Lietas Nr.2022-44-01 izskatīšanas uzsākšanas datums.

Par Elektronisko sakaru likuma 48. panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam

Lasīt vairāk

|||::