Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Prasījums daļā nav piekritīgs