Ēkas vēsture

_15B2760 - Copy

Ēka, kurā atrodas Satversmes tiesa, būvēta 1872. gadā kā īres nams. Ēkas būvniecību pasūtījis Rīgas pilsētas birģermeistars Emīls fon Betihers, bet ēku projektējis arhitekts Fridrihs Vilhelms Hess.

Ēkas īpašniece Marija Betihere 1940. gadā repatriējās uz Vāciju. Vēlāk ēka tika nodota Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona izpildkomitejai. Savukārt kopš 1998. gada ēka ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Satversmes tiesas personā.

Ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, kurš atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas – Rīgas vēsturiskais centrs – teritorijā.

02

(Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa ieraksts Satversmes tiesas viesu grāmatā,
atklājot Satversmes tiesas ēku 1999. gada 5. martā.)