Satversmes tiesa ierosina lietu par telefonsarunu biežumu ieslodzījuma vietās

23.03.2009.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 panta astotās daļas 4. punkta vārdu „divas” un „mēnesī” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”.

Satversmes 96. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.

Apstrīdētā norma – Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 panta astotās daļas 4. punkts – paredz notiesātajiem, kuri sodu izcieš slēgtā cietuma soda izciešanas režīma vidējā pakāpē, tiesības izmantot divas telefonsarunas mēnesī.

Lieta ir ierosināta pēc Mārtiņa Ēča konstitucionālās sūdzības, kurā norādīts, ka divas telefonsarunas mēnesī esot nepietiekami, lai varētu uzturēt normālus kontaktus ar saviem tuviniekiem, paziņām un sabiedrību kopumā.

Saeima ir uzaicināta līdz 2009. gada 30. aprīlim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 20. jūnijs.


Relīze PDF formātā: 2009-05-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-05-01