Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Citi prasījumi