publicētās informācijas par Satversmes tiesu apkopojums, kas aptver ziņas kopš tiesas dibināšanas līdz mūsdienām.

Satversmes tiesas grāmatžurnāli

Satversmes tiesa 2020. gadā aizsāka izdevumu sēriju par pamattiesībām, lai veicinātu izpratni par Satversmē ietverto pamattiesību saturu. Šajos izdevumos sniegts pārskats par Satversmes tiesas nolēmumiem, kuros piemērotas Satversmes VIII nodaļas “Cilvēka pamattiesības” normas. Grāmatžurnāli ir noderīgi tiesību jaunradē un piemērošanā, kā arī tiesību zinātnes studijās.

Grāmatžurnāls “Latvijas Republikas Satversmes 92. pants: Tiesības uz taisnīgu tiesu. Satversmes tiesas judikatūra”.

Grāmatžurnāls “Latvijas Republikas Satversmes 91. pants: Tiesiskās vienlīdzības princips. Satversmes tiesas judikatūra”.

Par iespēju izmantot Satversmes tiesas grāmatu fondu

Ikvienam interesentam ir iespēja izmantot Satversmes tiesas fondā esošās grāmatas un izdevumus, rakstot ziņu uz e-pastu: Ilze.Bierne@satv.tiesa.gov.lv, norādot konkrētu grāmatu vai izdevumu, kas Jums interesē, kā arī norādot mērķi šīs grāmatas un izdevumu nepieciešamībai. Pēc pieprasījuma saņemšanas ar personu sazināsies tiesas darbinieks un informēs par iespēju apmeklēt Satversmes tiesas grāmatu krātuvi. Grāmatas un izdevumus varēs lietot tikai Satversmes tiesas grāmatu krātuves telpās.

Satversmes tiesa atver pieeju arī tiesas judikatūras datubāzei. Detalizētāku informāciju skatīt šeit.