Satversmes tiesa ierosina lietu par iespējamo diskrimināciju cietumos

11.02.2008.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1022 „Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām” 3. pielikumā noteikto tualetes ziepju mēneša normu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 111. pantam”.

Satversmes 91. pants citastarp noteic, ka cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas, bet 111. pants noteic, ka valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu.

Apstrīdētā norma paredz ieslodzīto personu nodrošinājumu ar higiēnas piederumiem, tajā skaitā, saimniecības ziepēm. Savukārt, ar tualetes ziepēm tiek nodrošinātas tikai sievietes.

Lieta ir ierosināta pēc Roberta Mutuļa konstitucionālās sūdzības. Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka saimniecības ziepes nevarētu uzskatīt par ziepēm, kuras var izmantot ķermeņa mazgāšanas nolūkos. Viņš arī norāda, ka apstrīdētā norma paredzot diskrimināciju pēc dzimuma pazīmes.

Ministru kabinets ir uzaicināts līdz 2009. gada 16. martam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 11. maijs.


Relīze PDF formātā: 2009-03-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-03-03