stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

16.05.2022.

Satversmes tiesa aicina sniegt viedokli par tiesas mājaslapas pieejamību un funkcionalitāti

Satversmes tiesa mājaslapas pieejamības un funkcionalitātes uzlabošanas nolūkos izveidojusi aptauju, kas aicina mājaslapas apmeklētājus sniegt viedokli par mājaslapas satura pieejamību un kvalitāti. Aptaujas dati tiks izmantoti tiesas mājaslapas pilnveidošanai. Aptaujā Satversmes tiesas mājaslapas apmeklētāji ir aicināti sniegt atbildes par saviem ieradumiem darbā ar mājaslapu un izteikt viedokli par mājaslapas dizainu, pārskatāmību, navigācijas ērtumu un citiem […]

11.05.2022.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par normām, kas neparedz personu, kas atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietā, nodrošināšanu ar dvieli un spilvenu

Šodien, 11. maijā, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2021-40-0103 “Par Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7. panta ceturtās daļas 2. punkta un Ministru kabineta 2006. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 38 “Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietā ievietoto personu uztura, mazgāšanas un personīgās higiēnas līdzekļu nodrošinājuma normām” 4. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 95. panta otrajam teikumam”. Lietas fakti Lieta ierosināta pēc Administratīvās […]

09.05.2022.

Satversmes tiesa ar Vispārējās tiesas tiesnesi Ingu Reini pārrunā sadarbību Eiropas tiesību telpā

9. maijā Satversmes tiesu apmeklēja Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnese Inga Reine, lai ar Satversmes tiesas tiesnešiem pārrunātu sadarbību ar Eiropas Savienības Vispārējo tiesu un abu tiesu judikatūras aktualitātes. Tikšanās reizē piedalījās Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina, tiesnesis Artūrs Kučs un Juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamužs. Eiropas Vispārējo tiesu tikšanās reizē […]

05.05.2022.

Satversmei atbilst regulējums, kas noteic priekšmetus, kurus apcietinātajam ir tiesības glabāt

Satversmes tiesa 2022. gada 5. maijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021-32-0103 “Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. panta pirmās daļas 10. punkta un Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr. 800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. pielikuma 10. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajam teikumam un 106. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās […]

05.05.2022.

Satversmes tiesas tiesneši ar tieslietu ministru Jāni Bordānu pārrunā Satversmes tiesas likuma grozījumu nepieciešamību

Šodien, 5. maijā, Satversmes tiesas tiesneši tikās ar Ministru prezidenta biedru, tieslietu ministru Jāni Bordānu. Tikšanās laikā puses apsprieda Satversmes tiesas likuma grozījumu nepieciešamību, e-lietas ieviešanu un pārrunāja Satversmes tiesas spriedumu efektīvu izpildi. Tieslietu ministru Jāni Bordānu Satversmes tiesā sagaidīja Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un vietniece Irēna Kucina, Satversmes tiesas tiesneši Gunārs Kusiņš, Jānis Neimanis un […]

05.05.2022.

Ierosināta lieta par ministra rīkojumu, ar ko apturēta grozījumu darbība saistošajos noteikumos par iebraukšanas maksas palielināšanu Jūrmalā

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 3. maijā ierosināja lietu “Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2021. gada 16. decembra rīkojuma Nr. 1 2/168 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 38 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma […]

03.05.2022.

Satversmes tiesā 6. maijā notiks Satversmes simtgadei veltītās pastmarkas atklāšana un pirmās dienas zīmogošana

Atzīmējot Latvijas Republikas Satversmes simtgadi, Latvijas Pasts sadarbībā ar Satversmes tiesu izdod īpašu pastmarku “Satversmei 100”, kas simboliski attēlo Satversmes stipro un stabilo vērtību ikviena valsts iedzīvotāja dzīvē. Pastmarkas pirmās dienas zīmogošana paredzēta 2022. gada 6. maijā Satversmes tiesā Jura Alunāna ielā 1, no plkst. 10.00 līdz 15.00. 2022. gadā aprit simts gadu kopš Satversmes pieņemšanas un […]

02.05.2022.

Atzīmējot Satversmes simtgadi, Satversmes tiesa pirmo reizi Muzeju nakts ietvaros vērs savas durvis ikvienam interesentam

Atzīmējot Satversmes simtgadi, Satversmes tiesa 14. maijā pirmo reizi Muzeju nakts ietvaros aicinās interesentus apmeklēt tiesu, lai iepazītu Satversmes tiesas darbu un tās jaunizveidoto muzeju. Satversmes tiesas Muzeju nakts tēma ir “Satversmes tiesa cilvēkam”, kurā atspoguļots tiesas uzdevums – aizstāvēt ikviena Latvijas iedzīvotāja Satversmē ietvertās pamattiesības. Muzeju nakts ietvaros interesenti varēs iegūt informāciju par Satversmes tiesas […]

27.04.2022.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par tiesisko regulējumu, kas noteica kriminālatbildību par aicinājumu likvidēt Latvijas Republikas valstisko neatkarību

Šodien, 27. aprīlī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2021-34-01 “Par Krimināllikuma 82. panta pirmās daļas redakcijā, kas bija spēkā no 2013. gada 1. aprīļa līdz 2016. gada 10. maijam, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. panta pirmajam teikumam un 2016. gada 21. aprīļa likuma “Grozījumi Krimināllikumā” pārejas noteikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un […]

26.04.2022.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par normām, kas noteic mācību procesa norisi skolās attālināti arī pēc ārkārtējās situācijas beigām

Šodien, 26. aprīlī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2021-33-0103  “Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas 8. punkta, Izglītības likuma 1. panta 1.1 un 12.4 punkta, 14. panta 45. punkta, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1.3. apakšpunkta, 32.7 […]

25.04.2022.

Satversmes tiesa un Vācijas vēstnieks Latvijā Kristians Helts vizītē pārrunā sadarbību starp Latvijas un Vācijas tiesām

Šodien, 25. aprīlī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina tikās ar Vācijas vēstnieku Latvijā Kristianu Heltu (Christian Heldt). Tikšanās laikā tika pārrunāta sadarbība starp abu valstu konstitucionālajām tiesām tiesiskuma stiprināšanā un pieredzes apmaiņā. Priekšsēdētājs Aldis Laviņš akcentēja: “Sadarbība tiesību jomā starp Latvijas un Vācijas konstitucionālajām tiesām ir spēcīga un balstīta uz […]

22.04.2022.

Satversmei atbilst patstāvīgās prakses tiesību saglabāšanai noteikta prasība iegūt otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, bet neatbilst šādas prasības attiecināšana tikai uz daļu speciālistu

Satversmes tiesa 2022. gada 21. aprīlī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021-27-01 “Par Būvniecības likuma pārejas noteikumu 4. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam teikumam un 106. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Būvniecības likuma pārejas noteikumu 4. punkta pirmais teikums (turpmāk – apstrīdētā norma): “Personas, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ieguvušas patstāvīgās prakses […]

21.04.2022.

Satversmes tiesu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Lietuvas Konstitucionālās tiesas darbinieki

Satversmes tiesā no 21. aprīļa līdz 22. aprīlim vizītē  ieradušies Lietuvas Konstitucionālās tiesas darbinieki, lai ar Satversmes tiesas padomniekiem un tiesnešu palīgiem pārrunātu jautājumus par abu tiesu darba organizāciju, judikatūras aktualitātes un konstitucionālās sūdzības institūtu. Lietuvas Konstitucionālās tiesas darbiniekus vizītes sākumā uzrunāja Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina. Priekšsēdētājs Aldis Laviņš […]

21.04.2022.

Nolēmums lietā par normām, kas noteic noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas kārtību, tiks pasludināts 23. maijā plkst. 13.00

Ceturtdien, 21. aprīlī plkst. 10.00 Satversmes tiesa turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-18-01 “Par Krimināllikuma 70.11 panta ceturtās daļas un Kriminālprocesa likuma 358. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam” tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos. Tiesas sēdes norise tika pielāgota, ievērojot tehnoloģiju sniegtās iespējas. Šodien Satversmes tiesa pabeidza […]

Click to Hide Advanced Floating Content