Satversmes tiesa ierosina lietu par pensiju indeksācijas atcelšanu

27.04.2008.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par 2009. gada 12. marta likuma „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” 2. panta vārdu „valsts pensijas 2009. gadā pārskatītas netiek” atbilstību Satversmes 1. un 109. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 109. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.

Apstrīdētā norma paredz, ka 2009. gadā valsts pensijas netiek pārskatītas (indeksētas).

Lieta ir ierosināta pēc Saeimas divdesmit deputātu pieteikuma. Deputāti norāda, ka līdz grozījumiem Pensiju likumā, kuri tika pieņemti steidzamības kārtā šā gada 12. martā, Pensiju likums paredzēja pensiju indeksācijas kārtību laika posmam līdz 2014. gadam. Atceļot pensiju indeksāciju 2009. gadā, Saeima esot pārkāpusi tiesiskās paļāvības principu un samērīguma principu, kā arī sociāli atbildīgas valsts principu.

Saeima ir uzaicināta līdz 2009. gada 29. maijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 27. jūlijs.


Relīze PDF formātā: 2009-08-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-08-01