Jaunumi

2021
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
13.05.2021.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova sniedz interviju Latvijas Radio 1 raidījumā “Krustpunktā” (13.05.2021.)

Ceturtdien, 13. maijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova piedalījās Latvijas Radio 1 raidījumā “Krustpunktā”. Viņa runāja par aktuālajiem tiesas spriedumiem, tiesā saņemtajiem pieteikumiem saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem, tiesu varas neatkarību un citiem jautājumiem. Jautājumus kopā ar raidījuma vadītāju uzdeva Latvijas Radio pētnieciskās žurnālistikas nodaļas vadītāja Anita Brauna un portāla “Latvijas Vēstnesis” žurnāliste Inese Helmane.

11.05.2021.

Ierosināta vēl viena lieta par normām, kas noteic noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas kārtību

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 8. maijā ierosināja lietu “Par Krimināllikuma 70.11 panta ceturtās daļas un Kriminālprocesa likuma 358. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam”. Apstrīdētās normas Krimināllikuma 70.11 panta ceturtā daļa noteic, ka noziedzīgi iegūtu mantu, līdzekļus, ko persona ieguvusi no šādas mantas realizācijas, kā […]

11.05.2021.

Ierosināta lieta par normām, kas noteic noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas kārtību

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 7. maijā ierosināja lietu „Par Krimināllikuma 70.11 panta ceturtās daļas un Kriminālprocesa likuma 358. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam”. Apstrīdētās normas Krimināllikuma 70.11 panta ceturtā daļa noteic, ka noziedzīgi iegūtu mantu, līdzekļus, ko persona ieguvusi no šādas mantas realizācijas, kā arī noziedzīgi iegūtas mantas izmantošanas […]

08.05.2021.

2020. gada valsts budžeta normas, kas paredzēja ārstniecības personu darba atalgojuma finansējumu, atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2021. gada 7. maijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2020-40-01 „Par likuma „Par valsts budžetu 2020. gadam” programmu un apakšprogrammu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai, ciktāl tās neparedz Veselības aprūpes finansēšanas likuma pārejas noteikumu 11. punktā noteikto valsts finansējumu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai 2020. gadā, atbilstību Satversmes 1. un 66. pantam”. […]

07.05.2021.

Satversmes tiesa dialogā ar Latvijas apgabaltiesām veicina vienotu izpratni par aktuāliem tiesību jautājumiem

Satversmes tiesa pirmo reizi attālināti dialogā tikās ar visām Latvijas apgabaltiesām. Piektdien, 30. aprīlī, notika tikšanās ar Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešiem, savukārt 7. maijā – ar Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešiem. Tiesu dialogs tika organizēts ar mērķi pārrunāt tiesu varas aktualitātes un stiprināt vienotu tiesisko sistēmu Latvijā. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova dialoga atklāšanas uzrunā uzsvēra dialoga nepieciešamību […]

07.05.2021.

Satversmes tiesas rīkotajā vebinārā par Satversmi un cilvēka cieņu piedalās skolēni un pedagogi no 71 skolas

Ceturtdien, 6. maijā, Satversmes tiesa Demokrātijas nedēļas ietvaros organizēja vebināru 9. – 12. klašu skolēniem “Kāpēc Satversme aizsargā cilvēka cieņu?”. Vebinārā piedalījās vairāk nekā 350 skolēni un pedagogi, pārstāvot 71 skolu no visiem Latvijas reģioniem. Priekšlasījumus vebinārā sniedza Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas padomnieks Uldis Krastiņš. Vebināru atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova, aicinot […]

01.05.2021.

Satversmes tiesa sveic Latvijas Republikas pirmā vēlētā parlamenta – Satversmes sapulces – sasaukšanas 101. gadadienā (1.maijs) un Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 31.gadadienā (4.maijs)

Satversmes tiesa sveic iedzīvotājus Latvijas Republikas pirmā vēlētā parlamenta – Satversmes sapulces – sasaukšanas 101. gadadienā (1.maijs) un Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 31.gadadienā (4.maijs).   Aicinām noskatīties Satversmes tiesas priekšsēdētājas Sanitas Osipovas apsveikuma video: Satversmes tiesas priekšsēdētājas Sanitas Osipovas video apsveikuma teksts pieejams šeit.

27.04.2021.

Satversmes tiesu apmeklē Francijas Valsts padomes viceprezidents Bruno Lasērs

Piektdien, 23. aprīlī, Satversmes tiesu apmeklēja Francijas Valsts padomes (Conseil d’État) viceprezidents Bruno Lasērs (Bruno Lasserre), Francijas vēstniece Latvijā Aurēlija Ruajē-Gunēna (Aurélie Royet-Gounin) un Francijas Valsts padomes starptautisko attiecību departamenta vadītājs Īvs Gunēns (Yves Gounin). Delegāciju uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš. Puses pārrunāja abu valstu tiesu varas aktualitātes, kā arī […]

23.04.2021.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova ES forumā akcentē tiesības uz cilvēka cieņu visām sabiedrības grupām

Šodien, 23. aprīlī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova piedalījās Eiropas Savienības (turpmāk – ES) informācijas sniedzēju forumā “Atveseļošana un noturība”. Viņa sniedza priekšlasījumu par cilvēka cieņu iekļaujošā sabiedrībā un sociālo taisnīgumu, sevišķi akcentējot nepieciešamību sabiedrībā iekļaut vēsturiski stigmatizētas grupas. Satversmes tiesas priekšsēdētāja uzsvēra, ka sabiedrības izpratne par cilvēka cieņu un sociālo taisnīgumu ir izšķiroša, lai […]