Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Kolēģija vērš uzmanību