stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

03.09.2021.

Ar ziedu nolikšanu un vēstījumu Brīvības grāmatā Satversmes tiesa un Eiropas Savienības Tiesa godina brīvību un Eiropas kopējās tiesiskuma vērtības

Ceturtdien, 2. septembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Kūns Lēnartss (Koen Lenaerts) nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa, godinot brīvību kā vienu no idejām, kas caurstrāvo cilvēka pamattiesības. Brīvība ir viena no konstitucionālajam vērtībām, kas atspoguļota dalībvalstu konstitūcijās. Eiropas Savienība sniedz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu bez iekšējām robežām. Līdz ar […]

02.09.2021.

Satversmes tiesa un Eiropas Savienības Tiesa aicina dalībvalstu konstitucionālās tiesas uz dialogu par konstitucionālo tradīciju nozīmi Eiropas Savienībā

Šodien, 2. septembrī, sāksies Satversmes tiesas un Eiropas Savienības Tiesas divu dienu konference “ESavienoti daudzveidībā: starp kopīgām konstitucionālām tradīcijām un nacionālajām identitātēm”. Šī būs pirmā reize Eiropas Savienības vēsturē, kad pulcēsies vienkopus tiesneši no Eiropas Savienības dalībvalstu konstitucionālajām tiesām un Eiropas Savienības Tiesas, lai dialoga ceļā rastu kopīgu izpratni par to, kā samērot Eiropas vienotības […]

31.08.2021.

Satversmes tiesa un Eiropas Savienības Tiesa rīkos preses konferenci par dalībvalstu konstitucionālo tiesu dialogu un savstarpējo sadarbību

Piektdien, 3. septembrī, plkst. 9.30 Satversmes tiesa un Eiropas Savienības Tiesa rīkos preses konferenci, kurā piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Kūns Lenārts (Koen Lenaerts). Preses konferencē Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Kūns Lenārts (Koen Lenaerts) izklāstīs atziņas no kopīgi organizētas konferences, kuras mērķis ir […]

30.08.2021.

Ierosināta lieta par normām, kas noteic valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 30. augustā ierosināja lietu “Par politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.1 panta pirmās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.1 panta pirmās daļas 2. punkts noteic, ka politiskajai organizācijai (partijai), par kuru pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā divi procenti vēlētāju, piešķir […]

26.08.2021.

Pieejams video ieraksts no Satversmes tiesas un Augstākās tiesas diskusijas sarunu festivālā LAMPA

Pieejams sarunu festivāla LAMPA ietvaros rīkotās Satversmes tiesas un Augstākās tiesas diskusijas video ieraksts “Kurš vairāk vai cik vērta ir cilvēka cieņa?”. Ar diskusijas video ieraksta palīdzību var sekot līdzi pārdomām par cilvēka cieņu juridiskās, politiskās un cilvēka personības attīstības perspektīvas skatījumā. Diskusijā piedalījās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja […]

Click to Hide Advanced Floating Content