Jaunumi

2022
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
25.01.2022.

Ierosināta lieta par Civilprocesa likuma normām, kas neparedz iespēju vispārējās jurisdikcijas tiesām atcelt šķīrējtiesu spriedumus

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 25. janvārī ierosināja lietu “Par Civilprocesa likuma 534., 534.1, 535., 536. un 537. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Apstrīdētās normas ir ietvertas Civilprocesa likuma 66. nodaļā par šķīrējtiesas nolēmuma izpildi. Civilprocesa likuma 534. pants noteic kārtību, kādā iesniedzams pieteikums par izpildu raksta izsniegšanu pastāvīgās šķīrējtiesas sprieduma […]

20.01.2022.

Ierosināta lieta par normām, kas paredz būves īpašniekam likumiskas zemes lietošanas tiesības un nosaka šādu tiesību izmantošanas maksu

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 19. janvārī ierosināja lietu “Par likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38. panta pirmās un otrās daļas, kā arī 42. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam, kā arī 105. […]

11.01.2022.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova sniedz interviju TV24 raidījumā “Uz līnijas” (10.01.2022.)

Pirmdien, 10. janvārī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova piedalījās TV24 raidījumā “Uz līnijas”. Viņa runāja par spriedumu lietā Nr. 2021-06-01 par normām, kas noteic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem, lietām par Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem un citām aktualitātēm.

07.01.2022.

VIDEO IERAKSTS: Preses konference par nolēmumu lietā Nr. 2021‑06‑01 par normām, kas noteic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem

Preses konferencē par nolēmumu lietā Nr. 2021‑06‑01 piedalās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš. Preses konferenci vada Satversmes tiesas Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Dita Plepa. Preses konferenci varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā:

07.01.2022.

Normas, kas paredz ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamā ienākuma noteikšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem, neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2022. gada 7. janvārī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021‑06‑01 „Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Apstrīdētās normas Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1daļa: „Ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi tiek piemēroti apmērā, kas nepārsniedz 80 procentus no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības […]

07.01.2022.

VIDEO IERAKSTS: Nolēmuma pasludināšana lietā Nr. 2021-06-01 par normām, kas noteic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem

Šodien, 7. janvārī plkst. 13.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās nolēmumu lietā Nr. 2021-06-01 “Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Satversmes tiesas nolēmuma pasludināšanu tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā:  

07.01.2022.

Ierosināta lieta par tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu un tiesas lēmuma par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju pārsūdzēšanas kārtību

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2022. gada 6. janvārī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 627. panta ceturtās un piektās daļas un 631. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 627. panta ceturto daļu procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietā esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums, un ar tiem […]

04.01.2022.

Satversmes tiesa 7. janvārī pasludinās nolēmumu lietā par normām, kas noteic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem

Piektdien, 7. janvārī plkst. 13.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās nolēmumu lietā Nr. 2021-06-01 “Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Pēc nolēmuma pasludināšanas plkst. 16.00 būs preses konference, kurā piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas priekšsēdētājas […]

30.12.2021.

Ierosināta vēl viena lieta par normām, kas noteic augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2021. gada 29. decembrī ierosināja lietu “Par Augstskolu likuma 56. panta trešās, ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105., 112. un 113. pantam”. Apstrīdētās normas  Augstskolu likuma 56. panta trešā daļa nosaka: “Augstskolās un koledžās studiju programmas īsteno valsts valodā. Studiju programmā, kas tiek īstenota valsts valodā, ne vairāk kā […]

30.12.2021.

Ierosināta lieta par tiesas lēmuma par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju pārsūdzēšanas kārtību

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2021. gada 29. decembrī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma  Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas otrajam teikumam apgabaltiesas lēmums par sūdzību vai protestu, kas iesniegts par tiesas lēmumu par noziedzīgi iegūtu mantu, nav pārsūdzams. Augstāka […]