Lietas Nr.2024-18-01 sagatavošanas termiņš.

Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4.1 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam

Lasīt vairāk

|||::