Jaunumi

2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
16.02.2024.

Satversmes tiesa apbalvošanas ceremonijā godina 2023. gada skolēnu radošo darbu konkursa laureātus

Šodien, 16. februārī, Satversmes tiesas skolēnu zīmējumu, videodarbu un domrakstu konkursa “Ikviena cilvēka cieņa digitālajā vidē” svinīgajā apbalvošanas ceremonijā tika godināti konkursa laureāti un viņu pedagogi. Satversmes tiesas zīmējumu konkursa  6. klasēm laureāti: 1. vieta – Sesavas pamatskolas skolniece Gita Gultniece, pedagoģe Dace Lazdiņa. 2. vieta – Vaboles pamatskolas skolniece Sofija Sokolova, pedagoģe Viktorija Petkune. 3. vieta […]

15.02.2024.

Norma par pastāvīgās uzturēšanās atļaujām Krievijas pilsoņiem atbilst Satversmei

Satversmes tiesa atzina, ka Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58. punkts spēkā esošajā redakcijā atbilst Satversmei. Tiesa secināja, ka pēc būtības apstrīdētā norma, skatot to sistēmiski kopsakarā ar citām tiesību normām, sniedz Krievijas Federācijas pilsoņiem reālu iespēju iegūt jaunu tiesisko pamatu, lai turpinātu uzturēties Latvijas teritorijā, ja vien pati persona ir motivēta veikt tam nepieciešamās darbības. Tādējādi […]

14.02.2024.

Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 22. februārī plkst. 9.00 turpinās izskatīt lietu par normu, ar kuru samazināts galvenās cirtes caurmērs

Ceturtdien, 22. februārī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2023-01-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7. pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Satversmes tiesas sēde […]

14.02.2024.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (1) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā par normu, ar kuru samazināts galvenās cirtes caurmērs

Šodien, 14. februārī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu  Nr. 2023-01-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7. pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Satversmes tiesas sēde […]

12.02.2024.

Hāgā norisinājās Satversmes tiesas un Nīderlandes Augstākās tiesas divpusējā tikšanās

Satversmes tiesas delegācija 9. februārī apmeklēja Nīderlandes Augstāko tiesu Hāgā, lai ar tiesnešiem pārrunātu nākamo paaudžu pamattiesību aizsardzību, nolēmumus sabiedrībā pretrunīgi vērtētās lietās un likumdevēja rīcības brīvības robežas nodokļu jomā.   Dienu iepriekš Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un viņa padomnieks Andrejs Stupins-Jēgers tikās arī ar Hāgas rajona tiesas tiesnešiem. Tikšanās laikā pārrunāti jautājumi par […]

12.02.2024.

Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 14. februārī sāks izskatīt lietu par normu, ar kuru samazināts galvenās cirtes caurmērs

Trešdien, 14. februārī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu  Nr.2023-01-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7.pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Satversmes tiesas sēde lietā Nr. […]

12.02.2024.

Satversmes tiesa 15. februārī pasludinās nolēmumu lietā par pastāvīgās uzturēšanās atļaujām Krievijas Federācijas pilsoņiem

Ceturtdien, 15. februārī, plkst. 12.00 Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā par pastāvīgās uzturēšanās atļaujām Krievijas Federācijas pilsoņiem. Nolēmuma pasludināšanu būs iespējams vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā: Savukārt plkst. 14.30 Satversmes tiesa rīkos preses konferenci, kurā informēs par pieņemto nolēmumu. Preses konferencē piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un tiesnese Anita Rodiņa. […]

09.02.2024.

Satversmes tiesa turpinās lietas par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesībām izskatīšanu tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

Satversmes tiesa, rakstveida procesā uzsākot lietas Nr. 2022-44-01 “Par Elektronisko sakaru likuma 48. panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam” izskatīšanu, secināja, ka tiesai ir nepieciešams papildus noskaidrot informāciju no lietas dalībniekiem un pieaicinātajām personām, un nolēma turpināt lietas izskatīšanu pēc būtības tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos. Satversmes tiesas sēde ar […]