Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras aktualitātes

Satversmes tiesas mājaslapā ikvienam ir pieejami Satversmes tiesas Juridiskā departamenta sagatavotie Eiropas Cilvēktiesību tiesas ikmēneša judikatūras aktualitāšu apkopojumi. Tie publicēti ar mērķi atspoguļot ikmēneša aktuālākos Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumus un sniegt ieskatu Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas piemērošanā.

Apkopojumi sniedz informāciju par visiem nolēmumiem, ko attiecīgajā mēnesī pasludinājusi Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielā palāta, kā arī par aktuālākajiem palātu nolēmumiem. Apkopojumos atsevišķi izcelta informācija par nolēmumiem lietās pret Latviju un par lietām, kurās Latvijas valdībai lūgts sniegt paskaidrojumus. Tāpat apkopojumos iekļauta informācija par lēmumiem, kas Eiropas Padomes Ministru komitejā pieņemti saistībā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildi lietās pret Latviju.


Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras aktualitātes 2023. gada septembrī.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras aktualitātes 2023. gada jūlijā.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras aktualitātes 2023. gada jūnijā.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras aktualitātes 2023. gada maijā.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras aktualitātes 2023. gada aprīlī.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras aktualitātes 2023. gada martā un februārī.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras aktualitātes 2023. gada janvārī.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras aktualitātes 2022. gada decembrī.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras aktualitātes 2022. gada novembrī.