Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Kritēriji pieteikuma atzīšanai par vispārsvarīgu