Latvijas Republikas Satversmes tiesa
Jura Alunāna iela 1,
Rīga, LV-1010, Latvija

Kanceleja
67210274

Priekšsēdētāja palīgs
(saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem)
67830748, 29813216

Fakss
67830770
 
 
25 / 02 / 2015  Noslēgusies tiesas sēde lietā par pienākumu mazajām HES maksāt dabas resursu nodokli

Šodien Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos ir turpinājusi skatīt lietu Nr. 2014-11-0103 „Par Dabas resursu nodokļa likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkta „f” apakšpunkta, 19.1 panta un Ministru kabineta 2014. gada 14. janvāra noteikumu Nr. 27 „Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu šā gada 25. martā plkst. 10:00. 
17 / 02 / 2015  Lietu par pienākumu mazajām HES maksāt dabas resursu nodokli turpinās skatīt nākamnedēļ

Šodien Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos ir skatījusi lietu Nr. 2014 11 0103 „Par Dabas resursu nodokļa likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkta „f” apakšpunkta, 19.1 panta un Ministru kabineta 2014. gada 14. janvāra noteikumu Nr. 27 „Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Sēdē ir uzklausīti pieteikuma iesniedzēju pārstāvji, Saeimas un Ministru kabineta pārstāvji, kā arī vairākas pieaicinātās personas.

Satversmes tiesa turpinās skatīt lietu trešdien, 25. februārī plkst. 10:00.

Dalība tiesas sēdē ir jāpieteic tiesas priekšsēdētāja palīdzei Līnai Kovalevskai, rakstot uz e pastu lina.kovalevska@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830748. 
17 / 02 / 2015  Satversmes tiesa izskatīs lietu par pienākumu mazajām HES maksāt dabas resursu nodokli

2015. gada 17. februārī plkst. 10:00 Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1 tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos izskatīs lietu Nr. 2014 11 0103 „Par Dabas resursu nodokļa likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkta „f” apakšpunkta, 19.1 panta un Ministru kabineta 2014. gada 14. janvāra noteikumu Nr. 27 „Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.
lasīt tālāk  >> 
16 / 02 / 2015  Ierosināta lieta par zaudējumu kompensēšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem

2015. gada 13. februārī Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumu Nr. 341 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.
lasīt tālāk  >> 
13 / 02 / 2015  Normas, kas neparedz ārpusstacionāra dzemdību apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem, atbilst Satversmei

2015. gada 12. februārī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2014-08-03 „Par Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 16. pielikuma „Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem” 555. punkta, ciktāl tas neparedz tarifu par plānotajām ārpusstacionāra dzemdībām, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”.
lasīt tālāk  >>
 
Tiesvedībā
 
Lieta Nr. 2014-23-01.
Par Civilprocesa likuma 363.8 panta astotās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010. gada ...
tālāk >>
Lieta Nr. 2014-16-01.
Par Aizsargjoslu likuma 36. panta otrās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversme...
tālāk >>
Lieta Nr. 2014-11-0103.
Par Dabas resursu nodokļa likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkta "f" apakšpunkta, 19.1 panta un...
tālāk >>

Lai sazinātos ar lapas administratoru, nospiediet šeit
Copyright © Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2008.