Lietas Nr.2024-19-01 sagatavošanas termiņš.

Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4.1 panta pirmās, otrās un ceturtās daļas un 17. panta 7.1 daļas atbilstību 7 Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajam un trešajam teikumam

Lasīt vairāk

|||::