Latvijas Republikas Satversmes tiesa
Jura Alunāna iela 1,
Rīga, LV-1010, Latvija

Kanceleja
67210274

Priekšsēdētāja palīgs
(saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem)
67830748, 29813216

Fakss
67830770
 
 
21 / 10 / 2014  Lietu par šķīrējtiesas kompetenci pašai izlemt jautājumu par strīda pakļautību turpinās skatīt nākamnedēļ

Šodien Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos ir skatījusi lietu Nr. 2014 09 01 „Par Civilprocesa likuma 495. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Sēdē ir uzklausīti pieteikuma iesniedzēja pārstāvji un Saeimas pārstāve, kā arī liecinieki un vairākas pieaicinātās personas.

Satversmes tiesa turpinās skatīt lietu trešdien, 29. oktobrī plkst. 11:00.


Dalība tiesas sēdē ir jāpieteic tiesas priekšsēdētāja palīdzei Līnai Kovalevskai, rakstot uz e pastu lina.kovalevska@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830748. 
21 / 10 / 2014  Ierosināta lieta par mantas konfiskācijas kā Krimināllikumā paredzēto soda veidu

2014. gada 20. oktobrī Satversmes tiesa rīcības sēdē ierosināja lietu „Par Krimināllikuma 36. panta otrās daļas 1. punkta, 42. panta un 177. panta trešās daļas vārdu „konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta otrajam un trešajam teikumam”.
lasīt tālāk  >> 
17 / 10 / 2014  Satversmes tiesa izskatīs lietu par šķīrējtiesas kompetenci pašai izlemt jautājumu par strīda pakļautību

2014. gada 21. oktobrī plkst. 10:00 Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1 tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos izskatīs lietu Nr. 2014 09 01 „Par Civilprocesa likuma 495. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Dalība tiesas sēdē

Dalība tiesas sēdē ir jāpieteic tiesas priekšsēdētāja palīdzei Līnai Kovalevskai, rakstot uz e pastu lina.kovalevska@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830748.

Ievērojot ierobežotu tiesas zāles ietilpību, lūdzam personas, kas vēlas apmeklēt tiesas sēdi (arī preses pārstāvjus) pieteikties laicīgi. Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam ierasties zālē, kā arī sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru (ja tāda ir) pirms sēdes sākuma.

Pēc sēdes sākuma personas tiesas zālē netiks ielaistas.
lasīt tālāk  >> 
13 / 10 / 2014  Mežaparka lokālplānojuma daļa, kas attiecas uz īpašumu Pāvu ielā, atbilst Satversmei

2014. gada 10. oktobrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2014-04-03 „Par Rīgas domes 2013. gada 18. jūnija saistošo noteikumu Nr. 221 „Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” 55. un 56. punkta, kā arī pielikuma Nr. 1 „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, ciktāl tie attiecas uz nekustamā īpašuma Pāvu ielā 10, Rīgā (kadastra Nr. 0100 095 0003) plānoto (atļauto) izmantošanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.
lasīt tālāk  >> 
10 / 10 / 2014  Pāvilostas teritorijas plānojuma daļa atbilst Satversmei

2014. gada 9. oktobrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2013-19-01 „Par Pāvilostas novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 3 „Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012.– 2024. gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ciktāl tie attiecas uz dabas liegumam „Pāvilostas pelēkā kāpa” piegulošo Zaļkalna mežu un dabas liegumam „Ziemupe” piegulošo Akmeņraga meža daļu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.
lasīt tālāk  >>
 
Tiesvedībā
 
Lieta Nr. 2014-09-01.
Par Civilprocesa likuma 495. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pa...
tālāk >>
Lieta Nr. 2013-20-03.
Par Rīgas domes 2008. gada 8. jūlija saistošo noteikumu Nr. 125 "Rīgas pilsētas teritorijas ko...
tālāk >>

Lai sazinātos ar lapas administratoru, nospiediet šeit
Copyright © Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2008.