Latvijas Republikas Satversmes tiesa
Jura Alunāna iela 1,
Rīga, LV-1010, Latvija

Kanceleja
67210274

Priekšsēdētāja palīgs
(saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem)
67830748, 29813216

Fakss
67830770
 
 
21 / 11 / 2014  Satversmes tiesas tiesneši piedalījās konferencē Luksemburgā

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Uldis Ķinis un tiesnesis Gunārs Kusiņš ir atgriezušies no Eiropas Savienības Tiesas rīkotās tiesnešu konferences. Konference norisinājās no 16. līdz 18. novembrim.
lasīt tālāk  >> 
21 / 11 / 2014  Satversmes tiesa izskatīs lietu par vēlētāju apvienību tiesībām iesniegt kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanās

2014. gada 24. novembrī plkst. 10:30 Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1 tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos izskatīs lietu Nr. 2014 03 01 „Par Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 15. panta pirmās daļas, ciktāl tā nepieļauj vēlētāju apvienībām iesniegt kandidātu sarakstus novados, kuru iedzīvotāju skaits ir lielāks par 5 000, un republikas pilsētās, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 101. pantam”.

Šā gada 28. oktobrī tiesa sāka skatīt šo lietu rakstveida procesā, tomēr izskatīšanas gaitā tiesa secināja, ka ir nepieciešams papildus uzklausīt pieteikuma iesniedzēju, Saeimas, kā arī pieaicināto personu viedokli.

Dalība tiesas sēdē

Dalība tiesas sēdē ir jāpieteic tiesas priekšsēdētāja palīdzei Līnai Kovalevskai, rakstot uz e pastu lina.kovalevska@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830748.

Ievērojot ierobežotu tiesas zāles ietilpību, lūdzam personas, kas vēlas apmeklēt tiesas sēdi (arī preses pārstāvjus) pieteikties laicīgi. Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam ierasties zālē, kā arī sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru (ja tāda ir) pirms sēdes sākuma.
Pēc sēdes sākuma personas tiesas zālē netiks ielaistas. 
14 / 11 / 2014  Izsludināts iepirkums: datortehnikas iegāde

Iepirkuma nolikumu skat. pielikumā.
lasīt tālāk  >> 
14 / 11 / 2014  Izsludināts iepirkums: Resursu vadības sistēma

Iepirkuma nolikumu skat. pielikumā.
lasīt tālāk  >> 
07 / 11 / 2014  Rīgas domes saistošo noteikumu normas, kuras noteic īpašnieka pienākumu kopt un tīrīt viņa īpašumam piegulošo teritoriju, ciktāl normatīvais regulējums neparedz pašvaldības līdzdalību šā pienākuma izpildē, neatbilst Satversmei

2014. gada 6. novembrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2013-20-03 „Par Rīgas domes 2008. gada 8. jūlija saistošo noteikumu Nr. 125 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 4.3. un 4.4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.
lasīt tālāk  >>
 
Tiesvedībā
 
Lieta Nr. 2014-09-01.
Par Civilprocesa likuma 495. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pa...
tālāk >>
Lieta Nr. 2014-05-01.
Par likuma "Par valsts pensijām" 16. panta ceturtās daļas (redakcijā, kas bija spēkā no 1997....
tālāk >>
Lieta Nr. 2014-03-01.
Par Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 15. panta pirmās daļas, ciktāl...
tālāk >>
Lieta Nr. 2013-21-03.
Par Rīgas domes 2007. gada 19. jūnija saistošo noteikumu Nr. 80 "Sabiedriskās kārtības noteik...
tālāk >>

Lai sazinātos ar lapas administratoru, nospiediet šeit
Copyright © Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2008.