Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Apstrīd divu likumu normu atbilstību Satversmei