tiesneši
stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_


Cienījamās dāmas un godātie kungi,


Latvijas Republikas Satversmes tiesa savas kompetences ietvaros risina gan tiesību, gan tiesībpolitikas jautājumus. Tā ir svarīgs demokrātiskas tiesiskas valsts stiprināšanas instruments. Satversmes tiesas atbildība suverēna priekšā ir sargāt Satversmē ietvertos Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts principus un Latvijas konstitucionālo identitāti.

Aizstāvot konstitucionālās vērtības un ikvienas personas pamattiesības, konstitucionālajai tiesai ir būtiska loma uz demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību un brīvās tirgus ekonomikas pamatprincipiem balstītas valsts veidošanā un attīstīšanā. Konstitucionālās tiesas nolēmumi veido arī valsts prestižu, sekmē ekonomisko attīstību un ietekmē visus konstitūcijā regulētos valstiskos procesus.

Satversmes tiesai ir bijusi ievērojama nozīme Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Tā vairāk nekā divdesmit gadu garumā ir devusi savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos un attīstījusi Satversmes interpretāciju atbilstoši demokrātiskas tiesiskas valsts un konstitucionālisma idejām un principiem. Satversmes tiesas nolēmumi atspoguļo Latvijas valsts iekārtas un konstitucionālisma attīstību pēdējās divās desmitgadēs un veido konstitucionālo tiesību doktrīnu Latvijā.

Eiropa ir kļuvusi par atvērtu un vienotu tiesiskās kultūras telpu, tāpēc konstitucionālās tiesas šodien strādā tiesību vidē, kuru veido nacionālās, Eiropas un starptautiskās tiesības. Globalizētajā pasaulē Satversmes tiesai līdzīgi kā citām konstitucionālajām tiesām ir jādefinē sava loma šajā kontekstā. Tas ir mūsu nākotnes izaicinājums un atbildība.Satversmes tiesas priekšsēdētāja
Ineta ZiemeleJaunumi

16.08.2019.

Ierosināta lieta par ministra rīkojumu, ar kuru apturēta Ikšķiles novada iedzīvotāju aptaujas nolikuma darbība

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2019. gada 16. augustā ierosināja lietu “Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2019. gada 25. aprīļa rīkojuma Nr. 1‑2/59 “Par Ikšķiles novada iedzīvotāju aptaujas “Ikšķiles novada balsojums” nolikuma darbības apturēšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantam”. Apstrīdētais akts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra (turpmāk – ministrs) 2019. gada 25. aprīļa […]

07.08.2019.

Ierosināta vēl viena lieta par normu, kas paredz, ka Senāts lēmumu civilprocesā par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību var sastādīt rezolūcijas veidā

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2019. gada 7. augustā ierosināja jau otro lietu “Par Civilprocesa likuma 464. panta 4.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Civilprocesa likuma 464. panta 4.1 daļa noteic, ka Augstākās tiesas rīcības sēdē pieņemto lēmumu par kasācijas tiesvedības ierosināšanu, par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību, par lietas nodošanu izskatīšanai kasācijas kārtībā Augstākās tiesas paplašinātā sastāvā, kā […]

07.08.2019.

Ierosināta lieta par Kriminālprocesa likuma normām, kas regulē termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2019. gada 7. augustā ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 564. panta septītās daļas trešā teikuma un 570. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Kriminālprocesa likuma 564. panta septītās daļas trešais teikums: “Tiesa var pieņemt lēmumu par pārsūdzības termiņa pagarināšanu par 10 dienām kriminālprocesa īpašas sarežģītības un apjoma dēļ.” Kriminālprocesa likuma 570. panta […]

05.08.2019.

Satversmes tiesu apmeklē tiesību zinātņu vasaras skolas dalībnieki no Vācijas un Latvijas

Piektdien, 2019. gada 2. augustā, Satversmes tiesā viesojās tiesību zinātņu vasaras skolas “Projekt Netzwerk Ost-West” dalībnieki. Satversmes tiesā delegāciju uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas darbinieki: tiesas padomnieks Uldis Krastiņš un tiesneša palīgs Andris Pumpišs. Apmeklējuma laikā Satversmes tiesas darbinieki viesiem stāstīja par Satversmes tiesas vēsturi, konstitucionālās kontroles modeli Latvijā un tiesas […]

22.07.2019.

Satversmes tiesa atver pieeju judikatūras datubāzei un sniedz iespēju izmantot tiesas grāmatu fondu

Šodien, 22. jūlijā, Satversmes tiesa publicē pieeju vairākus gadus veidotai Satversmes tiesas judikatūras datubāzei, kā arī piedāvā iespēju izmantot Satversmes tiesas grāmatu un izdevumu fondu, kas uzkrāts līdz šim tiesas pastāvēšanas laikā. Satversmes tiesas datubāze būs pieejama ikvienai personai pēc datubāzes programmas Citavi lejupielādes un tās instalēšanas datorā. Savukārt grāmatu un izdevumu fonds būs publicēts Satversmes […]

19.07.2019.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele ar Valsts prezidentu Egilu Levitu runā par tiesu varas neatkarības stiprināšanu

Šodien, 19. jūlijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu Rīgas pilī. Tikšanās laikā puses pārrunāja tieslietu nozares un konstitucionālo tiesību aktualitātes, kā arī jautājumus, kas saistās ar civildienesta attīstību Latvijas valsts pārvaldē. Sarunā piedalījās arī Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis. Viens no centrālajiem sarunu tematiem bija tiesu varas neatkarības stiprināšana valsts varas atzaru līdzsvara […]