Jaunumi

2022
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
14.06.2022.

Satversmes tiesa piemin komunistiskā genocīda upurus

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina šodien nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa Rīgā, godinot Latvijas iedzīvotāju piemiņu, kuri 1941. gada 14. jūnijā tika deportēti uz Sibīriju. Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina uzsver, ka, godinot komunistiskā genocīda upuru piemiņu, mēs apliecinām mūžīgu cieņu […]

13.06.2022.

Satversmes tiesu apmeklē Polijas vēstniece Latvijā Monika Mihališina

Šodien, 13. jūnijā, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina tikās ar Polijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Moniku Mihališinu (Monika Michaliszyn). Tikšanās laikā tika pārrunāta pieredze dialoga veidošanā ar sabiedrību par konstitūcijas nozīmi demokrātiskā tiesiskā valstī. Puses bija vienisprātis par to, ka demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā ir svarīga sabiedrības, […]

10.06.2022.

Satversmes tiesas tiesneši tiesu dialoga ietvaros tiekas ar Lietuvas Konstitucionālās tiesas un Igaunijas Augstākās tiesas tiesnešiem

9. un 10. jūnijā Satversmes tiesas tiesneši trīspusējās sadarbības ietvaros tiekas ar Lietuvas Konstitucionālās tiesas un Igaunijas Augstākās tiesas tiesnešiem. Trīs darba sesijās puses apspriedīs jaunāko tiesu judikatūru un pārrunās vairākus aktuālus konstitucionālo tiesību jautājumus. Baltijas dialoga pasākumu atklāja Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja Danute Jočiene (Danutė Jočienė), Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Igaunijas Augstākās […]

09.06.2022.

Regulējums, kas neparedz aizturētajai personai izsniegt spilvenu un dvieli, pārkāpj cietsirdīgas un pazemojošas izturēšanās aizliegumu un attiecīgi neatbilst Satversmes 95. panta otrajam teikumam

Satversmes tiesa 2022. gada 8. jūnijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021‑40‑0103 „Par Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7. panta ceturtās daļas 2. punkta un Ministru kabineta 2006. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 38 „Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietā ievietoto personu uztura, mazgāšanas un personīgās higiēnas līdzekļu nodrošinājuma normām” 4. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 95. panta otrajam teikumam”. Apstrīdētais regulējums Aizturēto personu […]

09.06.2022.

Ierosināta lieta par tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2022. gada  7. jūnijā ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 627. panta ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam” Apstrīdētās normas Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 627. panta ceturto daļu procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietā esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums, un ar tiem drīkst iepazīties procesa virzītājs, prokurors […]

08.06.2022.

Ierosināta lieta par Saeimas deputātu pienākumu vakcinēties pret Covid-19

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 7. jūnijā ierosināja lietu “Par likuma “Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldības domju deputātu darbam” 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un 101. panta pirmajai daļai”. Apstrīdētā norma Atbilstoši likuma “Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldības domju deputātu darbam” 2. pantam (turpmāk – apstrīdētā […]

07.06.2022.

Satversmes tiesa ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci pārrunā konstitucionālo tiesību aktualitātes

Šodien, 7. jūnijā, konstitucionālo orgānu dialoga ietvaros Satversmes tiesas tiesneši un Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece pārrunāja konstitucionālo tiesību aktualitātes, savstarpējo sadarbību un komunikāciju par tiesvedības jautājumiem, kā arī Satversmes tiesas spriedumu izpildi. Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina un Satversmes tiesas tiesneši: Gunārs Kusiņš, Jānis […]

02.06.2022.

Ierosināta lieta par normu, kas noteic pamatu zvērināta advokāta izslēgšanai no zvērinātu advokātu skaita

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2022. gada 2. jūnijā ierosināja lietu “Par Latvijas Republikas Advokatūras likuma 16. panta 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 16. panta 3. punktu (turpmāk – apstrīdētā norma) no zvērinātu advokātu skaita izslēdz personas, pret kurām kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu […]

02.06.2022.

Satversmes tiesas tiesneši tiekas ar Grieķijas Republikas prezidenti Katerinu Sakellaropulu

Šodien, 2. jūnijā, Satversmes tiesas tiesneši tikās ar Grieķijas Republikas prezidenti Katerinu Sakellaropulu (Katerina Sakellaropoulou). Tikšanās laikā tika pārrunāta abu valstu pieredze tiesiskuma stiprināšanā un judikatūras aktualitātes. Puses pārrunāja arī konstitucionālās kontroles modeļus Latvijā un Grieķijā, kā arī starptautisko sadarbību un dialoga veidošanu ar sabiedrību par konstitucionāli nozīmīgiem jautājumiem. Satversmes tiesas tiesneši dalījās ar pieredzi, […]

27.05.2022.

Satversmes tiesa pārrunā konstitucionālo tiesību aktualitātes ar ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību pārstāvjiem

Šodien, 27. maijā, Satversmes tiesas tiesneši tikās ar ārvalstu pārstāvniecību pārstāvjiem Latvijā (turpmāk – diplomātiskais korpuss). Tikšanās laikā diplomātiskā korpusa pārstāvji tika iepazīstināti ar Satversmes tiesas aktualitātēm un spriedumu atziņām. Satversmes tiesas tiesnešu tikšanās ar diplomātisko korpusu ir tradīcija, kas uzsākta 2019. gadā, lai diplomātisko korpusu iepazīstinātu ar konstitucionālo tiesību aktualitātēm Latvijā. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa […]