Latvijas Republikas Satversmes tiesa
Jura Alunāna iela 1,
Rīga, LV-1010, Latvija

Kanceleja
67210274

Priekšsēdētāja palīgs
(saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem)
67830748, 29813216

Fakss
67830770
 
 
17 / 04 / 2015  Norma par sprieduma izpildīšanas pagriezienu lietās par darba samaksas piedziņu neatbilst Satversmei

2015. gada 16. aprīlī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2014-13-01 „Par Civilprocesa likuma 635. panta sestās daļas, ciktāl tā attiecas uz sprieduma izpildīšanas pagriezienu lietās par darba samaksas piedziņu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam un trešajam teikumam”.
lasīt tālāk  >> 
17 / 04 / 2015  Ierosināta lieta par Latvijas Bankas noteikumiem attiecībā uz ārvalstu valūtas skaidras naudas pirkšanu un pārdošanu

2015. gada 16. aprīlī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Latvijas Bankas 2014. gada 15. septembra noteikumu Nr. 141 „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu” 19. un 20. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 64. pantam, kā arī 91. panta pirmajam teikumam”.
lasīt tālāk  >> 
15 / 04 / 2015  Ierosināta lieta par amatu savienošanas liegumu tiesnesim

2015. gada 14. aprīlī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 110. pantam”.
lasīt tālāk  >> 
10 / 04 / 2015  Krimināllikuma normas par mantas konfiskāciju atbilst Satversmei

2015. gada 8. aprīlī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2014-34-01 „Par Krimināllikuma 36. panta otrās daļas 1. punkta, 42. panta un 177. panta trešās daļas vārdu „konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta otrajam un trešajam teikumam”.
lasīt tālāk  >> 
25 / 03 / 2015  Satversmei atbilst normas, kas noteic pienākumu mazajām HES maksāt dabas resursu nodokli

2015. gada 25. martā Satversmes tiesa ir pasludinājusi spriedumu lietā Nr. 2014-11-0103 „Par Dabas resursu nodokļa likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkta „f” apakšpunkta, 19.1 panta un Ministru kabineta 2014. gada 14. janvāra noteikumu Nr. 27 „Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.
lasīt tālāk  >>
 
Tiesvedībā
 
Lieta Nr. 2014-31-01.
Par Civilprocesa likuma 44. panta pirmās daļas 1. punkta (2012. gada 29. novembra likuma redakcij...
tālāk >>

Lai sazinātos ar lapas administratoru, nospiediet šeit
Copyright © Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2008.