Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Prasījums daļā ir piekritīgs

27.12.2020.

Kolēģijas 2020. gada 17. decembra lēmums (pieteikums Nr. 232/2020)