Latvijas Republikas Satversmes tiesa
Jura Alunāna iela 1,
Rīga, LV-1010, Latvija

Kanceleja
67210274

Priekšsēdētāja palīgs
(saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem)
67830748, 29813216

Fakss
67830770
 
 
03 / 07 / 2015  Ierosināta lieta par izmaiņām radio programmu valodas regulējumā

2015. gada 3. jūlijā Satversmes tiesas 4. kolēģija ierosināja lietu „Par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma pārejas noteikumu 27. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 100. panta pirmajam teikumam un 105. pantam”.
lasīt tālāk  >> 
03 / 07 / 2015  Satversmei atbilst normas, kas noteic pienākumu maksāt subsidētās elektroenerģijas nodokli

2015. gada 3. jūlijā Satversmes tiesa ir pasludinājusi spriedumu lietā Nr. 2014-12-01 „Par Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 3. panta 1. un 2. punkta, 4. panta 1. punkta un 5. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.
lasīt tālāk  >> 
02 / 07 / 2015  Satversmei atbilst pienākums novietot Latvijas valsts karogu pie fiziskajām personām piederošām dzīvojamām ēkām, sods par šā pienākuma nepildīšanu Satversmei neatbilst

2015. gada 2. jūlijā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2015-01-01 „Par Latvijas valsts karoga likuma 7. panta pirmās un otrās daļas un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.43 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. pantam”.

Pienākums novietot Latvijas valsts karogu pie dzīvojamām ēkām stiprina valstisko apziņu. Soda noteikšana pilsoniska rakstura pienākumu izpildes nodrošināšanai ir atzīstama par samērīgu tikai izņēmuma gadījumos.
lasīt tālāk  >> 
02 / 07 / 2015  Satversmes tiesa pasludinās spriedumu lietā par subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanu

Piektdien, 2015. gada 3. jūlijā plkst. 14:00 Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1 pasludinās spriedumu lietā Nr. 2014-12-01 „Par Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 3. panta 1. un 2. punkta, 4. panta 1. punkta un 5. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Dalība tiesas sēdē

Dalība tiesas sēdē ir jāpieteic tiesas priekšsēdētāja palīdzei Līnai Kovalevskai, rakstot uz e-pastu lina.kovalevska@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 67830748.

Lūdzam personas, kas vēlas apmeklēt tiesas sēdi, pieteikties laicīgi. Personas, kas nav pieteikušas dalību tiesas sēdē, var tikt neielaistas tiesas sēžu zālē. Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam ierasties zālē, kā arī sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru (ja tāda ir) pirms sēdes sākuma.

Pēc sēdes sākuma personas tiesas zālē netiks ielaistas. 
26 / 06 / 2015  Satversmes tiesas priekšsēdētājs ir ticies ar Valsts Prezidentu

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš šodien ir ticies ar Valsts Prezidentu Andri Bērziņu.

Vizītes laikā Satversmes tiesas priekšsēdētājs ar Valsts prezidentu pārrunāja ar Satversmes tiesas darbību saistītos jautājumus, aktuālos tiesiskuma jautājumus, kā arī Valsts Prezidenta pilnvaru laikā paveikto tiesību sistēmas pilnveidošanas un tiesiskuma stiprināšanas jomā.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs informēja Valsts Prezidentu par aktualitātēm Satversmes tiesas starptautiskajā sadarbībā un pievērsa uzmanību Satversmes tiesas attīstības vīzijai un plānotajām strukturālajām reformām. Sarunas dalībnieki pārrunāja Valsts Prezidenta un Satversmes tiesas sadarbības jautājumus, atzīmējot, ka līdzšinējā sadarbība ir bijusi veiksmīga un produktīva.
 
Tiesvedībā
 

Lai sazinātos ar lapas administratoru, nospiediet šeit
Copyright © Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2008.