Jaunumi

2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
20.06.2024.

Ierosinātas divas lietas par uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas veikšanas pienākumu, kā arī tās aprēķināšanas kārtību

Trešdien, 19. jūnijā, Satversmes tiesā ierosinātas divas lietas pēc patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju pieteikumiem par uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas veikšanas pienākumu, kā arī tās aprēķināšanas kārtību.    Pieteikumu iesniedzējas sniedz patērētāju kreditēšanas pakalpojumus ar fiksētu aizdevuma procentu likmi un ir uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātājas. Apstrīdētās Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normas noteic pieteikumu iesniedzējām pienākumu veikt […]

13.06.2024.

Satversmes tiesa 12. jūlijā plkst. 12.00 pasludinās nolēmumu lietā par normām, kas noteic, ka vispārējās izglītības programmas valsts un pašvaldību izglītības iestādēs īstenojamas tikai valsts valodā

Piektdien, 12. jūlijā, plkst. 12.00  Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā par normām, kas noteic, ka vispārējās izglītības programmas valsts un pašvaldību izglītības iestādēs īstenojamas tikai valsts valodā. Tiesas sēdes tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā: Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas piedalīties nolēmuma pasludināšanā, aicinām pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pastu Ksenija.Vitola@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot +371 28304809. Saistītā lieta: 2023-15-01

13.06.2024.

Pienākums maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli no azartspēļu laimestiem atbilst Satversmei

Satversmes tiesa atzina par Satversmei atbilstošām normas, kas nosaka pienākumu maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli no izložu un azartspēļu laimestiem. Satversmes tiesa uzsvēra, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa noteikšana no laimestiem ir vērsta uz izložu un azartspēļu atkarības mazināšanu, kā arī kalpo valsts budžeta un pašvaldību budžetu ieņēmumu palielināšanai, kuri var tikt izmantoti sabiedrības labklājības aizsardzībai. Lieta […]

12.06.2024.

Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 13. jūnijā plkst. 9.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic, ka vispārējās izglītības programmas valsts un pašvaldību izglītības iestādēs īstenojamas tikai valsts valodā

Ceturtdien, 13. jūnijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2023-15-01 “Par 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Izglītības likumā” 1., 5., 6. un 12. panta, ciktāl ar to likuma pārejas noteikumi papildināti ar 102. punktu, un 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 4. panta pirmās daļas un […]

12.06.2024.

Satversmes tiesa 11. jūlijā plkst. 12.00 pasludinās nolēmumu lietā par normu, kas izslēdz trešo valstu pilsoņus no nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēju loka Jūrmalas pilsētā

Ceturtdien, 11. jūlijā, plkst. 12:00  Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā par normu, kas izslēdz trešo valstu pilsoņus no nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēju loka Jūrmalas pilsētā. Tiesas sēdes tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā: Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas piedalīties nolēmuma pasludināšanā, aicinām pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pastu Ksenija.Vitola@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot +371 28304809. Saistītā lieta: 2023-10-03

11.06.2024.

Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 12. jūnijā plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par normu, kas izslēdz trešo valstu pilsoņus no nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēju loka Jūrmalas pilsētā

Trešdien, 12. jūnijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2023-10-03 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr. 37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Satversmes tiesas sēde lietā Nr. 2023-10-03 notiks 2024. gada 12. jūnijā plkst. 10.00 […]

11.06.2024.

Satversmes tiesa 10. jūlijā plkst. 12.00 pasludinās nolēmumu lietā par normām, kas noteic izglītības iegūšanu privātās izglītības iestādēs tikai valsts valodā

Trešdien, 10. jūlijā, plkst. 12:00  Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā par normām, kas noteic izglītības iegūšanu privātās izglītības iestādēs tikai valsts valodā. Tiesas sēdes tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā: Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas piedalīties nolēmuma pasludināšanā, aicinām pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pastu Ksenija.Vitola@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot +371 28304809. Saistītā lieta: 2022-45-01

10.06.2024.

Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 11. jūnijā plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic izglītības iegūšanu privātās izglītības iestādēs tikai valsts valodā

Otrdien, 11. jūnijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2022-45-01 “Par Izglītības likuma 9. panta 1.1 daļas, pārejas noteikumu 102. punkta 1. apakšpunkta un 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Izglītības likumā” 1., 5. un 6. panta atbilstību Satversmes 1. pantam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam”. Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2022-45-01 notiks […]

07.06.2024.

Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 13. jūnijā plkst. 9.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic, ka vispārējās izglītības programmas valsts un pašvaldību izglītības iestādēs īstenojamas tikai valsts valodā

Ceturtdien, 13. jūnijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2023-15-01 “Par 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Izglītības likumā” 1., 5., 6. un 12. panta, ciktāl ar to likuma pārejas noteikumi papildināti ar 102. punktu, un 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 4. panta pirmās daļas un […]

06.06.2024.

Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 7. jūnijā plkst. 10.00 atsāks izskatīt lietu par normām, kas noteic, ka vispārējās izglītības programmas valsts un pašvaldību izglītības iestādēs īstenojamas tikai valsts valodā

Piektdien, 7. jūnijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos atsāks izskatīt lietu Nr. 2023-15-01 “Par 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Izglītības likumā” 1., 5., 6. un 12. panta, ciktāl ar to likuma pārejas noteikumi papildināti ar 102. punktu, un 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 4. panta pirmās daļas un […]