Jaunumi

2020
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
13.10.2020.

Ukrainas Konstitucionālās tiesas juristi turpina pilnveidot zināšanas par Satversmes tiesas darbu

Vakar, 12. oktobrī, pieredzes apmaiņas projekta trešajā dienā Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta darbiniekiem bija iespēja padziļināti izzināt Satversmes tiesā izmantoto personas pamattiesību ierobežojumu izvērtēšanas metodoloģiju. Pēc projekta dalībnieku patstāvīgā darba, projekta eksperts, Satversmes tiesas padomnieks Kristaps Tamužs vadīja lekciju vebināra formātā, kurā sniedza informāciju arī par Satversmes normu interpretāciju – it īpaši kopsakarā ar Eiropas un […]

13.10.2020.

Nolēmums lietā par normu, kas bērna bioloģiskās mātes partnerei neparedz tiesības uz atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas, tiks pasludināts 12. novembrī plkst. 13.00

Otrdien, 13. oktobrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2019-33-01 “Par Darba likuma 155. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam”. Šodien Satversmes tiesa uzklausīja un uzdeva jautājumus lietā pieaicinātajai personai Dr. psych. Diānai Zandei. Satversmes tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības un uzklausīja tiesas debates un replikas. Satversmes tiesa pasludinās […]

13.10.2020.

VIDEO IERAKSTS (3): Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2019-33-01 (attālināti)

Otrdien, 13. oktobrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2019-33-01 “Par Darba likuma 155. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam”. Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, lietas izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks attālināti video konferences režīmā. Šodien Satversmes […]

09.10.2020.

Ukrainas Konstitucionālās tiesas juristi izzina Latvijas konstitucionālās sūdzības modeli

Šodien, 9. oktobrī, aizvadīta Satversmes tiesas pieredzes apmaiņas projekta “Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana” otrā apmācību diena. Tās ietvaros Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta darbiniekiem bija iespēja padziļināti izzināt Latvijas konstitucionālās sūdzības modeli, pievēršoties gan teorētiskajiem, gan praktiskajiem šā jautājuma aspektiem. Dienas pirmajā daļā Ukrainas Konstitucionālās tiesas darbinieki patstāvīgi strādāja ar projekta ekspertu […]

07.10.2020.

Satversmes tiesa 13. oktobrī plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par normu, kas bērna bioloģiskās mātes partnerei neparedz tiesības uz atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas

Trešdien, 7. oktobrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2019-33-01 “Par Darba likuma 155. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam”. Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, lietas izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika attālināti video konferences režīmā. Līdz šim […]

07.10.2020.

Satversmes tiesa vēršas Eiropas Savienības Tiesā saistībā ar zāļu reklāmu un aptur tiesvedību lietā

Satversmes tiesa 2020. gada 6. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai (turpmāk – EST) prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai lietā Nr. 2020‑02‑0306 “Par Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 18.12. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. un 105. pantam un Līguma par Eiropas Savienības […]

07.10.2020.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (2) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2019-33-01 (attālināti)

Trešdien, 7. oktobrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2019-33-01 “Par Darba likuma 155. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam”. Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks attālināti video konferences režīmā. Tiesas sēdes norise tiks […]

06.10.2020.

Rīt plkst. 10.00 Satversmes tiesa turpinās izskatīt lietu par normu, kas bērna bioloģiskās mātes partnerei neparedz tiesības uz atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas

Otrdien, 6. oktobrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāka izskatīt lietu Nr. 2019-33-01 “Par Darba likuma 155. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam”. Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, lietas izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika attālināti video konferences režīmā. Lieta ir […]

06.10.2020.

Satversmes tiesa uzsāk pieredzes apmaiņas projektu ar Ukrainas Konstitucionālo tiesu

No 5. līdz 16. oktobrim Satversmes tiesā norisināsies pieredzes apmaiņas projekts “Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana”. Šā projekta ietvaros Satversmes tiesas eksperti organizēs mācību lekcijas, diskusijas un patstāvīgos darbus Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta darbiniekiem. Lekcijas un diskusijas notiks attālināti vebināru formātā. To saturs veidots tā, lai kolēģi no Ukrainas Konstitucionālās tiesas varētu iepazīt Satversmes […]

06.10.2020.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vēlēšanas notiks 14. oktobrī

Trešdien, 14. oktobrī, plkst. 10.00 sasaukta Satversmes tiesas sēde, kurā notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja vēlēšanas. Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vēlēšanas notiks attālināti videokonferences režīmā. Tiešraide no tiesas sēdes būs redzama Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas Youtube kontā:   Satversmes tiesas priekšsēdētājs vada Satversmes tiesas […]