Satversmes tiesas raidieraksts Tversme

02.03.2022.

Satversmes tiesa, atzīmējot savas pastāvēšanas 25. gadskārtu, kā arī jaunā dimensijā veidojot dialogu ar sabiedrību, 2021. gadā izveidoja raidierakstu Tversme, kurā diskutē par Latvijas Republikas Satversmē (turpmāk – Satversme) ietvertajām vērtībām un Satversmes tiesas lomu demokrātiskā tiesiskā valstī.

Satversmes tiesas raidieraksta Tversme mērķis ir ikvienam raisīt interesi un vairot zināšanas par demokrātiskas tiesiskas valsts vērtībām, Satversmes normu piemērošanu un Satversmes tiesas darbu. Satversmes tiesas raidieraksta Tversme veidošanā piedalās Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki.

Piecpadsmitajā raidieraksta epizodē Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš sarunājas ar Ludviga Maksimiliāna universitātes (Minhene) Juridiskās fakultātes profesoru Pēteru Hūberu (Peter M. Huber) par Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas lomu, cilvēka cieņas jēdzienu Vācijas tiesību sistēmā, valsts varas atzaru mijiedarbību, nākamo paaudžu tiesībām un Eiropu vienojošām kopējām pamatvērtībām.

Četrpadsmitajā raidieraksta epizodē Satversmes tiesas tiesnese Jautrīte Briede sarunājas ar skolēnu radošo darbu konkursa “Ikviena cilvēka cieņa digitālajā vidē” uzvarētājām Anci Rozembergu-Kokinu, Sofiju Stankus, Emīliju Katrīni-Kātu un Kati Birzgali. Sarunā jaunieši stāsta par savām pārdomām par cieņu, ikdienas izaicinājumiem digitālajā vidē, vīziju par valsts nākotni un savu vietu tajā.

Trīspadsmitajā raidieraksta epizodē Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš sarunājas ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas priekšsēdētāju Šīfru O’Līriju (Siofra O’Leary) par izaicinājumiem Eiropas Cilvēktiesību tiesas darbā, tiesu dialoga nozīmi un sabiedrības izglītošanas nepieciešamību, lai ikviena pamattiesības tiktu aizsargātas.

 

Divpadsmitajā raidieraksta epizodē Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš sarunājas ar Latvijas Valsts prezidenti (1999-2007) Vairu Vīķi-Freibergu par tautas gara spēku, cilvēcību, demokrātijas vērtībām un ikviena tiesībām uz brīvību.

Vienpadsmitajā raidieraksta epizodē Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Somijas Augstākās Administratīvās tiesas priekšsēdētājs Kari Kusiniemi (Kari Kuusiniemi) sarunājas par konstitucionālo tiesu lomu miera un starptautiskās kārtības atjaunošanā krīžu laikā, kā arī Somijas konstitucionālās kontroles modeli un Augstākās Administratīvās tiesas judikatūru un skatījumu uz starptautisko sadarbību.

Desmitajā raidieraksta epizodē Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina un Nīderlandes Karalistes Augstākās tiesas priekšsēdētāja Dineke de Grota (Dineke de Groot) sarunājas par konstitucionālās kontroles tradīcijām un konstitucionālo vērtību aizsardzību Nīderlandē, pieeju starptautiskajām un Eiropas Savienības tiesībām Nīderlandes Augstākās tiesas izpratnē, kā arī par moderno tehnoloģiju ietekmi uz tiesas procesiem.

Devītajā raidieraksta epizodē Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš sarunājas ar Satversmes tiesas skolēnu domrakstu konkursa uzvarētājām: Bauskas Valsts ģimnāzijas 9. klases skolnieci Karīnu Kondori un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 12. klases skolnieci Beāti Sanniju Aploku par viņu pieredzi konkursā un to, kā viņas izprot Satversmē ietvertās demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības.

Astotajā raidieraksta epizodē Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamužs sarunājas ar Bosnijas un Hercegovinas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājas vietnieci Helēnu Kelleri par vides ilgtspēju un pamattiesībām:

Septītajā raidieraksta epizodē Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina sarunājas ar Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāju Danuti Jočieni (Danutė Jočienė) par sadarbību starp Latvijas un Lietuvas konstitucionālajām tiesām, to kopīgajiem izaicinājumiem un konstitucionālo tiesu lomu demokrātijas ilgtspējas veicināšanā:

Sestajā raidieraksta epizodē Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs sarunājas ar Venēcijas komisijas priekšsēdētājas vietnieci Herdisu Kjerulfu Torgeirsdotiru par pamattiesībām moderno tehnoloģiju laikmetā:

Piektajā raidieraksta epizodē Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš sarunājas ar Ukrainas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Sergiju Holovatiju (Serhiy Holovaty) par Ukrainas tautas cīņu par brīvību:

Ceturtajā raidieraksta epizodē pieejamas Satversmes tiesas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētās Sarunas par Latviju “Vai vienoti dažādībā?”.

Trešajā raidieraksta epizodē, kura veltīta Satversmes simtgadei, sarunājas Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova ar Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāju Ditu Plepu:

Otrajā raidieraksta epizodē angļu valodā par konstitucionālo tiesu un Eiropas Savienības Tiesas dialogu sarunājas Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Kūns Lenārts (Koen Lenaerts) un Eiropas Savienības Tiesas tiesnese, Satversmes tiesas tiesnese un priekšsēdētāja (2015-2020) Inetu Ziemeli:

Pirmajā raidieraksta epizodē, kas veltīta Satversmes tiesas 25 gadu jubilejai, piedalās Satversmes tiesas pirmais priekšsēdētājs Aivars Endziņš un Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš: