Satversmes tiesas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas vienpadsmitās Sarunas par Latviju “Kā sašķelt tumsu starp tautu un tās priekšstāvjiem?”

29.12.2023.

Šogad Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku turpināja 2018. gadā aizsākto tradīciju un jau vienpadsmito reizi organizēja starpdisciplināru diskusiju Sarunas par Latviju. Vienpadsmitajās Sarunās par Latviju dalībnieki diskutēja par suverēna un valsts varas pārstāvju savstarpējo uzticēšanos – par tumsas sašķelšanu starp tautu un tās priekšstāvjiem. 

Sarunu vadīja Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Sarunā piedalījās Latvijas Valsts prezidents (2007-2011) Valdis Zatlers, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras profesore Sanita Osipova, žurnāliste Olga Dragiļeva un dramaturgs Matīss Gricmanis. Noslēgumā sarunas kopsavilkumu veidoja Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele.

Vienpadsmitās Sarunas par Latviju iedvesmoja Raimonda Tigula skaņdarbs “Lec, Saulīte!” ar Rasas Bugavičutes-Pēces vārdiem, kā arī Dziesmu un deju svētku vīzija “Kopā Augšup”. Diskusijas centrālie jautājumi bija par to, kā mazināt “tumsu” jeb tautas neuzticēšanos valsts institūcijām un atsvešinātību no valsts pārvaldes, kā izskaust “mēs/viņi” domāšanu, kā saglabāt savstarpējo cieņu un nepazaudēt kopīgo mērķi ikdienas un aizņemtības “putekļos”?

Vienpadsmito Sarunu par Latviju videoieraksts ikvienam pieejams Satversmes tiesas mājaslapā.