Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par apcietināto personu tiesībām tikties ar ģimeni

24.04.2009.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2009-02-01 „Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. panta pirmās daļas 6. punkta vārdu „stundu ilgu” un „izmeklēšanas cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnē” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”.

Saskaņā ar Satversmes tiesas likumu tiesvedību lietā var izbeigt, ja pasludināts spriedums citā lietā par to pašu prasījuma priekšmetu. Satversmes tiesa šonedēļ pieņēma spriedumu līdzīgā lietā, atzīstot Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. panta pirmās daļas 6. punkta vārdus „stundu ilgu”, ciktāl tie noteic īslaicīgās tikšanās maksimālo laiku, un „izmeklēšanas cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnē”, ciktāl tie neparedz apstākļu individuālu izvērtēšanu, par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un spēkā neesošiem no 2009. gada 1. decembra.

Satversmes tiesas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā.

Saistītā lieta: 2009-02-01