Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_3
stiesa-tiesa1
stiesa-kede2


Cienījamās dāmas un godātie kungi,


Latvijas Republikas Satversmes tiesa savas kompetences ietvaros risina gan tiesību, gan tiesībpolitikas jautājumus. Tā ir svarīgs demokrātiskas tiesiskas valsts stiprināšanas instruments. Satversmes tiesas atbildība suverēna priekšā ir sargāt Satversmē ietvertos Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts principus un Latvijas konstitucionālo identitāti.

Aizstāvot konstitucionālās vērtības un ikvienas personas pamattiesības, konstitucionālajai tiesai ir būtiska loma uz demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību un brīvās tirgus ekonomikas pamatprincipiem balstītas valsts veidošanā un attīstīšanā. Konstitucionālās tiesas nolēmumi veido arī valsts prestižu, sekmē ekonomisko attīstību un ietekmē visus konstitūcijā regulētos valstiskos procesus.

Satversmes tiesai ir bijusi ievērojama nozīme Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Tā vairāk nekā divdesmit gadu garumā ir devusi savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos un attīstījusi Satversmes interpretāciju atbilstoši demokrātiskas tiesiskas valsts un konstitucionālisma idejām un principiem. Satversmes tiesas nolēmumi atspoguļo Latvijas valsts iekārtas un konstitucionālisma attīstību pēdējās divās desmitgadēs un veido konstitucionālo tiesību doktrīnu Latvijā.

Eiropa ir kļuvusi par atvērtu un vienotu tiesiskās kultūras telpu, tāpēc konstitucionālās tiesas šodien strādā tiesību vidē, kuru veido nacionālās, Eiropas un starptautiskās tiesības. Globalizētajā pasaulē Satversmes tiesai līdzīgi kā citām konstitucionālajām tiesām ir jādefinē sava loma šajā kontekstā. Tas ir mūsu nākotnes izaicinājums un atbildība.Satversmes tiesas priekšsēdētāja
Ineta ZiemeleJaunumi

16.07.2020.

VIDEO IERAKSTS: Preses konference par spriedumu lietā Nr. 2019-23-01

Preses konferencē par spriedumu lietā Nr. 2019-23-01 informēs Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Preses konferenci vadīs Satversmes tiesas Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Ketija Strazda. Preses konferenci varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā:

16.07.2020.

Norma, kas neparedz lietas dalībnieku tiesības pieteikt noraidījumu tiesnešiem kasācijas tiesvedības ierosināšanas stadijā civilprocesā, atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2020. gada 16. jūlijā pasludināja spriedumu lietā Nr. 2019‑23‑01 “Par Civilprocesa likuma 464. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Civilprocesa likuma 464. panta pirmā daļa: “Lai izlemtu jautājumu par kasācijas tiesvedības ierosināšanu, kasācijas sūdzības, pretsūdzības un protestus pēc šā likuma 460. panta pirmajā daļā un 463. panta trešajā daļā noteikto paskaidrojumu iesniegšanas termiņa izbeigšanās […]

16.07.2020.

Ierosināta lieta par administratīvi teritoriālajām izmaiņām Limbažu novadā

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2020. gada 16. jūlijā ierosināja lietu “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 35.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 101. panta pirmajai daļai un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta sestajai daļai un 5. pantam”. Apstrīdētā norma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu […]

16.07.2020.

VIDEO IERAKSTS: Sprieduma pasludināšana lietā Nr. 2019-23-01 par tiesībām pieteikt noraidījumu tiesnešiem, kas lemj par kasācijas tiesvedības ierosināšanu civillietā

Šodien, 16. jūlijā, plkst. 14.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās spriedumu lietā Nr. 2019-23-01“Par Civilprocesa likuma 464. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Satversmes tiesas sprieduma pasludināšanu tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube  kontā:

15.07.2020.

Ierosināta lieta par aizliegumu personām, kuras sodītas par noteiktiem noziedzīgiem nodarījumiem, strādāt iestādēs, kurās uzturas bērni

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2020. gada 15. jūlijā ierosināja lietu “Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 106. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektās daļas 1. punkts (turpmāk – apstrīdētā norma) noteic, ka bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citās tādās iestādēs, kurās uzturas bērni, bērnu […]

15.07.2020.

Satversmes tiesa vēršas Eiropas Savienības Tiesā saistībā ar privāto augstskolu uzņēmējdarbības brīvību un aptur tiesvedību lietā

Satversmes tiesa 2019. gada 11. jūnijā taisīja spriedumu lietā Nr. 2019-12-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 112. pantam”. Šajā spriedumā tiesa nolēma sadalīt lietu un daļā “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību […]

15.07.2020.

Ierosināta lieta par normu, kas nosaka sociāli apdrošināmās personas bezdarba gadījumā

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2020. gada 14. jūlijā ierosināja lietu “Par likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 6. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam”. Apstrīdētā norma Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 6. panta piektā daļa: “(5) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajām personām apdrošināšanai pret bezdarbu ir pakļautas: 1) (izslēgts ar 26.04.2007. likumu); 2) personas, […]