Jaunumi

2019
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
05.12.2019.

Absolūtais aizliegums kļūt par otra laulātā bērna adoptētāju personai, kura sodīta par noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, neatbilst Satversmes 110. pantam

2019. gada 5. decembrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2019‑01‑01 “Par Civillikuma 163. panta ceturtās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110. pantam”. Apstrīdētā norma Civillikuma 163. panta ceturtās daļas 1. punktā noteikts, ka par adoptētāju nedrīkst būt persona, kura sodīta par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas. […]

03.12.2019.

Noslēgusies Armēnijas Konstitucionālās tiesas tiesnešu vizīte Satversmes tiesā

28. un 29. novembrī Satversmes tiesas tiesneši divpusējās sadarbības ietvaros tikās ar Armēnijas Republikas (turpmāk – Armēnija) Konstitucionālās tiesas tiesnešiem. Četrās darba sesijās puses apsprieda jaunāko tiesu judikatūru, pārrunāja ar tiesnešu neatkarību, valsts amatpersonu atbildību un imunitāti saistītus jautājumus, kā arī pievērsās likumdošanas kvalitātes aspektiem. Ieskatu jaunākajā tiesu judikatūrā sniedza Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Armēnijas […]

02.12.2019.

Satversmes tiesas juristi pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Eiropas Savienības Tiesu un Eiropas Savienības Vispārējo tiesu

Laikā no 26.  līdz 28. novembrim Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale, tiesas padomnieks Sandijs Statkus un tiesneša palīgs Andris Pumpišs pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Eiropas Savienības Tiesu (turpmāk – EST) un Eiropas Savienības Vispārējo tiesu (turpmāk – ESVT) Luksemburgā. Viņi tikās ar ESVT tiesnesi Ingu Reini, tiesneses palīdzi Vinetu Bei, EST ģenerāladvokāti Eleonoru V. […]

28.11.2019.

Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska starptautiskā sanāksmē runā par Satversmes tiesas judikatūru sociālo un ekonomisko tiesību jomā

Šodien, 28. novembrī, Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska piedalās CoE-FRA-ENNHRI-EQUINET Sociālo un ekonomisko tiesību platformas 9. sanāksmē, kurā sniedza priekšlasījumu par sociālajām un ekonomiskajām tiesībām, vēršot uzmanību uz to, kā šīs tiesības atklātas un konkretizētas Satversmes tiesas judikatūrā. Priekšlasījuma sākumā tiesnese Rezevska stāstīja, kā Latvijas Republikas Satversme (turpmāk – Satversme) regulē sociālās un ekonomiskās tiesības. Viņa uzsvēra, ka […]

27.11.2019.

Satversmes tiesas tiesneši uzņems Armēnijas Konstitucionālās tiesas tiesnešus

28. un 29. novembrī Satversmes tiesas tiesneši divpusējās sadarbības ietvaros tiksies ar Armēnijas Republikas (turpmāk – Armēnija) Konstitucionālās tiesas tiesnešiem. Četrās darba sesijās puses apspriedīs jaunāko tiesu judikatūru, pārrunās ar tiesnešu neatkarību, valsts amatpersonu atbildību un imunitāti saistītus jautājumus, kā arī pievērsīsies likumdošanas kvalitātes aspektiem. Armēnijas Konstitucionālās tiesas delegāciju vadīs tiesas priekšsēdētājs Hrairs Tovmasjans (Hrayr Tovmasyan). Tās […]

26.11.2019.

Ierosināta lieta par 2019. gada valsts budžetā noteiktā finansējuma apjoma studijām valsts dibinātās augstskolās atbilstību Satversmei

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2019. gada 25. novembrī ierosināja lietu “Par likuma “Par valsts budžetu 2019. gadam” programmu 03.00.00 “Augstākā izglītība”, 02.03.00 “Augstākā medicīnas izglītība”, 20.00.00 “Kultūrizglītība” un apakšprogrammas 22.02.00 “Augstākā izglītība”, ciktāl tās neparedz Augstskolu likuma 78. panta septītajā daļā noteikto ikgadējo valsts finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, atbilstību Latvijas […]

22.11.2019.

Ierosināta lieta par normām, kas regulē dabasgāzes lietotāju pieslēgšanos dabasgāzes pārvades sistēmai

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2019. gada 22. novembrī ierosināja lietu “Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2019. gada 18. aprīļa lēmuma Nr. 1/7 “Dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumi biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 64., 89. pantam un 105. panta pirmajam teikumam, kā arī Enerģētikas likuma 45. panta septītajai daļai un 84.1 panta pirmajai daļai un Enerģētikas […]

20.11.2019.

Ierosināta lieta par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra atbilstību Satversmei

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2019. gada 19. novembrī ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta otrajam teikumam un 109. pantam”. Apstrīdētā norma Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā […]