Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Termiņš ir ievērots

13.06.2024.

Kolēģijas 2024. gada 8. maija lēmums (pieteikums Nr. 49/2024)