Vakances

04.01.2023.

Satversmes tiesa izsludina konkursu automobiļa vadītāja amatam

Galvenie amata pienākumi: vadīt darbiniekam uzticēto Satversmes tiesas vieglo automobili, pārvadājot personas un kravas; sekot, lai darbiniekam uzticētais automobilis ir labā tehniskā kārtībā, ziņot par atklātajiem trūkumiem un bojājumiem, kā arī nepieciešamo kārtējo apkopi un remontu; nepieciešamības gadījumā mazgāt tiesas automobiļu virsbūvi un tīrīt automobiļu salonu; atskaitīties par nobrauktajiem kilometriem un izlietoto degvielu; pildīt citus […]

16.12.2022.

Satversmes tiesa izsludina konkursu Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja/-as amatam (uz noteiktu laiku)

[1] Amata pienākumi: plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas darbu; nodrošināt sabiedrības informēšanu par Satversmes tiesas darbu; pēc tiesas priekšsēdētāja norādījumiem izstrādāt un īstenot tiesas sabiedrisko attiecību stratēģiju; organizēt sabiedrisko attiecību norises (intervijas, preses konferences, informācijas kampaņas, izglītojošus pasākumus u.tml.); pēc tiesas priekšsēdētāja norādījumiem organizēt un īstenot tiesas starptautisko sadarbību; plānot un […]

22.11.2022.

Satversmes tiesa izsludina konkursu sekretāra amatam

Galvenie amata pienākumi: organizēt korespondences apriti, reģistrēt saņemtos un nosūtāmos dokumentus, sagatavot rakstveida un mutisko informāciju Satversmes tiesas kancelejas un vienkāršos tiesvedības jautājumos, kārtot ar tiesvedību saistītos dokumentus, reģistrēt tos un organizēt to apriti, kārtot tiesvedības reģistrus, pēc kancelejas vadītāja norādījumiem asistēt trijiem tiesnešiem; tehniski nodrošināt Satversmes tiesas sēžu un pasākumu organizāciju un norisi, konsultēt […]