Aktualitātes

22.11.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele Delfi TV ar Jāni Domburu: Satversme nav utopija; Satversme ir pilnīgs pamatlikums

Trešdien, 22. novembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedza interviju Delfi TV žurnālistam Jānim Domburam. Intervijas sākumā Inetai Ziemelei tika uzdots vispārīgs jautājums no tiesiskuma viedokļa par tiesvedības termiņiem Zolitūdes traģēdijas lietā. Atbildot uz šo jautājumu, Ineta Ziemele norādīja, ka atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrai to, vai lietas izskatīšanas termiņi neatbilst tiesībām uz taisnīgu tiesu […]

17.11.2017.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par aizliegumu ēkas numura zīmē līdz ar ielas nosaukumu latviešu valodā to norādīt arī svešvalodā

Satversmes tiesa 2017. gada 17. novembrī ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā “Par Valsts valodas likuma 18. panta pirmās daļas un 21. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Apstrīdētās normas Valsts valodas likuma 18. panta pirmā daļa: “Latvijas Republikā vietu nosaukumi veidojami un lietojami valsts valodā.” Valsts valodas likuma 21. panta pirmā daļa: “Valsts […]

16.11.2017.

Solidaritātes nodokļa likuma 6. pantā noteiktās nodokļa likmes arī attiecībā uz darba devējiem neatbilst Satversmē nostiprinātajam vienlīdzības principam

Satversmes tiesa 2017. gada 16. novembrī pasludinājusi spriedumu lietā Nr. 2016-16-01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5. un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Solidaritātes nodokļa likuma 3. pants: “Nodokļa objekts ir ienākums, kas noteikts likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14. un 20.2 pantā[1] un pārsniedz attiecīgajam kalendāra gadam noteikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta (turpmāk […]

15.11.2017.

Satversmes tiesa izsludina konkursu padomnieka amatam

[1] Galvenie amata pienākumi: pētīt un apkopot Satversmes tiesas praksi, Latvijas tiesu, citu valstu tiesu, kā arī starptautisko institūciju (īpaši Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības tiesas) praksi; veikt Latvijas un citu valstu normatīvā regulējuma un atsevišķu tiesību jautājumu izpēti, pielietojot salīdzinošo tiesību analīzes metodi; sagatavot Satversmes tiesas darbam nepieciešamo dokumentu projektus; sniegt atzinumus par Satversmes […]

15.11.2017.

Pirmo reizi tiek izdota monogrāfija par Latvijas valstisko nepārtrauktību

Trešdien, 15. novembrī, Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Mazajā Aulā notika monogrāfijas “Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā” atvēršanas pasākums. Pasākumā tika prezentēta plaša starpdisciplināra pētījuma rezultātā tapusi kolektīva monogrāfija par Latvijas valstisko nepārtrauktību (kontinuitāti). LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesora Tālava Jundža zinātniskā vadībā, šajā monogrāfijā apskatīta starptautiskajās tiesībās un valsts tiesībās pazīstamā nepārtrauktības doktrīna […]

15.11.2017.

Satversmes tiesa pasludinās spriedumu lietā par Solidaritātes nodokļa likuma normām, kas ierosināta pēc vairāku juridisko personu pieteikumiem

Ceturtdien, 16. novembrī, plkst. 10:00 Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās spriedumu lietā Nr. 2016-16-01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5. un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”. Sprieduma pasludināšana notiks Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1. Pēc sprieduma pasludināšanas sprieduma teksts tiks publicēts Satversmes tiesas mājaslapā sadaļas “Lietas” apakšsadaļā “Ierosinātās un izskatītās […]

14.11.2017.

Ierosināta lieta par Civilprocesa likuma regulējumu, kas nosaka pienākumu prasības pieteikumā norādīt atbildētāja deklarēto dzīvesvietu

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2017. gada 13. novembrī ierosināja lietu “Par Civilprocesa likuma 26. panta pirmās daļas, 128. panta otrās daļas l.2 punkta pirmā teikuma un 132. panta pirmās daļas 6. punkta, ciktāl tie nosaka pienākumu prasības pieteikumā norādīt atbildētāja deklarēto dzīvesvietu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Apstrīdētās normas Civilprocesa likuma 26. panta pirmā daļa: “Prasību pret fizisko personu ceļ tiesā pēc tās deklarētās […]

10.11.2017.

Ierosināta lieta par Rīgas domes saistošo noteikumu normu, kas nosaka nekustamā īpašuma nodokļa likmi gadījumos, ja īpašumā deklarēta persona ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonību

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2017. gada 8. novembrī ierosināja lietu “Par Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 3.1 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. panta pirmajai daļai un 21. panta pirmajai daļai”. Apstrīdētā norma Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” (turpmāk – […]

03.11.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedz priekšlasījumu par nepārtrauktības teorijas problēmām starptautiskajās tiesībās

Ceturtdien, 2. novembrī, Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Juridiskajā fakultātē notika Letonikas VII kongresa priekšlasījumi sekcijā “Nepārtrauktības doktrīnas piemērošana Baltijas valstu kontekstā”. Šīs sekcijas tēmas ietvaros Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele uzstājās ar priekšlasījumu par nepārtrauktības teorijas problēmām starptautiskajās tiesībās. Savā priekšlasījumā Ineta Ziemele runāja par jēdzienu “valsts turpināšanās” un “valsts pēctecība” nošķiršanas problemātiku, aplūkojot šo jautājumu […]