Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Nav pamatots Satversmē noteikto pamattiesību aizskārums