Konference 2024

Satversmes tiesas starptautiskā konference

Konstitucionālo tiesu loma Eiropu vienojošo kopējo vērtību konkretizācijā

Šā gada 1. martā par godu Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgadei Satversmes tiesa rīkoja starptautisku konferenci “Konstitucionālo tiesu loma Eiropu vienojošo kopējo vērtību konkretizācijā”, lai rosinātu diskusiju starp Eiropas nacionālajām konstitucionālajām tiesām, Eiropas Savienības Tiesu un Eiropas Cilvēktiesību tiesu par vienotu izpratni attiecībā uz Eiropas kopējo vērtību mijiedarbību ar dalībvalstu konstitucionālajām identitātēm. Konference norisinājās divās paneļsesijās: “Dalībvalstu konstitucionālo identitāšu līdzsvarošana ar kopējām Eiropas vērtībām” un “Eiropas sabiedrisko kārtību veidojošais Eiropas konsenss”.

Programma

Konferences ieraksts pieejams Satversmes tiesas YouTube kanālā latviešu un angļu valodā:

Konferences foto

Konferences preses relīzes:

Satversmes tiesa rīko konferenci par nacionālo, starptautisko un Eiropas Savienības tiesību harmonisku mijiedarbību.

Ikviena eiropieša pamattiesību aizsardzību sekmē valstu konstitucionālo identitāšu un Eiropas kopējo vērtību harmoniska mijiedarbība.

Satversmes tiesas sociālie plašsaziņas līdzekļi: Twitter un Facebook.