Latvijas Republikas Satversmes tiesa
Jura Alunāna iela 1,
Rīga, LV-1010, Latvija

Kanceleja
67210274

Priekšsēdētāja palīgs
(saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem)
67830748, 29813216

Fakss
67830770
 
 
30 / 01 / 2015  Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2014. gadā

Satversmes tiesas mājas lapā ir publicēts pārskats par Satversmes tiesas darbu 2014. gadā. Pārskatā ir apkopota informācija par Satversmes tiesā saņemtajiem pieteikumiem un izskatītajām lietām, kā arī minētas tās nolēmumu tēzes, kas uzskatāmas par jaunām un inovatīvām.
lasīt tālāk  >> 
27 / 01 / 2015  Ierosināta lieta par informācijas par tiesnešu disciplinārlietām pieejamību

2015. gada 27. janvārī Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.6 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. pantam”.
lasīt tālāk  >> 
26 / 01 / 2015  Ierosināta lieta par elektroenerģijas obligātā iepirkuma apturēšanu

2015. gada 23. janvārī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” 100. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam”.
lasīt tālāk  >> 
22 / 01 / 2015  Ierosināta lieta par valsts amatpersonas statusa noteikšanu maksātnespējas procesa administratoriem

2015. gada 16. janvārī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par 2014. gada 25. septembra likuma „Grozījumi Maksātnespējas likumā” 2. panta un 2014. gada 30. oktobra likuma „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 106. panta pirmajam teikumam”.
lasīt tālāk  >> 
22 / 01 / 2015  Ierosināta lieta par valsts amatpersonas statusa noteikšanu maksātnespējas procesa administratoriem

2015. gada 16. janvārī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par 2014. gada 25. septembra likuma „Grozījumi Maksātnespējas likumā” 2. panta un 2014. gada 30. oktobra likuma „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 106. panta pirmajam teikumam”.
lasīt tālāk  >>
 
Tiesvedībā
 
Lieta Nr. 2014-32-01.
Par Civilprocesa likuma 495. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pa...
tālāk >>
Lieta Nr. 2014-08-03.
Par Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšan...
tālāk >>
Lieta Nr. 2014-03-01.
Par Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 15. panta pirmās daļas, ciktāl...
tālāk >>

Lai sazinātos ar lapas administratoru, nospiediet šeit
Copyright © Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2008.