Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Lūdz apturēt vispārējās jurisdikcijas tiesas nolēmuma izpildi

15.07.2020.

Kolēģijas 2020. gada 18. jūnija lēmums (pieteikums Nr. 107/2020)

16.10.2017.

Kolēģijas 2017. gada 16. oktobra lēmums (pieteikums Nr. 141/2017)