Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu

14.11.2023.

Kolēģijas 2023. gada 18. oktobra lēmums (pieteikums Nr. 157/2023)