Lietas Nr.2023-40-01 rīcības sēdes datums.

Par Kriminālprocesa likuma 629. panta ceturtās daļas vārdu “rajona (pilsētas) tiesai” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 92. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk

|||::