web10
Banner4
Banner1
Banner2

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

25.11.2022.

Tiešraide plkst. 18.00: Sarunas par Latviju. Vai Satversme nosaka ideālo Latvijas sabiedrību, kura vēl arvien top?

Šodien, 25. novembrī, Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku desmito reizi organizē Sarunas par Latviju. Šajā reizē sarunas būs par to, kā Satversme palīdz veidot un virzīt Latvijas sabiedrību, katra iedzīvotāja un visas valsts ilgtspējīgu attīstību. Sarunu vadīs Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Sarunā piedalīsies politoloģe Vita Matīss, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docents Juris […]

22.11.2022.

Satversmes tiesa izsludina konkursu sekretāra amatam

Galvenie amata pienākumi: organizēt korespondences apriti, reģistrēt saņemtos un nosūtāmos dokumentus, sagatavot rakstveida un mutisko informāciju Satversmes tiesas kancelejas un vienkāršos tiesvedības jautājumos, kārtot ar tiesvedību saistītos dokumentus, reģistrēt tos un organizēt to apriti, kārtot tiesvedības reģistrus, pēc kancelejas vadītāja norādījumiem asistēt trijiem tiesnešiem; tehniski nodrošināt Satversmes tiesas sēžu un pasākumu organizāciju un norisi, konsultēt […]

22.11.2022.

Ierosināta vēl viena lieta par normām, kas regulē noziedzīgi iegūtas mantas pierādīšanu

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2022. gada 21. novembrī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 124. panta sestās daļas, 125. panta trešās daļas un 126. panta 3.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam un otrajam teikumam”. Apstrīdētās normas Kriminālprocesa likuma 124. panta sestā daļa nosaka: “Kriminālprocesā un procesā par noziedzīgi iegūtu mantu pierādīšanas priekšmetā ietilpstošie apstākļi attiecībā uz […]

22.11.2022.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par normu, kas paredz, ka Sodu reģistra arhīva datubāzē glabā ziņas par attaisnoto personu

Šodien, 22. novembrī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2022-09-01 “Par Sodu reģistra likuma 23. panta 1. punkta, ciktāl tas attiecas uz ziņām par attaisnoto personu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Lietas fakti Lieta ierosināta pēc Administratīvās rajona tiesas pieteikuma. Administratīvās rajona tiesas izskatīšanā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc kriminālprocesa ietvaros attaisnotas personas […]

16.11.2022.

Desmitās Sarunas par Latviju Satversmes simtgades ietvarā

Piektdien, 25. novembrī, Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku desmito reizi organizē Sarunas par Latviju. Šajā reizē sarunas būs par to, kā Satversme palīdz veidot un virzīt Latvijas sabiedrību, katra iedzīvotāja un visas valsts ilgtspējīgu attīstību. Sarunu vadīs Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Sarunā piedalīsies politoloģe Vita Matīss, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docents Juris […]

16.11.2022.

Nolēmums lietā par normām, kas noteic valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām, tiks pasludināts 15. decembrī plkst. 10.00

Trešdien, 16. novembrī plkst. 10.00, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-36-01 “Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.1 panta pirmās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”. Tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1. Lieta ierosināta […]

16.11.2022.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (3) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2021-36-01

Trešdien, 16. novembrī, plkst. 10.00, Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2021-36-01 par normām, kas noteic valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām. Lietas Nr. 2021-36-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1. Ikviens interesents var vērot tiesas sēdes norisi arī tiešraidē […]

15.11.2022.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par normu, kas paredz aizliegumu kandidēt uz tiesneša amatu personām, pret kurām kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša pamata

Šodien, 15. novembrī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2021-41-01 “Par likuma “Par tiesu varu” 55. panta 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajai daļai un 106. panta pirmajam teikumam”. Lietas fakti Pieteikuma iesniedzējs vēlas kandidēt uz tiesneša amatu, taču saskaņā ar apstrīdēto normu nav tiesīgs to darīt, jo pirms vairākiem gadiem viņš […]

14.11.2022.

Ierosināta lieta par normām, kas uzliek par pienākumu Daugavpils valstspilsētai demontēt padomju režīmu slavinošus objektus

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2022. gada 14. novembrī ierosināja lietu “Par likuma “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” 4. panta otrās daļas, 5. panta otrās un piektās daļas un 8. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam”. Apstrīdētās normas Likuma “Par padomju […]

11.11.2022.

Satversmes tiesas tiesneši noliek ziedus Brāļu kapos, godinot Latvijas brīvības cīnītājus

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina un tiesnesis Artūrs Kučs šodien, Lāčplēša dienā, nolika ziedus Brāļu kapos, lai godinātu Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu. Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš uzsver: “Šodien mēs kopīgi godinām Latvijas brīvības cīnītājus, kuriem esam pateicīgi par viņu pašaizliedzību, iestājoties par neatkarīgu Latvijas valsti. Arī Satversme mums atgādina par […]

11.11.2022.

Satversmes tiesa atsāks lietas Nr. 2020-33-01 izskatīšanu tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

Satversmes tiesa 2022. gada 10. novembrī, taisot spriedumu lietā Nr. 2020-33-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”, tiesnešu apspriedē nolēma atsākt lietas Nr. 2020-33-01 izskatīšanu pēc būtības tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos. Satversmes tiesas […]

11.11.2022.

Satversmes tiesa un Ukrainas Konstitucionālā tiesa: Par brīvību un varonību

Šodien, 11. novembrī, Patriotu nedēļas ietvaros publicēta Satversmes tiesas raidieraksta “Tversme” jaunā epizode. Raidieraksta epizodē Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš sarunājas ar Ukrainas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Sergiju Holovatiju (Serhiy Holovaty) par Ukrainas tautas cīņu par brīvību. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa un Ukrainas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Sergija Holovatija saruna notika starptautiskās […]

11.11.2022.

Ierosināta vēl viena lieta par tiesas lēmuma par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju pārsūdzēšanas kārtību

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 10. novembrī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Kriminālprocesa likuma 631. panta trešā daļa: “Izskatot sūdzību vai protestu, tiesa var atcelt rajona (pilsētas) tiesas lēmumu un pieņemt šā likuma 630.pantā minēto lēmumu. Lēmums nav pārsūdzams.” Augstāka […]

10.11.2022.

Ierosināta vēl viena lieta par normām, kas regulē noziedzīgi iegūtas mantas pierādīšanu

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2022. gada 9. novembrī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 124. panta sestās daļas, 125. panta trešās daļas un 126. panta 3.1 daļas atbilstību Satversmes 92. panta pirmajam un otrajam teikumam”. Apstrīdētās normas Kriminālprocesa likuma 124. panta sestā daļa nosaka: “Kriminālprocesā un procesā par noziedzīgi iegūtu mantu pierādīšanas priekšmetā ietilpstošie apstākļi attiecībā […]