Satversmes tiesa ierosina vēl vienu lietu par apcietināto personu tiesībām uz satikšanos ar ģimeni

04.02.2008.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. panta 6. punkta vārdu „stundu ilgu” un „izmeklēšanas cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnē” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”.

Satversmes 96. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.

Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. pants noteic apcietinātā tiesības. Šis pants citastarp paredz, ka apcietinātajai personai ir tiesības uz stundu ilgu tikšanos ne retāk kā reizi mēnesī ar radiniekiem vai citām personām izmeklēšanas cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnē.

Lieta ir ierosināta pēc Haralda Ignata konstitucionālās sūdzības, kurā norādīts, ka apstrīdētā norma nesamērīgi ierobežojot sūdzības iesniedzēja tiesības uz ģimenes dzīvi.

Saeima ir uzaicināta līdz 2008. gada 6. martam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 4. maijs.


Relīze PDF fprmātā: 2009-02-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-02-01