Aktualitātes

25.09.2017.

Ierosināta lieta par normām, kas nosaka, kā kriminālprocesā izlemjams jautājums par nolēmuma pārbaudi kasācijas kārtībā

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2017. gada 25. septembrī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 573. panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Kriminālprocesa likuma 573. panta otrā daļa: “Jautājumu par nolēmuma pārbaudi kasācijas kārtībā izlemj Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja norīkots tiesnesis.” Kriminālprocesa likuma 573. panta trešā daļa: “Lēmumu uzraksta rezolūcijas veidā, un […]

25.09.2017.

Satversmes tiesa par godu Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai izsludina skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu par Satversmi

Šodien, 25. septembrī, Satversmes tiesa izsludina skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Satversmei. Konkurss tiek organizēts par godu gaidāmajai Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai. Satversmes tiesa aicina pedagogus pieteikt zīmējumu konkursam “Mana Satversme” vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus, savukārt dalībai domrakstu konkursā “Mana Latvija un Satversme” aicina pieteikt vispārējās izglītības, […]

20.09.2017.

Satversmes tiesa nolemj tiesnešu atlīdzības lietā papildus atzīt par pieaicinātām personām Valsts kontroli, tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču un Aiju Riebu; lietā izsludināts pārtraukums līdz 26. septembrim

2017. gada 20. septembrī Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāka skatīt lietu Nr. 2016‑31‑01 “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta devītās daļas un 6.1panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. un 107. pantam”. Satversmes tiesa, lai sekmētu vispusīgu un objektīvu lietas izskatīšanu, tiesas sēdē pieņēma lēmumu atzīt par pieaicinātam […]

19.09.2017.

Satversmes tiesa pabeidz lietas par Solidaritātes nodokļa likuma normām izskatīšanu; spriedumu pasludinās šī gada 19. oktobrī

2017. gada 19. septembrī Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja skatīt lietu Nr. 2016‑14‑01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam”. Satversmes tiesa uzklausīja pieaicinātās personas lietā − Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāju Egilu Baldzēnu, Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību padomnieku Jāni Plepu un Latvijas Universitātes […]

19.09.2017.

Ierosināta vēl viena lieta par normām, kas citstarp nosaka tiesai tiesības ar lēmumu rezolūcijas veidā atteikt ierosināt apelācijas tiesvedību administratīvo pārkāpumu lietā

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2017. gada 18. septembrī ierosināja lietu “Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.20 panta piektās un septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.20 panta piektā daļa: “Ja tiesnesis, kuram apelācijas sūdzība nodota izlemšanai, atzīst, ka apelācijas tiesvedības ierosināšana ir atsakāma, jo nepastāv tās ierosināšanas pamati, jautājumu par apelācijas […]

18.09.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele rīta ziņu raidījumam: Latvijas informatīvajā telpā ir jāveicina tāda diskusija, kas veido mūsu tiesisko kultūru

Šodien, 18. septembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedza interviju LNT rīta ziņu raidījumā “900 sekundes”. Intervijas sākumā Inetai Ziemelei tika uzdots jautājums par Valsts prezidenta ierosinājuma automātiski piešķirt pilsonību nepilsoņu bērniem iespējamo atbilstību Satversmei. Uz ko Ineta Ziemele atbildēja, ka to varēs vērtēt vien tad, kad Satversmes tiesā tiks saņemts šāds pieteikums, uz kura pamata varētu tikt […]

18.09.2017.

Satversmes tiesa šonedēļ tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos uzsāks tienešu atlīdzības lietas izskatīšanu un turpinās skatīt lietu par Solidaritātes nodokļa likuma normām

Otrdien, 19. septembrī, plkst. 10:00 Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās skatīt lietu Nr. 2016‑14‑01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam”. Satversmes tiesa turpinās iztaujāt pieaicināto personu lietā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāju Egilu Baldzēnu, kā arī plāno uzklausīt pieaicinātās personas: Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību […]

15.09.2017.

Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences IV kongresā Viļņā spriež par konstitucionālo tiesu neatkarību

Laikā posmā no 11. septembra līdz 14. septembrim Satversmes tiesas delegācija Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles vadībā apmeklēja Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences (turpmāk − Konference) IV kongresu Viļņā, Lietuvā. Šī gada kongresa tēma bija “Tiesiskums un konstitucionālā tiesvedība modernajā pasaulē” (“The Rule of Law and Constitutional Justice in the Modern World”). Minētās tēmas ietvaros Kongresa dalībnieki diskutēja par dažādās […]

13.09.2017.

Satversmes tiesu apmeklē Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa delegācija

Šodien, 13. septembrī, Satversmes tiesu monitoringa vizītes ietvaros apmeklēja Eiropas Padomes (turpmāk – EP) Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa (turpmāk – Kongress) delegācija. Ar Kongresa pārstāvjiem tikās Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova, Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska un Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale. Satversmes tiesas pārstāves delegācijai sniedza izvērstu informāciju par konstitucionālās kontroles modeli Latvijā un tiesisko regulējumu, kas […]

11.09.2017.

Satversmes tiesas tiesneši apmeklē Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences IV kongresu Viļņā

Laikā posmā no 11. septembra līdz 14. septembrim Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas tiesneši Gunārs Kusiņš un Aldis Laviņš, kā arī Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomniece Laila Jurcēna apmeklēs Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences (turpmāk − Konference) IV kongresu Viļņā, Lietuvā. Konferences laikā Satversmes tiesas tiesnešiem plānota arī oficiāla tikšanās ar Latvijas vēstnieku Lietuvā Einaru Semani. Šī gada kongresa tēma ir “Tiesiskums […]