Ierosināta vēl viena lieta par administratīvi teritoriālo reformu attiecībā uz Dekšāres pagastu

26.11.2008.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2007. gada 4. septembra noteikumu Nr. 596 „Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” Pielikuma II sadaļas 95. punkta vārdu „Dekšāres pagasts” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantam un Administratīvi teritoriālās reformas likuma 6.1 panta pirmajai un ceturtajai daļai”. Lieta ierosinātas pēc Dekšāres pagasta padomes pieteikuma.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pants paredz, ka vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts. Savukārt Administratīvi teritoriālās reformas likuma 6.1 panta normas paredz kārtību, kādā tiek noteikts vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālais iedalījums.

Pašvaldība norāda uz to, ka tā administratīvi teritoriālas reformas gaitā neesot nedz pietiekami uzklausīta, nedz informēta par reformas gaitu un pamatojumu.

Ministru kabinets ir uzaicināts līdz 2009. gada 5. janvārim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2008-46-0306_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2008-46-0306