tiesneši
stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

15.04.2021.

Anita Rodiņa Satversmes tiesas tiesneša amatā stāsies pēc tiesneša zvēresta došanas 20. aprīlī

Otrdien, 20. aprīlī, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesore Dr.iur. Anita Rodiņa dos tiesneša zvērestu un sāks pildīt Satversmes tiesas tiesneša amata pienākumus. Saeima Anitu Rodiņu Satversmes tiesas tiesneša amatā apstiprināja 2021. gada 11. martā. Anitas Rodiņas zvēresta došanas ceremonija notiks attālināti plkst. 11.00. Tiesneses zvērestu pieņems Latvijas Valsts prezidents Egils Levits. Ceremonijā piedalīsies arī Satversmes tiesas tiesneši. Atbilstoši likumam “Par tiesu […]

13.04.2021.

Ierosināta lieta par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu maksimālo apmēru Rīgā

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 12. aprīlī ierosināja lietu “Par Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr. 111 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” 11. punkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Rīgas domes 2019. gada […]

12.04.2021.

Ierosināta lieta par normām, kas aizliedz karavīram darboties politiskās partijās

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 9. aprīlī ierosināja lietu “Par Militārā dienesta likuma 10. panta otrās daļas un 15. panta pirmās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 102. pantam”. Apstrīdētās normas Militārā dienesta likuma 10. panta otrā daļa: „Karavīram ir tiesības būt par biedru tādās biedrībās un nodibinājumos, kurām […]

09.04.2021.

VIDEO IERAKSTS: Preses konference par nolēmumu lietā Nr. 2020-34-03 par normu, kas mantojuma atstājēja partnerim nosaka valsts nodevas apmēru par nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

Preses konferencē par nolēmumu lietā Nr. 2020-34-03  piedalās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš. Preses konferenci vada Satversmes tiesas Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Ketija Strazda. Preses konferenci varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā:

09.04.2021.

Satversmei neatbilst valsts nodevas regulējums, kas piemērojams mantojuma atstājēja tā paša dzimuma partnerim, kuram ar mantojuma atstājēju bija izveidota ģimene

Satversmes tiesa 2021. gada 8. aprīlī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2020-34-03 “Par Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1250 “Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 13. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 105. un 110. pantam”. Apstrīdētā norma Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1250 13. punkts: “13. Valsts […]

07.04.2021.

Satversmes tiesa sasauc preses konferenci par nolēmumu lietā Nr. 2020-34-03

Piektdien, 9. aprīlī, plkst. 15.00 Satversmes tiesa rīko preses konferenci, kurā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš informēs par pieņemto nolēmumu lietā Nr. 2020-34-03 par normu, kas mantojuma atstājēja partnerim nosaka valsts nodevas apmēru par nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības […]

07.04.2021.

Satversmes tiesa pieņem spriedumu lietā par normas, kas par atsevišķu nodokļu maksātāja pienākumu neizpildi paredz soda naudu fiksētā apmērā, atbilstību Satversmei

  Satversmes tiesa 2021. gada 6. aprīlī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2020-31-01 “Par likuma “Par nodokļiem un nodevām” 34. panta pirmās daļas, ciktāl tā nosaka soda naudas 100 procentu apmērā no budžetā iemaksājamās nodokļa summas aprēķinu un piedziņu no nodokļu maksātāja, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Apstrīdētās normas Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 34. panta […]

Click to Hide Advanced Floating Content