Judikatūras datubāze

Satversmes tiesas judikatūras datubāzē ietvertas būtiskākās atziņas no Satversmes tiesas spriedumiem, lēmumiem par tiesvedības izbeigšanu lietā un tiesnešu atsevišķajām domām. Minētās atziņas sakārtotas pēc atslēgvārdiem un kategorijām. Datubāzē apkopota arī statistika par pieteikumu iesniedzējiem, apstrīdētajām normām, tās izdevušajām institūcijām, kā arī cita ar Satversmes tiesas procesu saistīta informācija.

Datubāze izveidota, izmantojot programmu Citavi. Lai varētu lietot datubāzi, lietotājam savā datorā vispirms nepieciešams lejupielādēt un instalēt minēto programmu. Izvēloties programmas 5. versiju (Citavi 5.7.1), to ierobežotā veidā var lietot bez maksas. Programma pieejama šeit. Ar programmas lietošanas pamācību var iepazīties programmas izstrādātāju mājaslapā (www.citavi.com).

Pēc programmas instalēšanas nepieciešams lejupielādēt datubāzes failu. Lai atvērtu datubāzi, jāatver minētais fails. Pēc tam datubāze jāsagatavo darbam atbilstoši pamācībai. Datubāze tiek regulāri papildināta, tāpēc ieteicams ik pa laikam lejupielādēt atjaunināto datubāzes failu. Informācija, kuru Satversmes tiesa ievietojusi datubāzē, ir latviešu valodā. Tomēr programmas Citavi pamata valoda ir angļu valoda. Tādēļ pieejams arī programmā Citavi lietoto terminu tulkojums.

Programma Citavi 5.7.1


Datubāzes fails (atjaunināts 25.03.2024)
Pamācība datubāzes sagatavošanai darbam
Pamācība datubāzes lietošanai
Programmā Citavi lietoto terminu tulkojums

Satversmes tiesa sniedz iespēju izmantot arī Satversmes tiesas grāmatu un izdevumu fondu.
Detalizētāku informāciju skatīt šeit.