Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Pēc būtības lūdz vērtēt tiesību normu piemērošanu

27.12.2020.

Kolēģijas 2020. gada 17. decembra lēmums (pieteikums Nr. 232/2020)

12.08.2020.

Kolēģijas 2020. gada 3. augusta lēmums (pieteikums Nr. 139/2020)