Latvijas Republikas Satversmes tiesa
Jura Alunāna iela 1,
Rīga, LV-1010, Latvija

Kanceleja
67210274

Priekšsēdētāja palīgs
(saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem)
67830748, 29813216

Fakss
67830770
 
 
27 / 07 / 2015  Ierosināta lieta par uzturlīdzekļu parādnieku datu publiskošanu

2015. gada 27. jūlijā Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 5.1 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”.
lasīt tālāk  >> 
03 / 07 / 2015  Ierosināta lieta par izmaiņām radio programmu valodas regulējumā

2015. gada 3. jūlijā Satversmes tiesas 4. kolēģija ierosināja lietu „Par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma pārejas noteikumu 27. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 100. panta pirmajam teikumam un 105. pantam”.
lasīt tālāk  >> 
03 / 07 / 2015  Satversmei atbilst normas, kas noteic pienākumu maksāt subsidētās elektroenerģijas nodokli

2015. gada 3. jūlijā Satversmes tiesa ir pasludinājusi spriedumu lietā Nr. 2014-12-01 „Par Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 3. panta 1. un 2. punkta, 4. panta 1. punkta un 5. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.
lasīt tālāk  >> 
02 / 07 / 2015  Satversmei atbilst pienākums novietot Latvijas valsts karogu pie fiziskajām personām piederošām dzīvojamām ēkām, sods par šā pienākuma nepildīšanu Satversmei neatbilst

2015. gada 2. jūlijā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2015-01-01 „Par Latvijas valsts karoga likuma 7. panta pirmās un otrās daļas un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.43 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. pantam”.

Pienākums novietot Latvijas valsts karogu pie dzīvojamām ēkām stiprina valstisko apziņu. Soda noteikšana pilsoniska rakstura pienākumu izpildes nodrošināšanai ir atzīstama par samērīgu tikai izņēmuma gadījumos.
lasīt tālāk  >> 
02 / 07 / 2015  Satversmes tiesa pasludinās spriedumu lietā par subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanu

Piektdien, 2015. gada 3. jūlijā plkst. 14:00 Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1 pasludinās spriedumu lietā Nr. 2014-12-01 „Par Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 3. panta 1. un 2. punkta, 4. panta 1. punkta un 5. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Dalība tiesas sēdē

Dalība tiesas sēdē ir jāpieteic tiesas priekšsēdētāja palīdzei Līnai Kovalevskai, rakstot uz e-pastu lina.kovalevska@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 67830748.

Lūdzam personas, kas vēlas apmeklēt tiesas sēdi, pieteikties laicīgi. Personas, kas nav pieteikušas dalību tiesas sēdē, var tikt neielaistas tiesas sēžu zālē. Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam ierasties zālē, kā arī sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru (ja tāda ir) pirms sēdes sākuma.

Pēc sēdes sākuma personas tiesas zālē netiks ielaistas.
 
Tiesvedībā
 

Lai sazinātos ar lapas administratoru, nospiediet šeit
Copyright © Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2008.