stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

22.06.2021.

Eiropas Savienības Tiesa sniedz atbildi uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem saistībā ar pienākumu darīt sabiedrībai pieejamus datus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu uzskaites punktiem

Šodien, 2021. gada 22. jūnijā, Eiropas Savienības Tiesa ir pieņēmusi prejudiciālo nolēmumu lietā C-439/19, kurā sniegtas atbildes uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem lietā Nr. 2018-18-01 “Par Ceļu satiksmes likuma 14.1 panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam” (turpmāk – lieta Nr. 2018-18-01). Eiropas Savienības Tiesa sniegusi atbildes par Vispārīgās datu aizsardzības regulas  interpretāciju attiecībā […]

22.06.2021.

Ierosināta vēl viena lieta par normu, kas ierobežoja komercdarbību lielajos tirdzniecības centros

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2021. gada 22. jūnijā ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 24.18 punkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2021. gada 7. aprīļa līdz 1. jūnijam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam, kā arī 105. panta pirmajam un trešajam teikumam”. Apstrīdētā norma Ministru kabineta […]

21.06.2021.

Ilūkstes novada pievienošana Augšdaugavas novadam un Ozolnieku novada pievienošana Jelgavas novadam neatbilst Satversmei. Attiecībā uz Jaunjelgavas, Carnikavas, Rugāju, Iecavas, Rundāles, Auces, Salas, Salacgrīvas, Alojas, Babītes, Kandavas un Mazsalacas novadiem administratīvi teritoriālā reforma atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2021. gada 21. jūnijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2020-41-0106 “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 8.5., 8.7., 8.8., 8.16., 8.17., 8.19., 8.20., 10.2., 10.6., 10.7., 10.8., 10.17., 10.18., 10.21., 10.23., 11.2., 12.10., 12.13., 13.8., 13.9., 13.13., 13.16., 13.20., 16.2., 16.5., 16.11., 16.14., […]

18.06.2021.

Par godu Satversmes tiesas 25 gadu jubilejai pasniedz Tieslietu sistēmas Goda zīmes

Šodien Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un  tieslietu ministrs Jānis Bordāns svinīgā ceremonijā Satversmes tiesā pasniedza Tieslietu sistēmas Goda zīmes par sniegto ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā. Satversmes tiesas 25 gadu jubilejas gadā tieslietu sistēmas augstākos apbalvojums saņēma bijušie Satversmes tiesas tiesneši un palīgi, kā arī zinātnieki, kas sniedz neatsveramu ieguldījumu […]

18.06.2021.

Informācija par lietām par izglītības valodas reformu

2018. gadā Latvijas Republikas Saeima un Ministru kabinets pieņēma un grozīja virkni normatīvo aktu nolūkā stiprināt valsts valodas lietojumu izglītības procesā, sākot no pirmsskolas izglītības līmeņa un beidzot ar augstākās izglītības līmeni. Vairāki izglītības valodas reformas aspekti ir tikuši apstrīdēti Satversmes tiesā, kura ir taisījusi četrus spriedumus un vienā lietā ir apturējusi tiesvedību un vērsusies Eiropas […]

17.06.2021.

VIDEO IERAKSTS: Sarunas par Latviju. Cilvēka cieņa un tautas ilgtspēja

Šodien, 17. jūnijā, plkst. 18.00 tiešraidē varēs vērot Sarunas par Latviju. Šajā reizē sarunas tēma būs “Cilvēka cieņa un tautas ilgtspēja“. Pasākumu jau septīto reizi organizē Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Sarunas vadīs Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova. Sarunā piedalīsies Latvijas Valsts prezidente (1999-2007) Vaira Vīķe-Freiberga, Banku augstskolas profesore Dzintra Atstāja, dabas pētnieks […]

Click to Hide Advanced Floating Content