Jaunumi

2022
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
03.10.2022.

Ierosināta lieta par Latvijas pilsonības atņemšanas noilguma termiņu, ja pilsonības iegūšanā sniegtas nepatiesas ziņas

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2022. gada 3. oktobrī ierosināja lietu “Par Pilsonības likuma pārejas noteikumu 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Pilsonības likuma pārejas noteikumu 7. punkts: “Personām, kuras Latvijas pilsonību ieguvušas līdz 2013. gada 1. oktobrim, šā likuma 24. panta trešajā daļā minētais 10 gadu termiņš sākas no 2013. gada 1. oktobra.” Ievērojot Pilsonības likuma […]

30.09.2022.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina apmeklē Austrijas Konstitucionālo tiesu

No 29. septembra līdz 30. septembrim Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina apmeklē Austrijas Konstitucionālo tiesu Vīnē, lai tiktos ar Austrijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem un piedalītos Austrijas konstitūcijas 102. gadadienas svinīgajos pasākumos. Vizītes laikā Satversmes tiesas priekšsēdētājs un vietniece tikās ar Austrijas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāju Kristofu Grabenvarteru (Christoph Grabenwarter), priekšsēdētāja vietnieci […]

30.09.2022.

Satversmes tiesas darbinieces pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Eiropas Savienības Tiesu

No 26. septembra līdz 27. septembrim Satversmes tiesas darbinieces apmeklēja Eiropas Savienības Tiesu (turpmāk – EST) Luksemburgā, lai iepazītu EST praksi un dalītos pieredzē par tiesvedību. Satversmes tiesas delegācijas sastāvā bija Administratīvās nodaļas vadītāja Elīna Circene, tiesnešu palīdzes Linda Ingeborga Kronberga, Kristiāna Pētersone, Anete Suharževska, Madara Šenbrūna un Ieva Šņepste. Vizītes ietvaros viņas tikās ar […]

29.09.2022.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par normu, kas paredz pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu zemes piespiedu nomai

Satversmes tiesa 2022. gada 29. septembrī pieņēma lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2020-24-01 “Par Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1. panta 14. punkta “c” apakšpunkta, ciktāl tas attiecas uz zemes iznomāšanu piespiedu nomas gadījumos, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam”. Apstrīdētā norma Pievienotās vērtības nodokļa […]

29.09.2022.

Satversmei atbilst norma, kas paredz nenoteikt maksātnespējas procesa administratoram atlīdzību, ja viņš tiek atcelts no juridiskās personas maksātnespējas procesa

Satversmes tiesa 2022. gada 29. septembrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2022‑08‑01 “Par Maksātnespējas likuma 169. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 107. pantam”. Apstrīdētās normas Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 169. panta sesto daļu administratoram netiek noteikta atlīdzība gadījumā, ja viņš tiek atcelts no juridiskās personas maksātnespējas procesa šā likuma 22. panta otrās daļas 1., […]

29.09.2022.

Ierosināta lieta par normām, kas paredz Ventspils ostas pārvaldības reformu

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2022. gada 29. septembrī ierosināja lietu “Par Ostu likuma 4. panta trešās daļas 1. un 3. punkta, 4. panta piektās un devītās daļas, pārejas noteikumu 16. punkta 2. apakšpunkta, 2022. gada 10. februāra likuma “Grozījumi Likumā par ostām” 11. panta otrās daļas, kā arī Ventspils brīvostas likuma 4. panta pirmās daļas […]

27.09.2022.

Nolēmums lietā par normām, kas noteic pienākumu komersantiem, kas pārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, saražoto siltumenerģiju izmantot lietderīgi, tiks pasludināts 27. oktobrī plkst. 16.00

Otrdien, 27. septembrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-31-0103 “Par Elektroenerģijas tirgus likuma 31.3 panta pirmās un trešās daļas, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumu Nr. 560 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” 21.3., 28., […]

27.09.2022.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (4) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2021-31-0103

Otrdien, 27. septembrī, plkst. 10.00, Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2021-31-0103 par normām, kas noteic pienākumu komersantiem, kas pārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, saražoto siltumenerģiju izmantot lietderīgi. Lietas Nr. 2021-31-0103 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1. Ikviens interesents […]

23.09.2022.

Satversmes tiesa izsludina sesto skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu par Satversmi

Šodien, 23. septembrī, Satversmes tiesa Satversmes simtgadē izsludina sesto zīmējumu un domrakstu konkursu par Latvijas Republikas Satversmi (turpmāk – Satversme) un aicina ikvienu skolēnu un pedagogu dalīties ar savu redzējumu par to, kā katrs no mums var sekmēt ilgtspējīgu attīstību. Otrais Satversmes gadsimts aicina turpināt domāt, darīt un radīt nākotnei. Ir svarīgi apzināties mūsu katra […]

22.09.2022.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina piedalās OECD Globālā apaļā galda diskusijā par pieeju tiesiskumam

No 21. līdz 22. septembrim Rīgā norisinās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Globālā apaļā galda diskusija par pieeju tiesiskumam – 2022. Diskusijā piedalījās Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina. Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece diskusijā piedalījās ar uzrunu par tiesiskumu, kas vērsts uz cilvēkiem. Uzruna angļu valodā pieejama šeit. Globālā apaļā galda diskusiju Rīgā, Mazajā […]