Lietas Nr.2023-47-01 izskatīšanas uzsākšanas datums.

Par Tiesu ekspertu likuma 6. panta trešās daļas 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajai daļai un 106. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk

|||::