Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu