Aktualitātes

20.07.2017.

Ierosināta lieta par Reliģisko organizāciju likuma normām, kuras nosaka prasības reliģiskās savienības (baznīcas) izveidošanai

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2017. gada 19. jūlijā ierosināja lietu “Par Reliģisko organizāciju likuma 7. panta otrās daļas un 8. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 99. un 102. pantam un par Reliģisko organizāciju likuma 7. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 99. un 102. pantam”. Apstrīdētās normas Reliģisko organizāciju likuma 7. panta otrā daļa: “Desmit (vai vairāk) vienas konfesijas draudzes, kas ir reģistrētas […]

20.07.2017.

Ierosināta lieta par normām, kas paredz izmaiņas piespiedu zemes nomas maksas aprēķināšanā no nākamā gada sākuma

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2017. gada 19. jūlijā ierosināja lietu “Par 2017. gada 1. jūnija likuma “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” 1. panta un 2017. gada 22. jūnija likuma “Grozījumi likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Apstrīdētās normas 2017. gada 1. jūnija likums “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” 1. pants […]

20.07.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova uzstājas starptautiskā simpozijā ar priekšlasījumu par Satversmes tiesas judikatūru ģimenes tiesībās

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova laikā no 19. jūlija līdz 20. jūlijam piedalās starptautiskā simpozijā Belostokas Universitātes Juridiskajā fakultātē, Polijā. Simpozija tēma “Juridiskais atbalsts ģimenes tiesībās: par maz vai par daudz”. Sanita Osipova atklāja simpoziju ar galveno priekšlasījumu, kurā viņa runāja par Satversmes tiesas judikatūru lietās, kas skar ģimenes tiesības. Sanita Osipova priekšlasījumā aplūkoja Latvijas vēsturisko pieredzi, kas mainīgās […]

06.07.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sveic jaunos tiesību zinātnes maģistrus

Šodien, 6. jūlijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele piedalījās Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes tiesību zinātnes maģistru izlaidumā. Ineta Ziemele uzrunāja klātesošos un pieciem labākajiem absolventiem, kuri ieguvuši profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, pasniedza Satversmes tiesas jubilejas gadam par godu iznākušo grāmatu “Konstitucionālās tiesas aktīvisms demokrātiskā valstī”. Ineta Ziemele savā uzrunā uzsvēra: “Svarīgs […]

04.07.2017.

Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVII kongresā diskutē par negrozāmajiem konstitucionālajiem principiem – konstitūcijas kodolu – un konstitucionālo tiesu lomu tā aizsardzībā

No 28. jūnija līdz 1. jūlijam Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un viņas padomniece Laila Jurcēna piedalījās Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVII kongresā Batumi, Gruzijā. Kongresa laikā Eiropas Konstitucionālo tiesu pārstāvji diskutēja par konstitucionālo tiesu lomu vispārējo tiesību principu saglabāšanā un piemērošanā, kā arī par konstitūcijas negrozāmajām normām un konstitūcijas grozījumu konstitucionālo kontroli. Gan līdzšinējā tiesu prakse, gan tiesību […]

29.06.2017.

Ministru kabineta noteikumu normas, kas nosaka minimālo izglītojamo skaitu novada izglītības iestādes 10. klasē vai vidusskolā kopumā, pieņemtas, pārkāpjot likumdevēja piešķirto pilnvarojumu

Satversmes tiesa 2017. gada 29. jūnijā ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2016-23-03 “Par Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 12.1.1. un 60. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”. Apstrīdētās normas Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu […]

28.06.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele piedalās Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences kongresā

Šodien, 28. jūnijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un viņas padomniece Laila Jurcēna piedalās Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVII kongresā, kas līdz 1. jūlijam norisināsies Batumi, Gruzijā. Ineta Ziemele kongresā uzstāsies ar priekšlasījumu par Satversmes tiesas lomu konstitucionālo principu saglabāšanā un piemērošanā. Eiropas Konstitucionālo tiesu Konference ir organizācija, kas apvieno pārstāvjus no Eiropas valstu konstitucionālajām tiesām un citām konstitucionālo […]

20.06.2017.

Satversmes tiesas tiesneši piedalās starptautiskos tiesību zinātņu pasākumos

Pirmdien, 19. jūnijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele atklāja starptautisku Vasaras skolu Eksanprovansā, Francijā. Savukārt Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš no 19. jūnija līdz 20. jūnijam apmeklē Čehijas Augstākās tiesas organizētu starptautisku konferenci Brno, Čehijā. Vasaras skolas atklāšanas pasākumā Ineta Ziemele teica runu un uzstājās ar galveno priekšlasījumu par aktuālo Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) praksi. Vasaras skola norisināsies līdz pat […]

15.06.2017.

Norma, kas personas tiesības uz priekšlaicīgo pensionēšanos saista ar tās bērna ar invaliditāti aprūpes laikā piemērotajos PSRS normatīvajos aktos paredzētajiem invaliditātes noteikšanas kritērijiem, neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2017. gada 15. jūnijā ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2016-11-01 “Par likuma “Par valsts pensijām” 11. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam”. Apstrīdētā norma Likuma “Par valsts pensijām” 11. panta ceturtā daļa: “Tiesības uz vecuma pensiju piecus gadus pirms šā panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par […]

15.06.2017.

Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs lasa lekcijas par mediju tiesībām Vasaras skolā Igaunijā

Šodien, 15. jūnijā, Satversmes tiesas tiesnesis un Latvijas Universitātes asociētais profesors Artūrs Kučs piedalās starptautiskā Vasaras skolā Sāmsalā, Igaunijā. Artūrs Kučs būs viens no pasniedzējiem, kurš studentiem vadīs nodarbības un lasīs lekcijas mediju tiesībās. Vasaras skolas laikā studentiem būs iespēja uzklausīt vairāku pasniedzēju lekcijas par aktuālajiem tiesību jautājumiem mediju tiesībās un par šo tiesību izpausmēm digitālajā vidē. Mācībspēku vadībā […]