Jaunumi

2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
26.02.2024.

Satversmes tiesa rīko konferenci par nacionālo, starptautisko un Eiropas Savienības tiesību harmonisku mijiedarbību

Šā gada 1. martā par godu Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgadei Satversmes tiesa rīkos starptautisku konferenci “Konstitucionālo tiesu loma Eiropu vienojošo kopējo vērtību konkretizācijā”, lai rosinātu diskusiju starp Eiropas nacionālajām konstitucionālajām tiesām, Eiropas Savienības Tiesu un Eiropas Cilvēktiesību tiesu par vienotu izpratni attiecībā uz Eiropas kopējo vērtību mijiedarbību ar dalībvalstu konstitucionālajām identitātēm. Konference norisināsies divās paneļsesijās: […]

22.02.2024.

Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 28. februārī plkst. 9.00 turpinās izskatīt lietu par normu, ar kuru samazināts galvenās cirtes caurmērs

Trešdien, 28. februārī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2023-01-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7. pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Satversmes tiesas sēde […]

22.02.2024.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (2) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā par normu, ar kuru samazināts galvenās cirtes caurmērs

Šodien, 22. februārī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu  Nr. 2023-01-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7. pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Satversmes tiesas sēde […]

21.02.2024.

Starptautiskie eksperti vizītē Satversmes tiesā ar tiesnešiem pārrunā pašvaldību tiesību aizsardzības jautājumus

Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki 20. februārī tikās ar Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa Monitoringa komitejas ekspertiem, lai pārrunātu Eiropas vietējo pašvaldību hartas piemērošanu nacionālajā tiesību sistēmā un ar to saistīto Satversmes tiesas judikatūru. Vizītē Satversmes tiesā kongresa Monitoringa komiteju pārstāvēja ziņotāji vietējās demokrātijas jautājumos Jorge Sequeira un Gobnait Ni Mhuimneacain, Eiropas vietējo pašvaldību hartas neatkarīgo ekspertu […]

19.02.2024.

Satversmes tiesa sniegs atbalstu konstitucionālās justīcijas attīstībai Ukrainā

Šodien, 19. februārī, Eiropas Savienības un Eiropas Padomes kopīgās programmas “Partnerība labai pārvaldībai” ietvaros tika atklāts projekts “Atbalsts konstitucionālās justīcijas attīstībai Ukrainā”, kas norisināsies līdz 2025. gada augustam. Projekta atklāšanā piedalījās Satversmes tiesas un Ukrainas Konstitucionālās tiesas tiesneši un darbinieki, kā arī Eiropas Padomes pārstāvji. Projekta atklāšanas ietvaros puses pārrunāja plānotās aktivitātes, kā arī abu […]

16.02.2024.

Satversmes tiesa apbalvošanas ceremonijā godina 2023. gada skolēnu radošo darbu konkursa laureātus

Šodien, 16. februārī, Satversmes tiesas skolēnu zīmējumu, videodarbu un domrakstu konkursa “Ikviena cilvēka cieņa digitālajā vidē” svinīgajā apbalvošanas ceremonijā tika godināti konkursa laureāti un viņu pedagogi. Satversmes tiesas zīmējumu konkursa  6. klasēm laureāti: 1. vieta – Sesavas pamatskolas skolniece Gita Gultniece, pedagoģe Dace Lazdiņa. 2. vieta – Vaboles pamatskolas skolniece Sofija Sokolova, pedagoģe Viktorija Petkune. 3. vieta […]

15.02.2024.

Norma par pastāvīgās uzturēšanās atļaujām Krievijas pilsoņiem atbilst Satversmei

Satversmes tiesa atzina, ka Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58. punkts spēkā esošajā redakcijā atbilst Satversmei. Tiesa secināja, ka pēc būtības apstrīdētā norma, skatot to sistēmiski kopsakarā ar citām tiesību normām, sniedz Krievijas Federācijas pilsoņiem reālu iespēju iegūt jaunu tiesisko pamatu, lai turpinātu uzturēties Latvijas teritorijā, ja vien pati persona ir motivēta veikt tam nepieciešamās darbības. Tādējādi […]

14.02.2024.

Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 22. februārī plkst. 9.00 turpinās izskatīt lietu par normu, ar kuru samazināts galvenās cirtes caurmērs

Ceturtdien, 22. februārī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2023-01-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7. pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Satversmes tiesas sēde […]