Latvijas Republikas Satversmes tiesa
Jura Alunāna iela 1,
Rīga, LV-1010, Latvija

Kanceleja
67210274

Priekšsēdētāja palīgs
(saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem)
67830748, 29813216

Fakss
67830770
 
 
25 / 03 / 2015  Satversmei atbilst normas, kas noteic pienākumu mazajām HES maksāt dabas resursu nodokli

2015. gada 25. martā Satversmes tiesa ir pasludinājusi spriedumu lietā Nr. 2014-11-0103 „Par Dabas resursu nodokļa likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkta „f” apakšpunkta, 19.1 panta un Ministru kabineta 2014. gada 14. janvāra noteikumu Nr. 27 „Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.
lasīt tālāk  >> 
24 / 03 / 2015  Satversmes tiesa pasludinās spriedumu lietā par pienākumu mazajām HES maksāt dabas resursu nodokli

Trešdien, 2015. gada 25. martā plkst. 10:00 Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1 pasludinās spriedumu lietā Nr. Nr. 2014 11 0103 „Par Dabas resursu nodokļa likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkta „f” apakšpunkta, 19.1 panta un Ministru kabineta 2014. gada 14. janvāra noteikumu Nr. 27 „Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Dalība tiesas sēdē

Dalība tiesas sēdē ir jāpieteic tiesas priekšsēdētāja palīdzei Līnai Kovalevskai, rakstot uz e-pastu lina.kovalevska@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 67830748.

Lūdzam personas, kas vēlas apmeklēt tiesas sēdi, pieteikties laicīgi. Personas, kas nav pieteikušas dalību tiesas sēdē, var tikt neielaistas tiesas sēžu zālē. Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam ierasties zālē, kā arī sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru (ja tāda ir) pirms sēdes sākuma.

Pēc sēdes sākuma personas tiesas zālē netiks ielaistas. 
19 / 03 / 2015  Satversmes tiesu apmeklēs Eiropas Parlamenta Konstitucionālo lietu komitejas pārstāvji

Šodien, 19. martā, plkst. 14:30 Satversmes tiesā ieradīsies Eiropas Parlamenta Konstitucionālo lietu komitejas (AFCO) delegācija. Komitejas pārstāvji apmeklē Rīgu, lai tiktos ar Latvijas kā ES Padomes prezidējošās valsts amatpersonām.

Ar delegāciju Satversmes tiesā tiksies tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, priekšsēdētāja padomniece Laila Jurcēna, Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale un tiesas padomnieks Kristaps Tamužs. Tikšanās laikā ir paredzēts apspriest jautājumu par Latvijas parakstīto starptautisko līgumu konstitucionālo kontroli, kā arī Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai. 
13 / 03 / 2015  Norma, kas attiecas uz maksātnespējas administratora tiesībām pārsūdzēt tiesas lēmumu, ar kuru administrators tiek atcelts no maksātnespējas procesa, atbilst Satversmei

2015. gada 12. martā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2014-23-01 „Par Civilprocesa likuma 363.8 panta astotās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010. gada 31. oktobrim), ciktāl tā attiecas uz maksātnespējas administratora tiesībām pārsūdzēt tiesas lēmumu, ar kuru administrators tiek atcelts no maksātnespējas procesa, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”.
lasīt tālāk  >> 
11 / 03 / 2015  Izbeigta tiesvedība lietā par personas, kuras manta ir izņemta, tiesībām pārsūdzēt administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu daļā par savu mantu

2015. gada 11. martā Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2014-33-01 "Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta pirmās daļas un 288. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam".
lasīt tālāk  >>
 
Tiesvedībā
 
Lieta Nr. 2014-34-01.
Par Krimināllikuma 36. panta otrās daļas 1. punkta, 42. panta un 177. panta trešās daļas vār...
tālāk >>
Lieta Nr. 2014-13-01.
Par Civilprocesa likuma 635. panta sestās daļas, ciktāl tā attiecas uz sprieduma izpildīšanas...
tālāk >>

Lai sazinātos ar lapas administratoru, nospiediet šeit
Copyright © Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2008.