Satversmes tiesa ierosina lietu par ieslodzīto personu tiesībām piedalīties vēlēšanās

29.10.2008.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Saeimas vēlēšanu likuma 2. panta 1. punkta, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 3. panta 2. punkta un likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 6., 8. un 91. pantam”.

Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Satversmes 6. pants noteic, ka Saeimu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Satversmes 8. pants noteic, ka tiesības vēlēt ir pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu.

Apstrīdētās likumu normas noteic, ka Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās tiesību vēlēt nav personām, kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās. Šīm personām arī nav tiesību piedalīties tautas nobalsošanā.

Lieta ir ierosināta pēc Mārtiņa Ēča konstitucionālās sūdzības, kurā norādīts, ka aizliegums piedalīties vēlēšanās un tautas nobalsošanās neesot samērīgs. Apstrīdētās normas esot pretrunā ar vispārīgo vēlēšanu principu, kas nozīmējot, ka tiesības vēlēt ir visiem ar tiesībspēju un rīcībspēju apveltītiem pilsoņiem.

Sūdzības iesniedzējs uzskata, ka aizliegums vēlēt esot kā papildu sods notiesātajām personām.

Saeima ir uzaicināta līdz 2008. gada 1. decembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 28. janvāris.


Relīze PDF formātā: 2008-41-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2008-41-01