Satversmes tiesa ierosina lietu par notiesāto personu, kas ievietotas soda izolatorā, tiesībām uz pastaigām

22.12.2008.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 74. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam”.

Satversmes 111. pants noteic, ka valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu.

Apstrīdētā norma – Sodu izpildes kodeksa 74. panta otrā daļa – noteic, ka notiesātajiem, kurus tur soda izolatoros, aizliedz pastaigas.

Lieta ir ierosināta pēc Roberta Mutuļa konstitucionālās sūdzības, kurā norādīts, ka ilgstoša atrašanās soda izolatorā bez iespējas pastaigāties svaigā gaisā radot veselības apdraudējumu un liedzot personai iespēju rūpēties par savu veselību. Kā norāda sūdzības iesniedzējs, dabiskā dienasgaisma un svaigs gaiss ir cilvēka dzīves pamatelementi un to trūkums rada apstākļus, kas veicina slimību izplatību.

Sūdzības iesniedzējs uzskata, ka ierobežojumi, kas Sodu izpildes kodeksā paredzēti sodu izolatoros ievietotām personām, piemēram, vēstuļu un pārtikas sūtījumu saņemšanas aizliegums, satikšanās aizliegums, u.c. esot pietiekami, lai sodītu pārkāpēju.

Saeima ir uzaicināta līdz 2009. gada 30. janvārim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 22. marts.


Relīze PDF formātā: 2008-48-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2008-48-01