Jaunumi

2021
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
13.04.2021.

Ierosināta lieta par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu maksimālo apmēru Rīgā

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 12. aprīlī ierosināja lietu “Par Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr. 111 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” 11. punkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Rīgas domes 2019. gada […]

12.04.2021.

Ierosināta lieta par normām, kas aizliedz karavīram darboties politiskās partijās

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 9. aprīlī ierosināja lietu “Par Militārā dienesta likuma 10. panta otrās daļas un 15. panta pirmās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 102. pantam”. Apstrīdētās normas Militārā dienesta likuma 10. panta otrā daļa: „Karavīram ir tiesības būt par biedru tādās biedrībās un nodibinājumos, kurām […]

09.04.2021.

VIDEO IERAKSTS: Preses konference par nolēmumu lietā Nr. 2020-34-03 par normu, kas mantojuma atstājēja partnerim nosaka valsts nodevas apmēru par nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

Preses konferencē par nolēmumu lietā Nr. 2020-34-03  piedalās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš. Preses konferenci vada Satversmes tiesas Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Ketija Strazda. Preses konferenci varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā:

09.04.2021.

Satversmei neatbilst valsts nodevas regulējums, kas piemērojams mantojuma atstājēja tā paša dzimuma partnerim, kuram ar mantojuma atstājēju bija izveidota ģimene

Satversmes tiesa 2021. gada 8. aprīlī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2020-34-03 “Par Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1250 “Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 13. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 105. un 110. pantam”. Apstrīdētā norma Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1250 13. punkts: “13. Valsts […]

07.04.2021.

Satversmes tiesa sasauc preses konferenci par nolēmumu lietā Nr. 2020-34-03

Piektdien, 9. aprīlī, plkst. 15.00 Satversmes tiesa rīko preses konferenci, kurā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš informēs par pieņemto nolēmumu lietā Nr. 2020-34-03 par normu, kas mantojuma atstājēja partnerim nosaka valsts nodevas apmēru par nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības […]

07.04.2021.

Satversmes tiesa pieņem spriedumu lietā par normas, kas par atsevišķu nodokļu maksātāja pienākumu neizpildi paredz soda naudu fiksētā apmērā, atbilstību Satversmei

  Satversmes tiesa 2021. gada 6. aprīlī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2020-31-01 “Par likuma “Par nodokļiem un nodevām” 34. panta pirmās daļas, ciktāl tā nosaka soda naudas 100 procentu apmērā no budžetā iemaksājamās nodokļa summas aprēķinu un piedziņu no nodokļu maksātāja, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Apstrīdētās normas Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 34. panta […]

01.04.2021.

Norma, kas paredz valsts sociālo apdrošināšanu bezdarba gadījumam tikai līdz bērna pusotra gada vecumam, atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2021. gada 31. martā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2020-35-01 “Par likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 6. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam”. Apstrīdētās normas Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 6. panta piektā daļa (turpmāk – apstrīdētā norma): “(5) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajām personām valsts […]

29.03.2021.

Absolūtais aizliegums par vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem sodītām personām būt nodarbinātām saskarsmē ar bērniem neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2021. gada 25. martā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2020-36-01 “Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 106. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektās daļas 1. punkts paredz: Bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citās […]

24.03.2021.

Ierosināta lieta par prasību veikt Covid-19 testu pirms ieceļošanas Latvijā

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2021. gada 24. martā ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid‑19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 35.3 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 98. panta otrajam teikumam”. Apstrīdētā norma Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 35.3punkts: „Persona var ceļot uz […]

23.03.2021.

Ierosināta lieta par normām, kas nosaka naudas sodu par valsts autoceļa posma lietošanu, ja nav samaksāta autoceļu lietošanas nodeva

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2021. gada 19. martā ierosināja lietu “Par Autoceļu lietošanas nodevas likuma 9.1 panta otrās daļas redakcijā, kas bija spēkā līdz 2020. gada 30. jūnijam, un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.40 panta otrās daļas redakcijā, kas bija spēkā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. jūnijam, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas                Autoceļu […]