Jaunumi

2021
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
04.03.2021.

Satversmes tiesa sadarbībā ar Augstāko tiesu un Eiropas Savienības Tiesu organizēs publisku vebināru par ES tiesībām

Ceturtdien, 11. martā, Satversmes tiesa sadarbībā ar Augstāko tiesu un Eiropas Savienības Tiesu (turpmāk – EST) organizēs vebināru par tēmu “Konstitucionālās tiesas loma, vērtējot likumu atbilstību Eiropas Savienības tiesībām”. Vebināra norise latviešu un angļu valodā tiks translēta tiešraidē Satversmes tiesas YouTube kanālā. Vebinārā tiks apspriests, kā visefektīvāk Satversmes tiesai un Augstākajai tiesai nodrošināt pieteikumu iesniedzēju tiesību […]

26.02.2021.

Satversmes tiesas tiesneses sniegs priekšlasījumus LU 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

Piektdien, 26. februārī, attālināti notiks Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) 79. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātņu sekcijas sēde “Tiesību teorijas un vēstures zinātņu gadsimts Latvijas tiesiskajā sistēmā” (turpmāk – sekcijas sēde). Šo sekcijas sēdi atklās un priekšlasījumu par personas brīvību un atbildību sniegs Satversmes tiesas priekšsēdētāja prof., Dr.iur. Sanita Osipova. Priekšlasījumu par nacionālās tiesību avotu doktrīnas attīstību […]

24.02.2021.

Satversmes tiesas tiesneši attālināti piedalās Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVIII kongresā

No 24.  līdz 25. februārim attālināti norisinās Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVIII kongress (turpmāk – kongress). Tā pirmajā dienā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova piedalīsies Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences priekšsēdētāju sanāksmē. Otrajā dienā Satversmes tiesas tiesneši un citu Eiropas Konstitucionālo tiesu tiesneši diskutēs par Eiropā aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem, kas saistīti ar cilvēka pamattiesībām un […]

22.02.2021.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja un Augstākās tiesas priekšsēdētājs attālināti tiekas ar Valsts prezidentu

Avots: Valsts prezidenta kanceleja. Preses relīze pieejama šeit. Šodien, 22. februārī, Valsts prezidents Egils Levits tiešsaistē apspriedās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Sanitu Osipovu un Augstākās tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu, dialogā apmainoties viedokļiem par konstitucionālo orgānu darbību krīzē, kā arī par svarīgiem ilgtermiņa jautājumiem tiesiskas valsts stiprināšanā. E. Levits, S. Osipova un A. Strupišs uzsvēra pārdomātas […]

22.02.2021.

Norma, kas paredzēja kriminālatbildību par šaujamieroča munīcijas nevērīgu glabāšanu, atbilst Satversmei; Krimināllikuma grozījuma pārejas noteikums – neatbilst

Satversmes tiesa 2021. gada 19. februārī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2020-23-01 “Par Krimināllikuma 236. panta pirmās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2013. gada 31. martam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 90. un 92. pantam un 2015. gada 29. oktobra likuma “Grozījumi Krimināllikumā” pārejas noteikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 92. pantam”.  Apstrīdētās normas Krimināllikuma […]

18.02.2021.

Ierosināta lieta par ierobežojumu amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi saņemt piemaksu par darbu svētku dienās

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 17. februārī ierosināja lietu “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 107. pantam”. Apstrīdētā norma  Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta sestā daļa noteic, ka amatpersonas (darbinieki), izņemot karavīrus un Iekšlietu ministrijas […]

17.02.2021.

Satversmei veltītā konkursā par vienlīdzības un atbildības nozīmi apbalvoti 40 skolēni no 28 Latvijas skolām

Pirmdien, 15. februārī, par godu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) pieņemšanas 99. gadadienai tiešsaistē notika Satversmes tiesas organizētā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa laureātu apbalvošanas ceremonija. Apbalvojumus un sadarbības partneru speciālās balvas saņēma 40 skolēni no 28 skolām, aptverot visus Latvijas reģionus. Ceremoniju atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova. Skolēnu konkursa laureātus un pedagogus […]

12.02.2021.

Izbeidz tiesvedību par normām, kas noteica minimālās invaliditātes pensijas apmēru; apstrīdētais regulējums ir grozīts un mainījies pēc būtības

Satversmes tiesa 2021. gada 10. februārī pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2020-19-0103 “Par likuma „Par valsts pensijām” 16. panta pirmās daļas 2. punkta un otrās daļas, kā arī Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 „Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas […]

10.02.2021.

Ierosināta lieta par normām, kas noteic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 9. februārī ierosināja lietu „Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Apstrīdētās normas Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļa noteic, ka ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi tiek piemēroti apmērā, kas nepārsniedz 80 procentus no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības […]

10.02.2021.

Nolēmums lietā par administratīvi teritoriālās reformas atbilstību Satversmei un Eiropas Vietējo pašvaldību hartai pēc Limbažu un Ikšķiles novadu domju pieteikumiem tiks pasludināts 12. martā plkst. 13.00

Trešdien, 10. februārī plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2020-37-0106 “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 28.2., 28.19. un 35.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā […]