Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Nav izmantoti vispārējie tiesību aizsardzības līdzekļi