Jaunumi

2023
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
03.02.2023.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa ziņojums par konstitucionālo tiesību attīstību Latvijā 2022. gadā

Ekselences! Dāmas un kungi! Godātie klātesošie! Satversmes tiesas jaunais darba gads jau piekto reizi tiek atklāts ar svinīgo tiesas sēdi, kurā Satversmes tiesa ziņo ikvienam Latvijas cilvēkam par iepriekšējā gadā paveikto un šajā gadā paveicamo. Tiesas darba gada atklāšanas sēde ir būtiska, jo demokrātiskā tiesiskā valstī šāds ikgadējs un plaši pieejams ziņojums par konstitucionālās tiesas […]

03.02.2023.

VIDEO IERAKSTS: Preses konference par darbu 2022. gadā

Plkst. 13.30 notiks preses konference, kurā tiks prezentēts pārskats par Satversmes tiesas darbu 2022. gadā. Preses konferencē piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja Danute Jočiene. Preses konferences tiešraide būs redzama šeit:

03.02.2023.

VIDEO IERAKSTS: Satversmes tiesas gada atklāšanas svinīgā sēde

Šodien, 3. februārī, plkst. 10.00 notiks Satversmes tiesas svinīgā sēde par godu jaunā tiesas gada atklāšanai. Satversmes tiesas svinīgās sēdes tiešraide būs redzama šeit: Svinīgo sēdi ar ziņojumu par konstitucionālo tiesību attīstību 2022. gadā atklās Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Pēc ziņojuma uzrunu teiks svinīgās sēdes goda viešņa – Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja Danute […]

02.02.2023.

Satversmes tiesa paziņo Latvijas Republikas Satversmei veltītā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa rezultātus

Otrdien, 31. janvārī, noslēdzās Satversmes tiesas 2022. gada septembrī izsludinātā sestā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa darbu vērtēšana. Atbilstoši konkursa nolikumam publicējam 6. klašu skolēnu zīmējumu un 9. un 12.  klašu skolēnu domrakstu konkursa “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā” uzvarētāju un atzinības rakstu saņēmēju vārdus. Satversmes tiesas izsludinātajā konkursā, kas bija veltīts Latvijas Republikas Satversmei […]

01.02.2023.

Satversmes tiesas tiesneši ar tieslietu ministri Inesi Lībiņu-Egneri pārrunā Satversmes tiesas procesa pilnveides iespējas, nolēmumu savlaicīgu izpildi un tieslietu nozares kapacitātes stiprināšanu

Šodien, 1. februārī, Satversmes tiesas tiesneši tikās ar tieslietu ministri Inesi Lībiņu-Egneri. Tikšanās laikā tika pārrunāti potenciālie Satversmes tiesas likuma grozījumi, e-lietas ieviešana Satversmes tiesā, Latvijas tieslietu nozares darbinieku kvalifikācijas celšanas iespējas un citas aktualitātes. Satversmes tiesas tiesneši un tieslietu ministre bija vienisprātis, ka Satversmes tiesas likumā būtu izdarāmi grozījumi, kuri pilnveidotu tiesvedības procesu, tostarp […]

01.02.2023.

Satversmes tiesā atjaunota tiesvedība lietā, kuras ietvaros Eiropas Savienības Tiesa sniegusi atbildi uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem saistībā ar normām, kas paredz ierobežojumus zāļu reklāmai

Satversmes tiesa 2023. gada 1. februārī rīcības sēdē pieņēma lēmumu par tiesvedības atjaunošanu lietā Nr. 2020-02-0306 “Par Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 18.12. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. un 105. pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. […]

01.02.2023.

Satversmes tiesa vēršas Eiropas Savienības Tiesā lietā par tiesas lēmuma par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju pārsūdzēšanas kārtību un aptur tiesvedību

Satversmes tiesa 2023. gada 31. janvārī pieņēma lēmumu par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai lietā Nr. 2021‑44‑01 “Par Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 267. pantu ir noteikta Satversmes tiesas un Eiropas Savienības Tiesas sadarbības procedūra, kurā Eiropas Savienības Tiesa sniedz Satversmes tiesai noderīgu […]

30.01.2023.

Ierosināta lieta par normām, kas samazina galvenās cirtes caurmēru

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2023. gada 27. janvārī ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7. pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Apstrīdētās normas Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 […]

27.01.2023.

Satversmes tiesas gada atklāšanas svinīgā sēde notiks 3. februārī plkst. 10.00

Piektdien, 3. februārī, plkst. 10.00 notiks Satversmes tiesas svinīgā sēde par godu jaunā tiesas gada atklāšanai. Svinīgo sēdi ar ziņojumu par konstitucionālo tiesību attīstību 2022. gadā atklās Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Pēc ziņojuma uzrunu angļu valodā  (tiks nodrošināts sinhronais tulkojums uz latviešu valodu) teiks svinīgās sēdes goda viešņa – Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja […]

26.01.2023.

Raidieraksta Tversme jaunā epizode: Latvijas un Lietuvas tiesu sadarbība tiesiskuma veicināšanā un demokrātijas aizsardzībā

Šodien, 26. janvārī, Satversmes tiesa publicē raidieraksta “Tversme” jauno epizodi, kurā Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina sarunājas ar Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāju Danuti Jočieni (Danutė Jočienė) par sadarbību starp Latvijas un Lietuvas konstitucionālajām tiesām, to kopīgajiem izaicinājumiem un konstitucionālo tiesu lomu demokrātijas ilgtspējas veicināšanā. Raidieraksta epizode (angļu valodā) pieejama šeit: Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja […]