Latvijas Republikas Satversmes tiesa
Jura Alunāna iela 1,
Rīga, LV-1010, Latvija

Kanceleja
67210274

Priekšsēdētāja palīgs
(saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem)
67830748, 29813216

Fakss
67830770
 
 
12 / 02 / 2016  Rīgas domes saistošo noteikumu norma par infrastruktūras nodevas daļas neatmaksāšanu neatbilst Satversmei

2016. gada 12. februārī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2015-13-03 „Par Rīgas domes 2013. gada 19. februāra saistošo noteikumu Nr. 211 „Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā” 24. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

lasīt tālāk  >> 
10 / 02 / 2016  Ēnu diena Satversmes tiesā

Satversmes tiesa arī šogad sekoja pirms vairākiem gadiem iedibinātajai tradīcijai un piedalījās Ēnu dienu norisē. Satversmes tiesā ēnu lomā šodien iejutās pieci skolēni no dažādām Latvijas skolām. Viņi izvēlējās „ēnot” Satversmes tiesas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un Juridiskā departamenta vadītāju.

lasīt tālāk  >> 
01 / 02 / 2016  Noslēgusies tiesas sēde lietā par Latvijas Bankas noteikumiem attiecībā uz ārvalstu valūtas skaidras naudas pirkšanu un pārdošanu

Šodien Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos ir turpinājusi skatīt lietu Nr. 2015‑11‑03 „Par Latvijas Bankas 2014. gada 15. septembra noteikumu Nr. 141 „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu” 19. un 20. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 64. pantam, kā arī 91. panta pirmajam teikumam”.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu šā gada 2. martā plkst. 14:00.
 
21 / 01 / 2016  Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību vienā no lietām par valsts amatpersonas statusa noteikšanu maksātnespējas procesa administratoriem

2016. gada 20. janvārī Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2015-20-01 „Par 2014. gada 25. septembra likuma „Grozījumi Maksātnespējas likumā” 2. panta un 2014. gada 30. oktobra likuma „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 106. panta pirmajam teikumam”.

lasīt tālāk  >> 
19 / 01 / 2016  Pārtraukums tiesas sēdē lietā par Latvijas Bankas noteikumiem attiecībā uz ārvalstu valūtas skaidras naudas pirkšanu un pārdošanu

Šodien Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos ir turpinājusi lietas Nr. 2015‑11‑03 „Par Latvijas Bankas 2014. gada 15. septembra noteikumu Nr. 141 „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu” 19. un 20. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 64. pantam, kā arī 91. panta pirmajam teikumam” izskatīšanu.

Sēdē ir uzklausītas vairākas pieaicinātās personas.

Satversmes tiesa turpinās skatīt lietu 1. februārī plkst. 10:00.

Dalība tiesas sēdē ir jāpieteic tiesas priekšsēdētāja palīdzei Līnai Kovalevskai, rakstot uz e‑pastu lina.kovalevska@satv.tiesa.gov.lv.

 
Tiesvedībā
 
Lieta Nr. 2015-11-03.
Par Latvijas Bankas 2014. gada 15. septembra noteikumu Nr. 141 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu lega...
tālāk >>
Lieta Nr. 2015-04-01.
Par 2014. gada 25. septembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" 2. panta un 2014. gada 30...
tālāk >>

Lai sazinātos ar lapas administratoru, nospiediet šeit
Copyright © Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2008.