Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Prasījums nav piekritīgs