Jaunumi

2020
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
06.10.2020.

Satversmes tiesa uzsāk pieredzes apmaiņas projektu ar Ukrainas Konstitucionālo tiesu

No 5. līdz 16. oktobrim Satversmes tiesā norisināsies pieredzes apmaiņas projekts “Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana”. Šā projekta ietvaros Satversmes tiesas eksperti organizēs mācību lekcijas, diskusijas un patstāvīgos darbus Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta darbiniekiem. Lekcijas un diskusijas notiks attālināti vebināru formātā. To saturs veidots tā, lai kolēģi no Ukrainas Konstitucionālās tiesas varētu iepazīt Satversmes […]

06.10.2020.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vēlēšanas notiks 14. oktobrī

Trešdien, 14. oktobrī, plkst. 10.00 sasaukta Satversmes tiesas sēde, kurā notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja vēlēšanas. Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vēlēšanas notiks attālināti videokonferences režīmā. Tiešraide no tiesas sēdes būs redzama Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas Youtube kontā:   Satversmes tiesas priekšsēdētājs vada Satversmes tiesas […]

06.10.2020.

VIDEO IERAKSTS (1): Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2019-33-01

Otrdien, 6. oktobrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu Nr. 2019-33-01 “Par Darba likuma 155. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam”. Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks attālināti video konferences režīmā. Tiesas sēdes norise tiks pielāgota, ievērojot tehnoloģiju […]

02.10.2020.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja amata pienākumus līdz jauna priekšsēdētāja ievēlēšanai pildīs vietniece Sanita Osipova

Šodien, 2. oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājai Inetai Ziemelei ir pēdējā darba diena Satversmes tiesā. Līdz jauna Satversmes tiesas priekšsēdētāja ievēlēšanai amata pienākumus pildīs priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova. Atbilstoši Satversmes tiesas likumam priekšsēdētāja vietnieks vajadzības gadījumā stājas priekšsēdētāja vietā un veic viņa amata pienākumus. Satversmes tiesas reglaments nosaka, ka trīs dienu laikā, kad tiesas priekšsēdētājs nolicis […]

02.10.2020.

Satversmes tiesa par administratīvi teritoriālo reformu līdz šim ierosinājusi 12 lietas

Satversmes tiesa informē, ka līdz šim Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu apstrīdējušas 14 novada domes: Alsungas, Carnikavas, Iecavas, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunjelgavas, Kandavas, Limbažu, Mazsalacas, Rugāju, Rundāles, Salacgrīvas, Salas un Varakļānu novada domes. Šobrīd Satversmes tiesā ir ierosinātas 12 lietas, pieņemts viens lēmums par atteikšanos ierosināt lietu, savukārt viens pieteikums atrodas izskatīšanā tiesas kolēģijā. Satversmes […]

02.10.2020.

Normas, kas noteica izlietotās dabasgāzes daudzuma un enerģijas lietotāja maksātās kompensācijas aprēķina kārtību pārkāpuma gadījumā, neatbilst Satversmes 64. un 105. pantam

2020. gada 28. septembrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2019‑37‑0103 “Par Enerģētikas likuma 42.3panta pirmās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2016. gada 7. martam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam un Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumu Nr. 85 “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” 98. punkta, 99.2. apakšpunkta un […]

01.10.2020.

Satversmes tiesa 6. oktobrī sāks izskatīt lietu par normu, kas bērna bioloģiskās mātes partnerei neparedz tiesības uz atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas

Otrdien, 6. oktobrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu Nr. 2019-33-01 “Par Darba likuma 155. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam”. Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks attālināti video konferences režīmā. Tiesas sēdes […]

29.09.2020.

Nolēmums lietā par 2019. gada valsts budžetā noteiktā finansējuma apjoma studijām valsts dibinātās augstskolās atbilstību Satversmei, tiks pasludināts 29. oktobrī plkst. 14.00

Otrdien, 29. septembrī, plkst. 9.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti turpināja izskatīt lietu Nr. 2019-29-01 “Par likuma “Par valsts budžetu 2019. gadam” programmu 03.00.00 “Augstākā izglītība”, 02.03.00 “Augstākā medicīnas izglītība”, 20.00.00 “Kultūrizglītība” un apakšprogrammas 22.02.00 “Augstākā izglītība”, ciktāl tās neparedz Augstskolu likuma 78. panta septītajā daļā noteikto ikgadējo valsts finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās […]

29.09.2020.

Ierosināta lieta par Lazdukalna pagasta un Rugāju pagasta pievienošanu Balvu novadam

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2020. gada 28. septembrī ierosināja lietu “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 12.10. un 12.13. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam”. Apstrīdētās normas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās […]

29.09.2020.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (3) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2019-29-01 (attālināti)

Trešdien, 23. septembrī, plkst. 9.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti turpinās izskatīt lietu Nr. 2019-29-01 “Par likuma “Par valsts budžetu 2019. gadam” programmu 03.00.00 “Augstākā izglītība”, 02.03.00 “Augstākā medicīnas izglītība”, 20.00.00 “Kultūrizglītība” un apakšprogrammas 22.02.00 “Augstākā izglītība”, ciktāl tās neparedz Augstskolu likuma 78. panta septītajā daļā noteikto ikgadējo valsts finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne […]