Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Apstrīd vairāku normu atbilstību Satversmei