Jaunumi

2022
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
01.07.2022.

Ierosināta vēl viena lieta par normām, kas paredz būves īpašniekam likumiskas zemes lietošanas tiesības un nosaka šādu tiesību izmantošanas maksu

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 1. jūlijā ierosināja lietu „Par likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38. panta pirmās daļas un otrās daļas pirmā un otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam, kā arī 105. panta […]

01.07.2022.

Ierosināta vēl viena lieta par tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 1. jūlijā ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 627. panta ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 627. panta ceturto daļu procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietā esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums, un ar tiem drīkst iepazīties procesa virzītājs, prokurors […]

30.06.2022.

Ierosināta lieta par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu, ar kuru apturēta Rīgas domes saistošo noteikumu, ar kuriem tika apstiprināts Rīgas teritorijas plānojums, darbība

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 29. jūnijā ierosināja lietu „Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2022. gada 22. marta rīkojuma Nr. 1‑2/2224 „Par Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” darbības apturēšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta ceturtajai daļai un 8. pantam, likuma „Par pašvaldībām” 49. panta pirmajai daļai […]

30.06.2022.

Publicēts otrais grāmatžurnāls Satversmes tiesas izdevumu sērijā par pamattiesībām

Šodien, 30. jūnijā, klajā nāk Satversmes tiesas grāmatžurnāls “Latvijas Republikas Satversmes 91. pants: tiesiskās vienlīdzības princips. Satversmes tiesas judikatūra”. Satversmes 91. pants ir būtisks instruments, kas tiek lietots, lai Latvijā veidotu un koptu iekļaujošu sabiedrību. Vairāk nekā 25 gadu laikā Satversmes tiesa ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi tiesiskās vienlīdzības principa satura atklāšanā un piemērošanā. Izdevuma tapšanā izmantoti […]

29.06.2022.

Devītās Sarunas par Latviju. Vai vienoti dažādībā?

Pieejams video ieraksts no devītajām Sarunām par Latviju “Vai vienoti dažādībā?”. Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku 17. jūnijā devīto reizi organizēja Sarunas par Latviju. Pasākumu atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš ar videoapsveikumu. Devīto sarunu vadīja bijusī Satversmes tiesas tiesnese un priekšsēdētāja, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore Sanita Osipova. Sarunā piedalījās filozofijas doktore […]

29.06.2022.

Ierosināta vēl viena lieta par normu, kas paredz zemes likumiskās lietošanas maksas apmēru

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2022. gada 28. jūnijā ierosināja lietu “Par likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajam un trešajam teikumam”. Apstrīdētās normas Likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada […]

28.06.2022.

Satversmes tiesu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē tiesneši un prokurori no Eiropas Savienības valstīm

Šodien, 28. jūnijā, Satversmes tiesā pieredzes apmaiņas programmas ietvaros viesojās tiesneši un prokurori no vairākām Eiropas Savienības valstīm. Ārvalstu viesus Satversmes tiesā uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina un Juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamužs. Tikšanās laikā sniegta informācija par konstitucionālās kontroles modeli Latvijā, Satversmes tiesas funkcijām, kompetenci un darba organizācijas metodēm. Dalībnieki pārrunāja arī […]

27.06.2022.

Satversmes tiesa atsāks lietas Nr. 2021-36-01 izskatīšanu tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

Satversmes tiesa 2022. gada 27. jūnijā, taisot spriedumu lietā Nr. 2021-36-01 “Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.1 panta pirmās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”, tiesnešu apspriedē nolēma atsākt lietas Nr. 2021-36-01 izskatīšanu pēc būtības tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos. Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2021-36-01 notiks 2022. gada 27. […]

27.06.2022.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalās Eiropas Savienības Tiesas rīkotajā svinīgajā pasākumā par godu Satversmes simtgadei

Pirmdien, 27. jūnijā, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalīsies Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) rīkotajā konferencē “Demokrātija, tiesiskums un cilvēka  cieņa”, kā arī svinīgajā ceremonijā, kurā pirmo reizi EST tiks nodots mākslas darbs no Latvijas. Tā būs latviešu trimdas  mākslinieces Dainas Dagnijas (1937–2019) glezna “Imigranti” (1969). Pasākumi tiek rīkoti EST 70. dibināšanas gadā,  izceļot […]

22.06.2022.

Satversmes tiesas tiesneši tiekas ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu

Šodien, 22. jūnijā, Satversmes tiesas tiesneši tikās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu. Tikšanās laikā puses runāja par konstitucionālo orgānu sadarbību Satversmes tiesas spriedumu izpildē un citiem aktuāliem jautājumiem. Satversmes tiesas tiesneši un Ministru prezidents pārrunāja izpildvaras, tiesu varas un likumdevējvaras sadarbības modeļus Satversmes tiesas nolēmumu izpildes nodrošināšanā. Puses bija vienisprātis, ka Satversmes tiesas spriedumu izpildes […]