Jaunumi

2021
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
09.07.2021.

Ierosināta lieta par normām, kas noteic mācību procesa norisi skolās attālināti arī pēc ārkārtējās situācijas beigām

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 9. jūlijā ierosināja lietu “Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas 8. punkta, Izglītības likuma 1. panta 1.1 un 12.4 punkta, 14. panta 45. punkta, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1.3. apakšpunkta, 32.7 punkta […]

09.07.2021.

Ierosināta lieta par normām, kas noteic priekšmetus, kurus apcietinātajam ir tiesības glabāt

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 9. jūlijā ierosināja lietu “Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. panta pirmās daļas 10. punkta un Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr. 800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. pielikuma 10. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajam teikumam un 106. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas […]

09.07.2021.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova tiekas ar izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci

Vispārējā izglītībā novērtēšanas kritērijiem  jābūt vienādiem visā valstī – par to tikšanās laikā vienisprātis bija izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece un Satversmes tiesas priekšsēdētāja Prof. Dr.iur Sanita Osipova.   Satversmes tiesas priekšsēdētāja skaidroja, ka pašreizējā skolēnu sasniegumu vērtēšanas pieeja, kas ir atšķirīga katrā izglītības iestādē, neļauj nodrošināt Satversmes 91.pantā ietvertās vienlīdzības prasības. Viņa uzsvēra, […]

06.07.2021.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un tiesnesis Gunārs Kusiņš piedalās starptautiskā konferencē par vienlīdzību un tiesiskumu

No 5. līdz 7. jūlijam Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un tiesnesis Gunārs Kusiņš apmeklē starptautisku konferenci “Vienlīdzība un tiesiskums: starptautisko tiesu ieguldījums”, kas norisinās Madridē, Spānijas Karalistē. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova konferences otrajā dienā sniegs priekšlasījumu par tiesu varas neatkarību Latvijā un Eiropā. Konference veltīta Amerikas Savienoto Valstu Augstākās tiesas tiesnesei Rūtai Beiderei-Ginsburgai […]

02.07.2021.

Lieta par pienākumu darīt sabiedrībai pieejamus datus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu uzskaites punktiem tiks izskatīta no jauna pilnā tiesas sastāvā rakstveida procesā

Ceturtdien, 2021. gada 1. jūlijā, notika Satversmes tiesas rīcības sēde lietā Nr. 2018-18-01 “Par Ceļu satiksmes likuma 14.1 panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam” (turpmāk – lieta Nr. 2018-18-01). Kā jau ziņots iepriekš, Satversmes tiesa 2019. gada 4. jūnijā lietā Nr. 2018-18-01 pieņēma lēmumu par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciāla nolēmuma […]

01.07.2021.

Ierosināta lieta par normām, kas noteic pienākumu komersantiem, kas pārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, saražoto siltumenerģiju izmantot lietderīgi

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2021. gada 30. jūnijā ierosināja lietu “Par Elektroenerģijas tirgus likuma 31.3 panta pirmās un trešās daļas, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumu Nr. 560 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” 21.3., 28., 30., 31., 48.4. punkta un 3. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un […]

22.06.2021.

Eiropas Savienības Tiesa sniedz atbildi uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem saistībā ar pienākumu darīt sabiedrībai pieejamus datus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu uzskaites punktiem

Šodien, 2021. gada 22. jūnijā, Eiropas Savienības Tiesa ir pieņēmusi prejudiciālo nolēmumu lietā C-439/19, kurā sniegtas atbildes uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem lietā Nr. 2018-18-01 “Par Ceļu satiksmes likuma 14.1 panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam” (turpmāk – lieta Nr. 2018-18-01). Eiropas Savienības Tiesa sniegusi atbildes par Vispārīgās datu aizsardzības regulas  interpretāciju attiecībā […]

22.06.2021.

Ierosināta vēl viena lieta par normu, kas ierobežoja komercdarbību lielajos tirdzniecības centros

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2021. gada 22. jūnijā ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 24.18 punkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2021. gada 7. aprīļa līdz 1. jūnijam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam, kā arī 105. panta pirmajam un trešajam teikumam”. Apstrīdētā norma Ministru kabineta […]

21.06.2021.

Ilūkstes novada pievienošana Augšdaugavas novadam un Ozolnieku novada pievienošana Jelgavas novadam neatbilst Satversmei. Attiecībā uz Jaunjelgavas, Carnikavas, Rugāju, Iecavas, Rundāles, Auces, Salas, Salacgrīvas, Alojas, Babītes, Kandavas un Mazsalacas novadiem administratīvi teritoriālā reforma atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2021. gada 21. jūnijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2020-41-0106 “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 8.5., 8.7., 8.8., 8.16., 8.17., 8.19., 8.20., 10.2., 10.6., 10.7., 10.8., 10.17., 10.18., 10.21., 10.23., 11.2., 12.10., 12.13., 13.8., 13.9., 13.13., 13.16., 13.20., 16.2., 16.5., 16.11., 16.14., […]