Jaunumi

2023
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
23.02.2023.

Ierosināta vēl viena lieta par normām, kas paredz būves īpašniekam likumiskas zemes lietošanas tiesības un nosaka šādu tiesību izmantošanas maksu

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2023. gada 22. februārī ierosināja lietu “Par likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 38. panta pirmās un otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes […]

17.02.2023.

Satversmes tiesas darbinieks kā nacionālais eksperts dodas uz Starptautisko Krimināltiesu, lai strādātu ar kara Ukrainā ietvaros veikto noziegumu pierādīšanas jautājumiem

Satversmes tiesas darbinieks sadarbībā ar Tieslietu ministriju izvirzīts darbam Starptautiskajā Krimināltiesā Hāgā, lai Prokurora birojā kā jurists strādātu ar kara Ukrainā ietvaros veikto noziegumu pierādīšanu. Lēmums par nacionālā eksperta izvirzīšanu pieņemts pēc Starptautiskās Krimināltiesas prokurora aicinājuma Romas Starptautiskās Krimināltiesas statūtu dalībvalstīm nosūtīt savus nacionālos ekspertus, lai pēc iespējas ātrāk izmeklētu Ukrainā pastrādātos kara noziegumus. Satversmes […]

17.02.2023.

Civilprocesa likuma regulējums, kas neparedz privāto tiesību juridiskajai personai tiesības lūgt atbrīvošanu no pienākuma samaksāt valsts nodevu par prasības pieteikuma iesniegšanu, neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2023. gada 17. februārī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2022-05-01 “Par Civilprocesa likuma 43. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Civilprocesa likuma 43. panta ceturtā daļa (turpmāk arī – apstrīdētā norma): “Tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, pilnīgi vai daļēji atbrīvo to no tiesas izdevumu […]

15.02.2023.

Raidieraksta Tversme jaunā epizode: Vides ilgtspēja un pamattiesības

Šodien, 15. februārī, Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas 101. gadadienā, Satversmes tiesa publicē raidieraksta “Tversme” jauno epizodi, kurā Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamužs sarunājas ar Bosnijas un Hercegovinas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājas vietnieci Helēnu Kelleri par vides ilgtspēju un pamattiesībām. Raidieraksta epizode (angļu valodā) pieejama šeit: Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Kristapa Tamuža saruna ar Bosnijas […]

15.02.2023.

Satversmes tiesas delegācija divpusējās vizītes ietvaros apmeklē Eiropas Savienības Tiesu

Satversmes tiesas tiesneši un Administrācijas pārstāvji 13. un 14. februārī Luksemburgā piedalījās vairākās darba sanāksmēs ar Eiropas Savienības Tiesas vadību, kā arī iepazinās ar Tiesas un Vispārējās tiesas darbības nodrošināšanas specifiskiem jautājumiem. Pirmajā darba sesijā 13. februārī Satversmes tiesas tiesneši ar Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētāju Kūnu Lēnartsu, viņa vietnieku Larsu Beju Larsenu, pirmās palātas priekšsēdētāju Aleksandru Arabadžijevu un ģenerāladvokāti […]

10.02.2023.

Satversmes tiesas tiesneši tiekas ar Eiropas Komisijas tieslietu komisāru Didjē Reindersu

Šodien, 10. februārī, Satversmes tiesā viesojās Eiropas Komisijas tieslietu komisārs Didjē Reinderss. Satversmes tiesas tiesneši ar komisāru un viņa kabineta locekļiem pārrunāja Eiropas Komisijas ikgadējā tiesiskuma ziņojuma sagatavošanas procesu, īpaša starptautiska tribunāla izveidi Krievijas agresijas Ukrainā iztiesāšanai un citus Eiropas tiesiskajā telpā aktuālus jautājumus. Eiropas Komisijas tieslietu komisārs ikgadējā tiesiskuma ziņojuma sagatavošanas sakarā akcentēja nepieciešamību […]

10.02.2023.

Satversmes tiesu apmeklē Eiropas Savienības Tiesas delegācija

Vakar, 9. februārī, Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki tikās ar Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli, Vispārējās tiesas tiesnesi Ingu Reini, Tiesas sekretāru Alfredo Kalotu Eskobaru un dažādu struktūrvienību vadītājiem. Eiropas Savienības Tiesas delegāciju uzrunāja Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, uzsverot, ka abu tiesu dialoga ietvaros tiek sperts vēl viens plats solis uz priekšu, jo sadarbība […]

09.02.2023.

VIDEO TIEŠRAIDE: Preses konference par nolēmumu lietā Nr. 2020-33-01 par Augstskolu likuma normām, kas attiecas uz privāto augstskolu studiju programmām

Šodien, 9. februārī plkst.12.30 Satversmes tiesa rīko preses konferenci par  nolēmumu lietā Nr. 2020-33-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Preses konferencē piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs. Satversmes tiesas […]

09.02.2023.

Ierobežojumi privātajām augstskolām īstenot studiju programmas Eiropas Savienības oficiālajās valodās neatbilst Satversmei, bet citu svešvalodu ierobežojumi – atbilst

Satversmes tiesa 2023. gada 9. februārī pasludināja spriedumu lietā Nr. 2020-33-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Apstrīdētās normas Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešais teikums noteic, ka augstskolas savā darbībā izkopj un attīsta zinātni, mākslu un valsts valodu. Augstskolu likuma 56. panta […]

09.02.2023.

VIDEO TIEŠRAIDE: Nolēmuma pasludināšana lietā Nr. 2020-33-01 par Augstskolu likuma normām, kas attiecas uz privāto augstskolu studiju programmām

Šodien, 9. februārī plkst.10 Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā Nr. 2020-33-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Satversmes tiesas nolēmuma pasludināšanu tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā: