Satversmes tiesa 16. maijā pasludinās nolēmumu lietā par normām, kas noteic izglītības iegūšanu privātās izglītības iestādēs tikai valsts valodā

16.04.2024.

Otrdien, 16. aprīlī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2022-45-01Par Izglītības likuma 9. panta 1.1 daļas, pārejas noteikumu 102. punkta 1. apakšpunkta un 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Izglītības likumā” 1., 5. un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam”.

Satversmes tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības un uzklausīja tiesas debates.

Nolēmums tiks pasludināts 16. maijā plkst. 11.00.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesas sēdes apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e-pastu Ksenija.Vitola@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 28304809.

Tiesas sēdes tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā:

Saistītā lieta: 2022-45-01