Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Tiesas pieteikums