Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Pēc būtības lūdz vērtēt tiesību normu piemērošanu