Satversmes tiesa ierosina lietu par apcietināto personu tiesībām uz satikšanos ar ģimeni

12.11.2008.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. panta 6. punkta vārdu „stundu ilgu” un „cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnē” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”.

Satversmes 96. pants cita starp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.

Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. pants noteic apcietinātā tiesības. Šis pants cita starp paredz, ka apcietinātajai personai ir tiesības uz stundu ilgu tikšanos ne retāk kā reizi mēnesī ar radiniekiem vai citām personām izmeklēšanas cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnē.

Lieta ir ierosināta pēc Jevgeņija Cecervova konstitucionālās sūdzības. Pieteikuma iesniegšanas laikā pieteikuma iesniedzējs atrodas izmeklēšanas cietumā, viņam ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Pirms drošības līdzekļa piemērošanas Pieteikuma iesniedzējs izcieta brīvības atņemšanas sodu. Viņš norāda, ka esot notiesātā statusā, ir izmantojis tiesības uz ilgstošu satikšanos ar ģimeni. Taču apstrīdētā norma šādas tiesības viņam neparedz, tajā ir paredzētas tiesības uz vienas stundas tikšanos cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnē. Tādējādi apstrīdētā norma nesamērīgi ierobežojot sūdzības iesniedzēja tiesības uz ģimenes dzīvi

Saeima ir uzaicināta līdz 2008. gada 15. decembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 11. februāris.


Relīze PDF formātā: 2008-42-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2008-42-01