Arhīvs

Satversmes tiesas arhīvā glabājas visi Satversmes tiesas dokumenti kopš tiesas dibināšanas līdz pat mūsdienām.

Patlaban arhīvā tiek glabāti 1343 Satversmes tiesā izskatīto lietu materiāli un tiesas pamatdarbības dokumenti. No tiem 1147 ir tādi, kuru glabāšanas termiņš ir pastāvīgs (mūžīgs). Šiem dokumentiem atbilstoši arhīviskās vērtības kritērijiem piešķirta vēsturiska, sabiedriska, zinātniska un kultūras nozīme.

Satversmes tiesas arhīvs tiek izmantots zinātniskai pētniecībai un Satversmes tiesas tiesnešu un darbinieku darba nodrošināšanai.