Latvijas Republikas Satversmes tiesa
Jura Alunāna iela 1,
Rīga, LV-1010, Latvija

Kanceleja
67210274

Priekšsēdētāja palīgs
(saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem)
67830748, 29813216

Fakss
67830770
 
 
18 / 12 / 2014  Satversmes tiesas svētku sveiciens

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem ved mūs pretim kādam baltam klusumam...
lasīt tālāk  >> 
17 / 12 / 2014  Rīgas domes saistošo noteikumu normas par trokšņošanas kontroli Rīgas administratīvajā teritorijā neatbilst Satversmei

2014. gada 12. decembrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2013-21-03 „Par Rīgas domes 2007. gada 19. jūnija saistošo noteikumu Nr. 80 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā” 4.1. un 15. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajam un trešajam teikumam”.
lasīt tālāk  >> 
17 / 12 / 2014  Lietu par vēlētāju apvienību tiesībām iesniegt kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanās turpinās skatīt janvārī

Vakar Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos ir turpinājusi skatīt lietu Nr. 2014 03 01 „Par Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 15. panta pirmās daļas, ciktāl tā nepieļauj vēlētāju apvienībām iesniegt kandidātu sarakstus novados, kuru iedzīvotāju skaits ir lielāks par 5 000, un republikas pilsētās, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 101. pantam”.

Sēdē ir uzdoti jautājumi lietas dalībniekiem, kā arī uzklausītas pieaicinātās personas.

Satversmes tiesa turpinās skatīt lietu otrdien, 2015. gada 6. janvārī plkst. 10:00.

Dalība tiesas sēdē ir jāpieteic tiesas priekšsēdētāja palīdzei Līnai Kovalevskai, rakstot uz e pastu lina.kovalevska@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830748. 
15 / 12 / 2014  Satversmes tiesa turpinās skatīt lietu par vēlētāju apvienību tiesībām iesniegt kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanās

2014. gada 16. decembrī plkst. 10:00 Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1 tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās skatīt lietu Nr. 2014 03 01 „Par Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 15. panta pirmās daļas, ciktāl tā nepieļauj vēlētāju apvienībām iesniegt kandidātu sarakstus novados, kuru iedzīvotāju skaits ir lielāks par 5 000, un republikas pilsētās, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 101. pantam”.

Iepriekšējā tiesas sēdē tiesa pieņēma lēmumu par pieaicinātajām personām papildus noteikt: Dr.iur.h.c. Egilu Levitu, Dr.sc.pol. Ivaru Ījabu, Dr.sc.pol. Dainu Bāru, sociologu Arni Kaktiņu, kā arī biedrību „Latvijas Lielo pilsētu asociācija”.

Dalība tiesas sēdē

Dalība tiesas sēdē ir jāpieteic tiesas priekšsēdētāja palīdzei Līnai Kovalevskai, rakstot uz e pastu lina.kovalevska@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 67830748 vai 29813216.

Ievērojot ierobežotu tiesas zāles ietilpību, lūdzam personas, kas vēlas apmeklēt tiesas sēdi (arī preses pārstāvjus) pieteikties laicīgi. Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam ierasties zālē, kā arī sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru (ja tāda ir) pirms sēdes sākuma.
Pēc sēdes sākuma personas tiesas zālē netiks ielaistas. 
15 / 12 / 2014  Norma par invaliditātes pensijas pārrēķināšanu invaliditātes grupas maiņas gadījumā neatbilst Satversmei

2014. gada 11. decembrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2014-05-01 „Par likuma „Par valsts pensijām” 16. panta ceturtās daļas (redakcijā, kas bija spēkā no 1997. gada 7. janvāra līdz 2013. gada 30. septembrim, un 2013. gada 17. jūlija redakcijā), ciktāl tā attiecas uz invaliditātes pensijas pārrēķina formulu invaliditātes grupas maiņas gadījumā, ja invaliditātes pensijas saņēmējs līdz invaliditātes grupas maiņai ir bijis darba ņēmējs un veicis sociālās iemaksas, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam”.
lasīt tālāk  >>
 
Tiesvedībā
 
Lieta Nr. 2014-06-03.
Par Ministru kabineta 2005. gada 17. maija noteikumu Nr. 331 "Noteikumi par apdrošināšanas atlī...
tālāk >>
Lieta Nr. 2014-03-01.
Par Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 15. panta pirmās daļas, ciktāl...
tālāk >>

Lai sazinātos ar lapas administratoru, nospiediet šeit
Copyright © Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2008.