Jaunumi

2022
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
28.11.2022.

Satversmes tiesa Satversmes simtgadi noslēdz ar desmitajām Sarunām par Latviju. Pieejams diskusijas ieraksts

Piektdien, 25. novembrī, Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku desmito reizi organizēja Sarunas par Latviju. Saruna “Vai Satversme nosaka ideālo Latvijas sabiedrību, kura vēl arvien top?” notika Satversmes simtgades ietvarā un tās dalībnieki dalījās pārdomās par to, kā Satversme palīdz veidot un virzīt Latvijas sabiedrību, katra iedzīvotāja un visas valsts ilgtspējīgu attīstību. Sarunu vadīja […]

25.11.2022.

VIDEO IERAKSTS: Sarunas par Latviju. Vai Satversme nosaka ideālo Latvijas sabiedrību, kura vēl arvien top?

Šodien, 25. novembrī, Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku desmito reizi organizē Sarunas par Latviju. Šajā reizē sarunas būs par to, kā Satversme palīdz veidot un virzīt Latvijas sabiedrību, katra iedzīvotāja un visas valsts ilgtspējīgu attīstību. Sarunu vadīs Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Sarunā piedalīsies politoloģe Vita Matīss, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docents Juris […]

22.11.2022.

Ierosināta vēl viena lieta par normām, kas regulē noziedzīgi iegūtas mantas pierādīšanu

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2022. gada 21. novembrī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 124. panta sestās daļas, 125. panta trešās daļas un 126. panta 3.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam un otrajam teikumam”. Apstrīdētās normas Kriminālprocesa likuma 124. panta sestā daļa nosaka: “Kriminālprocesā un procesā par noziedzīgi iegūtu mantu pierādīšanas priekšmetā ietilpstošie apstākļi attiecībā uz […]

22.11.2022.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par normu, kas paredz, ka Sodu reģistra arhīva datubāzē glabā ziņas par attaisnoto personu

Šodien, 22. novembrī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2022-09-01 “Par Sodu reģistra likuma 23. panta 1. punkta, ciktāl tas attiecas uz ziņām par attaisnoto personu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Lietas fakti Lieta ierosināta pēc Administratīvās rajona tiesas pieteikuma. Administratīvās rajona tiesas izskatīšanā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc kriminālprocesa ietvaros attaisnotas personas […]

16.11.2022.

Desmitās Sarunas par Latviju Satversmes simtgades ietvarā

Piektdien, 25. novembrī, Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku desmito reizi organizē Sarunas par Latviju. Šajā reizē sarunas būs par to, kā Satversme palīdz veidot un virzīt Latvijas sabiedrību, katra iedzīvotāja un visas valsts ilgtspējīgu attīstību. Sarunu vadīs Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Sarunā piedalīsies politoloģe Vita Matīss, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docents Juris […]

16.11.2022.

Nolēmums lietā par normām, kas noteic valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām, tiks pasludināts 15. decembrī plkst. 10.00

Trešdien, 16. novembrī plkst. 10.00, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-36-01 “Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.1 panta pirmās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”. Tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1. Lieta ierosināta […]

16.11.2022.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (3) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2021-36-01

Trešdien, 16. novembrī, plkst. 10.00, Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2021-36-01 par normām, kas noteic valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām. Lietas Nr. 2021-36-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1. Ikviens interesents var vērot tiesas sēdes norisi arī tiešraidē […]

15.11.2022.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par normu, kas paredz aizliegumu kandidēt uz tiesneša amatu personām, pret kurām kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša pamata

Šodien, 15. novembrī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2021-41-01 “Par likuma “Par tiesu varu” 55. panta 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajai daļai un 106. panta pirmajam teikumam”. Lietas fakti Pieteikuma iesniedzējs vēlas kandidēt uz tiesneša amatu, taču saskaņā ar apstrīdēto normu nav tiesīgs to darīt, jo pirms vairākiem gadiem viņš […]

14.11.2022.

Ierosināta lieta par normām, kas uzliek par pienākumu Daugavpils valstspilsētai demontēt padomju režīmu slavinošus objektus

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2022. gada 14. novembrī ierosināja lietu “Par likuma “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” 4. panta otrās daļas, 5. panta otrās un piektās daļas un 8. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam”. Apstrīdētās normas Likuma “Par padomju […]