Satversmei neatbilst ierobežojumi attiecībā uz apcietināto personu tiesībām tikties ar ģimeni

23.04.2009.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-42-01 „Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. panta pirmās daļas 6. punkta vārdu „stundu ilgu” un „izmeklēšanas cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnē” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”.

Satversmes 96. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.

Apstrīdētā norma paredz, ka apcietinātajai personai ir tiesības uz stundu ilgu tikšanos ne retāk kā reizi mēnesī ar radiniekiem vai citām personām izmeklēšanas cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnē.

Lieta ir ierosināta pēc Jevgeņija Cecervova konstitucionālās sūdzības, kurā norādīts, ka apstrīdētā norma nesamērīgi ierobežojot sūdzības iesniedzēja tiesības uz ģimenes dzīvi.

Satversmes tiesa norādīja, ka, jāņem vērā, ka apcietinātās personas vaina noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā vēl nav konstatēta, tādēļ šādas personas drīkst pakļaut tikai tādiem pamattiesību ierobežojumiem, kas ir absolūti nepieciešami, lai nodrošinātu apcietinājuma mērķa sasniegšanu un nodrošinātu kārtību ieslodzījuma vietā. Satversmes tiesa norādīja, ka izmeklēšanas tiesnesis vai tiesa var katrā konkrētā gadījumā izvērtēt, ciktāl ir ierobežojamas apcietinātā tiesības, proti, cik ilgas tikšanās, ar kādām personām un kādā kārtībā (ar novērošanu vai bez tās) ir pieļaujamas. Tas būtu mazāk ierobežojošs līdzeklis, nekā šobrīd paredzētie ierobežojumi, kas tiek piemēroti visām apcietinātajām personām neatkarīgi no konkrētās situācijas.

Tādēļ Satversmes tiesa atzina apstrīdēto normu, proti, Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. panta pirmās daļas 6.punkta vārdus „stundu ilgu”, ciktāl tie noteic īslaicīgās tikšanās maksimālo laiku, un „izmeklēšanas cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnē”, ciktāl tie neparedz apstākļu individuālu izvērtēšanu, par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un spēkā neesošiem no 2009. gada 1. decembra.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” dienā. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā.


Relīze PDF formātā: 2008-42-01_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2008-42-01