Satversmes tiesa ierosina lietu par prasību notariāli apliecināt parakstus

17.10.2008.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu” 22. panta otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.

Likuma „Par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu” 22. pants noteic ne mazāk kā 10000 pilsoņu tiesības iesniegt likumprojektu Centrālajai vēlēšanu komisijai. Panta otrais teikums (apstrīdētā norma) noteic: „Katram parakstam ne agrāk kā 12 mēnešus pirms likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta iesniegšanas Centrālajai vēlēšanu komisijai jābūt apliecinātam pie zvērināta notāra vai pašvaldības institūcijā, kura veic notariālas darbības.”

Lieta ir ierosināta pēc 9. Saeimas divdesmit deputātu pieteikuma, kurā norādīts, ka apstrīdētā norma būtiski sašaurinot pilsoņu iespējas iesniegt likumprojektus. 2007. gadā pieņemti grozījumi Notariāta likumā, tādēļ parakstu apliecināšana esot sadārdzinājusies piecas reizes. Likumdevējs arī esot atteicies noteikt valsts vai pašvaldību institūcijas kā vietas, kurās pilsonis varētu parakstīties par likuma ierosināšanu.

Saeima ir uzaicināta līdz 2008. gada 20. novembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 16. janvāris.


Relīze PDF formātā: 2008-40-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2008-40-01