Latvijas Republikas Satversmes tiesa
Jura Alunāna iela 1,
Rīga, LV-1010, Latvija

Kanceleja
67210274

Priekšsēdētāja palīgs
(saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem)
67830748, 29813216

Fakss
67830770
 
 
24 / 04 / 2014  Beidzas Satversmes tiesas tiesneses Aijas Brantas pilnvaras

Šodien, 24. aprīlī, pēdējo dienu Satversmes tiesas tiesneša amatā ir tiesnese un Satversmes tiesas priekšsēdētāja Aija Branta. Viņa amatā stājās 2004. gada 25. martā. Saskaņā ar Satversmes tiesas likumu, Satversmes tiesas tiesneša pilnvaru laiks ir desmit gadi. Pēc pilnvaru termiņa beigām tiesnesis turpina veikt Satversmes tiesas tiesneša pienākumus līdz sprieduma pasludināšanai Satversmes tiesas lietās, kuru izskatīšana uzsākta ar viņa piedalīšanos.

Satversmes tiesā šobrīd tiek izskatīta viena lieta, kurā šodien tiks pieņemts nolēmums.

Rīt, 25. aprīlī, Satversmes tiesas tiesneša amatā stāsies Aldis Laviņš. Tā kā Aldis Laviņš līdz apstiprināšanai Satversmes tiesas tiesneša amatā ir bijis Augstākās tiesas tiesnesis, viņam nav atkārtoti jādod tiesneša zvērests. 
04 / 04 / 2014  Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par informācijas saņemšanas kārtību pirms apcietinājuma piemērošanas

2014. gada 3. aprīlī Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2013-11-01 „Par Kriminālprocesa likuma 246. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.
lasīt tālāk  >> 
20 / 03 / 2014  Satversmei neatbilst norma par kompensāciju nemaksāšanu to teritoriju īpašniekiem, kas atrodas dabas liegumos

2014. gada 19. martā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2013-13-01 „Par Sugu un biotopu aizsardzības likuma pārejas noteikumu 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.
lasīt tālāk  >> 
18 / 03 / 2014  Ierosināta lieta par šķīrējtiesas kompetenci pašai izlemt jautājumu par strīda pakļautību

2014. gada 17. martā Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Civilprocesa likuma 495. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.
lasīt tālāk  >> 
12 / 03 / 2014  Ierosināta lieta par normu, kas neparedz mājdzemdību apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem

2014. gada 12. martā Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 16. pielikuma „Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem” 555. punkta, ciktāl tas neparedz tarifu par plānotajām ārpusstacionāra dzemdībām, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”.
lasīt tālāk  >>
 
Tiesvedībā
 
Lieta Nr. 2013-15-01.
Par Robežsardzes likuma 49. panta pirmās daļas vārdu "apvienoties arodbiedrībās" atbilstību ...
tālāk >>
Lieta Nr. 2013-12-01.
Par Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta, ciktāl tas skar transportlīdzekļa īpašnieka tiesības a...
tālāk >>

Lai sazinātos ar lapas administratoru, nospiediet šeit
Copyright © Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2008.